​През месец май Министерство на образованието отчете междинните резултати по проект „Студентски практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Според изнесените данни на министерството, МУ-Варна е един от трите университета измежду всички участващи, които са удвоили бюджета си по проекта, с което излиза на 6-то място в  топ 20 за страната и на първо място сред медицинските университети по усвоени средства, респективно по брой студентски практики.
В отчета на Министерство на образованието прави впечатление още, че УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е на второ място в цялата страна сред обучаващите организации, приели на работа най-голям брой практиканти.
Сроковете и условията за кандидатстване, както и допълнителна информация може да видите тук

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *