Soroptimist International SI е световна организация на жени, изявени в своите професии, които работят за повсеместно подобряване статута на жените. Наша основна цел е да осигурим най-доброто за жените, като защитаваме високите етични стандарти, човешките права, равенство, мир и подкрепа.

За учебната 2017/2018 година SI клуб Варна учредява 1 брой стипендия за висше образование. Изискванията са кандидатката да е жена, обучаваща се в ОКС магистър и да отговаря на следните критерии:

  • Специалност от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ или „Фармация“- редовна форма на обучение, субсидирано от държавата
  • Общ успех от приема за ОКС магистър равен или над 5,50 / основен и допълнителен критерий/
  • Доказани интереси в съответната научна област
  • Владеене на чужд език / минимално ниво В1/- препоръчително

В рамките на проекта SI клуб- Варна осигурява на избраната стипендиантка заплащане на семестриалните такси, месечна стипендия и възможно съдействие за професионална реализация.

Кандидатите, които отговарят на посочените критерии, могат да изпратят своите мотивационни писма в свободен текст на email адрес: m.stefanova@agropolychim.bg в срок до 20. 11. 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *