Скъпи колеги,

По заповед №P-100-70 от 13.02.2019г. денят 22 март е свободен от учебни занятия. Важи за всички студенти от първи до пети курс, без стажант лекарите.