Медицински университет – Варна организира следдипломно обучение на тема „Ранна детска интервенция“. Курсът ще се проведе в 60 учебни часа, 2 модула по три последователни дни:  9-11.07.2018 г. и 16-18.07.2018 г. – всеки ден от 09.00 до 18.00 ч. в РЗИ – Варна, ул. Брегалница № 3, ет. 11. Панорамна зала 1.

Следдипломното обучение „Ранна детска интервенция“ се организира като съвместно събитие между Медицински университет-Варна и фондация „Карин дом“.

Обучението е предназначено за: медицински сестри, акушерки, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, социални работници, учители, ерготерапевти, специалисти по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт.

Лекторите са изтъкнати специалисти, работещи в областта на оценка на отклоненията в ранното развитие на детето и преодоляването на установените дефицити:

 • Проф. д-р В. Йотова- детски ендокринолог- Медицински университет- Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“
 • Доц. М. Георгиева-детски гастроентеролог-   Медицински университет- Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“
 • Д-р Р. Стойчева- детски ендокринолог- Медицински университет- Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“
 • Д-р Пл. Димитров-невролог- Медицински университет- Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“
 • Д-р М. Железов- невроанатом- Медицински университет- Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“
 • Проф. д-р Д. Близнакова-детски нефролог- Медицински колеж
 • Доц. д-р Цв. Търпоманова- психиатър- Медицински колеж
 • Доц. д-р Ружа Панчева- педиатър, специалист по хранене и диететика- Медицински университет, Катедра „Хигиена и епидемиология“
 • Д-р Екатерина Вълчева- педиатър- Медицински университет, Катедра „Хигиена и епидемиология“
 • Доц. С. Борисова- социална медицина- Медицински университет, катедра „Здравни грижи“
 • Доц. Д. Димитрова- психолог- Филиал МУ- Велико Търново
 • Фондация „Карин дом“ -специалисти по ранна интервенция

Обучението приключва с издаването на сертификат  от Медицински университет-Варна при посещение на над 75% от модулите. Цената на курса е 250 лв.

Участието си можете да заявите като изпратите в срок до 29.06.2018 следните документи:

Банка „ДСК“ЕАД-клон Варна,

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Заявките и приложените документи можете да изпращате на е-mail: neli@mu-varna.bg (Нели Зафировска тел. 052/ 677 017) или на място в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ на ул. Марин Дринов 55- отдел Следдипломно обучение.

Повече информация може да получите от :

Отдел Следдипломно обучение на МУ-Варна,  Нели Зафировска, тел: 052 677 017

E-mail: neli@mu-varna.bg

Фондация „Карин дом“- Магдалена Цонева, тел. 052 302 517, 0878 750 269,

Е-мail: mtsoneva@karindom.org

Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.

E- mail: rouzha.pancheva@gmail.com

Вижте предварителната програма тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *