Уважаеми колеги,

На 5 март от 17.30 ч. стартира лекционен курс по Програма на свободноизбираема дисциплина: „Редки болести в педиатрията„. Теоритичните и практически семинари ще се провеждат по график, който ще бъде изложен на 5 март на информационното табло пред зала „Доц. Емил Дянков“, която се намира на 5-и етаж в УМБАЛ „Св. Марина“ и в която ще се провежда обучението.

Срокът за записване в курса е до 17.00 ч. на 5 март 2019 г. Всички желаещи могат да се запишат в кабинет „Технически сътрудник“, разположен на 6-и етаж в УМБАЛ „Св. Марина“.