Уважаеми студенти,

Кандидатстването за стипендия е в два етапа: 

1-ви етап –  студентът влиза  в страницата на webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg с потребителско име, издадено от МУ–Варна и парола. Избира  „заявление за стипендия“ и  го попълва в следния ред:

  1. Разпечатва „заявление-декларация“.
  2. Попълва задължителните полета (отбелязани със звездичка), в това число IBAN на банкова сметка и всички необходими данни и го подписва.
  3. Сканира(снима) попълненото „заявление-декларация.
  4. Прикачва сканираното(сниманото) и попълнено „заявление за стипендия“.

5.Прикачва по желание и останалите документи, удостоверяващи доход, семейно положение, служебни бележки или студентски уверения за братя (сестри) ученици или студенти и други документи.

  1. Натиска бутон „Изпрати“.

2-ри етап – студентът подава така попълненото и подписано от него „заявление за стипендия“ на хартиен носител, заедно с оригиналните документи за доход, за семейно положение и други съпътстващи документи в Учебен отдел, ст.207, сграда Ректорат (за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“), в ст.107 в Медицински колеж – Варна (за специалности ОКС“професионален бакалавър“) и съответно във филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново.

 

Приемането на документи за стипендия за зимен семестър на учебната 2018/2019 г. ще бъде в периода:

 

09.10 – 21.10.2018 г. в webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg в „заявления за   стипендии“, като достъпа е с потребителско име и парола. издадени от МУ –Варна.

 

09.10 – 24.10.2018 г.  – задължително и на хартиен носител.

 

Студенти, на които са върнати  документите за стипендия, поради това, че не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период, след отстраняване на пропуските трябва да представят  коректни документи до 5 работни дни, от изтичане на определения срок за кандидатстване за стипендия.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ