Гл. ас. Неше Назифова-Тасинова от Kатедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ-Варна взе участие в научноизследователски обмен с Университета в Дъблин (University College Dublin).

Тя се обучава в методите за метаболомен анализ в продължение на три седмици в лабораторията по метаболомика под научното ръководство на д-р Лорейн Бренан, професор към Института по храните и здравето (Institute of Food and Health) към Дъблинския университет. Съвместно с екипа от лабораторията гл. ас. Назифова извърши оценка на метаболомния статут на доброволци, участвали в три различни интервенции с прием на билки, осъществени в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ-Варна. С използване на ядрено-магнитен резонанс бе извършен скрининг на всички нискомолекулни метаболити в кръвните проби на участниците и получените данни бяха обработени. Предстои подробен анализ на резултатите съвместно с учените от Дъблин и съотнасянето им към предварително получени резултати от други анализи, извършени в МУ Варна.

Групата по метаболомика на проф. Бренан се занимава активно с провеждане на хранителни интервенции с различни видове храни и диети. Целта е последващ анализ на метаболомния статус на индивидите и валидиране и идентифициране на маркери за оценка на хранителния режим. По този начин се проследява ефектът от интервенциите върху метаболизма и здравето. Заради високата си специализация, познания и богат опит в областта, лабораторията по метаболомика при Университета в Дъблин е предпочитана дестинация за провеждане на подобни анализи от учени от цяла Европа.

Настоящият научен обмен бе финансиран от Европейската асоциация по нутригеномика (NuGO), на която Медицински университет – Варна е пълноправен член. Тазгодишният обмен е трети поред и цели да насърчава колаборация между членовете на NuGO. Със своя проект гл. ас. Назифова спечели стипендия от NuGO за 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *