Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед № Р-100-820/ 19.10.2018 г. на Ректора на МУ-Варна, допълнителният срок за подаване на документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2018/ 2019 година е, както следва: 

от 25.10 до 04.11.2018 г. вкл.задължително online кандидатстване в webstudent.mu-varna.bg в секция „Заявления за стипендии“, с потребителско име и парола, издадени от МУ-Варна; 

от 25.10 до 05.11.2018 г. вкл.задължително предоставяне на документите на хартиен носител на следните места: 

  • за специалности с ОКС „магистър“ и „бакалавър“ – отдел „Учебен“, стая 207Б, сграда Ректорат;
  • за специалности с ОКС „професионален бакалавър“ – организатори по УД, сграда Медицински колеж; 
  • за филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново – организатори по УД в съответните сгради.