В периода 25-30 април 2017 г. делегация от Медицински университет – Варна проведе работно посещение в Политехнически институт в гр. Сетубал, Португалия.

Визитата беше осъществена като мобилност в рамките на програма „Еразъм+“. Представители на МУ-Варна бяха проф. Албена Керековска, д.м. – зам.-ректор „Учебна дейност“, проф. Тодорка Костадинова, д.и. – зам.-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, и доц. Емануела Мутафова, д.и. – декан на Факултет „Обществено здравеопазване“.

Основната цел на мобилността бе провеждане на иницииращи срещи и осъществяване на контакти с преподаватели и представители на академичното ръководство на Политехнически институт в гр. Сетубал по три направления: Логопедия, Физиотерапия, Медицинска сестра. Проведените срещи дават възможности за реално сътрудничество в областта на трите специалности, както свързани с обучението, така и с научноизследователската работа.

Бяха проведени допълнителни разговори и договорени бъдещи съвместни действия и институционално сътрудничество за обмен на преподаватели, обмен на студенти, съвместни изследователски и практически проекти и последващи публикации, съвместни кратки курсове и участия в конференции.

Новоподписаният договор за сътрудничество по програма „Еразъм+“ между МУ-Варна и Политехнически институт в гр. Сетубал бе подкрепен с тази визита, която е важна стъпка към задълбочаване и разширяване на партньорството между двете институции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *