Отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ в МУ-Варна обявява предстоящ прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение – български граждани за учeбната 2017/ 2018 г.
Във връзка с това, моля всички ръководители на катедри в срок до 26.01.2018 г., (петък), да подадат информация в отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ относно потребностите на Катедрата от обявяване на конкурс за прием на докторанти.
Заявки може да подавате на e-mail: doktorantite@abv.bg или чрез деловодната система (АИС). Конкурсът ще бъде обявен през м. февруари, 2018 г., а  зачисляването на новоприетите редовни и задочни докторанти ще се осъществи през юли, 2018 г.
В предложенията следва да посочите:
·         форма на обучение (редовна или задочна);
·         специалност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *