Уважаеми колеги,

Позволяваме си да Ви уведомим, че предстои Отчетно-изборно събрание на Асоциацията на студентите по дентална медицина – Варна (АСДМ-Варна). По време на събитието г-н Десислав Добрев, председател на организацията, ще представи отчета за извършената дейност по време на мандат 2016-2018.

Впоследствие ще се премине към процедура по освобождаване от длъжност на членовете на настоящия управителен съвет на организацията и избирането на нов такъв.

Събранието ще се състои на 11.10.18 г. /четвъртък/ от 19:00ч. в аудитория „Доц. Д. Клисаров” във Факултета по дентална медицина.

Всички членове на АСДМ-Варна са поканени на събранието, за да упражнят правото си на глас!