studentskipraktikiПриемането на договорите през месеците октомври и ноември по проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в Медицински университет – Варна ще се осъществява в следните кабинети:
 
Договори на студенти – Учебен отдел – кабинет 205 (инж. Росица Маркова) от 10:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.
Договори на академични наставници – Отдел Човешки ресурси – кабинет 416
Договори на ментори – Отдел Международни програми и проекти – кабинет 212
 
съобразно представения по-долу график:
до 21.10.2016 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 31.10.2016 г.
до 28.10.2016 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 07.11.2016 г.
до 04.11.2016 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 14.11.2016 г.
до 11.11.2016 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 21.11.2016 г.
до 18.11.2016 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 28.11.2016 г.
до 25.11.2016 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 05.12.2016 г.
 
При изготвяне на графика на студентската практика да се има предвид следното:
 • Неделя е почивен ден
 • През учебната година максималния брой часове е 30, планирани от понеделник до събота, включително, според свободното време на студента.
 • През ваканциите и празничните дни максималния брой часове от понеделник до събота, включително е 40.
 
Практическото обучение по проекта не замества предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика. При провеждането на практика по проекта в един и същи период с практическата подготовка по учебен план за специалността съществува риск от припокриване на периодите в които се провеждат практиките, а с това и риск от двойно финансиране, което е недопустимо и подлежи на санкция. Поради тази причина следните групи студенти имат право да участват при изброените условия:
1.      Шести курс Медицина:
 • Договорът трябва да бъде сключен не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит;
 • Студентската практика се провежда след 14:00 часа от понеделник до петък, извън заетостта по учебен план;
 • В събота студентската практика е не повече от 8 часа;
 • Неделя е почивен ден;
2.      Шести курс Дентална медицина:
 • Договорът трябва да бъде сключен не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит;
 • Студентската практика се провежда след 18:00 часа от понеделник до петък, извън заетостта по учебен план;
 • В събота студентската практика е не повече от 8 часа;
 • Неделя е почивен ден;
3.      Пети курс Фармация по време на преддипломния стаж:
 • Договорът трябва да бъде сключен не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит;
 • Студентската практика се провежда за  не повече от 4 часа от понеделник до петък извън заетостта по учебен план;
 • В събота студентската практика по проекта е не повече от 8 часа;
 • Неделя е почивен ден;
4.      Четвърти курс Медицинска сестра и Акушерка:
 • Договорът трябва да бъде сключен не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит;
 • Студентската практика се провежда за не повече от 2 часа/дневно от понеделник до петък извън заетостта по учебен план;
 • В събота студентската практика по проекта е не повече от 8 часа;
 • Неделя е почивен ден;  
5.      Трети курс на специалностите в Медицински колеж – Варна по време на преддипломен стаж:
 • Договорът трябва да бъде сключен не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит;
 • Студентската практика се провежда за не повече от 4 часа от понеделник до петък извън заетостта по учебен план;
 • В събота студентската практика по проекта е не повече от 8 часа;
 • Неделя е почивен ден.

 

За подписване и приемане на договор на студенти е необходимо:
 • Посочена практика и ментор;
 • Избран академичен наставник и генериран договор на академичен наставник          ;
 • Изготвена от ментора и oдобрена от академичния наставник програма;
 • Изготвен график.
Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно – квалификационна степен. Студенти, участвали в предходния период на проекта са също допустими кандидати в настоящия период на проекта.
 
Академичният наставник следва да има висше образование в степен „магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище.

На интернет адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/, може да научите подробности за целите на проекта, изискванията към бъдещите участници в него, развиваните дейности и, най-важното – да направите своята он-лайн регистрация за участие.

 
Всички студенти, които имат въпроси, могат да се обръщат към Учебен отдел – Миряна Арнаудова и Каролина Николова на тел. 052/ 677 022.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *