В конкурса на Ректора на МУ-Варна за разработване на концепция за развитие на първата в страната университетска аптека взеха участие студенти от факултетите по Обществено здравеопазване и Фармация. Разработките бяха разгледани и оценени от комисия.

Отчитайки старанието и креативността на участниците при разработването на концепциите оценяващите взеха решение, че нито една от тях не покрива напълно критериите, на които трябва да отговаря една концепция за развитие.

Комисията реши да бъдат присъдени три поощрителни награди на:

  • Христина Петкова, Валерия Николова и Ренета Дянкова, студенти в специалности „Фармацевтичен мениджмънт“ и „Здравен мениджмънт“
  • Димитър Щерев, студент в специалност „Фармацевтичен мениджмънт“
  • Красен Тонев и Станила Стоева, студенти в специалност „Фармация“

Срокът за разработване на цялостна концепция за развитие на университетската аптека се удължава до 15 март 2017 г. Всички участници в конкурса ще имат възможност да продължат съвместно разработването на новата концепция. Екипът ще бъде ръководен от преподаватели от факултетите по Фармация и Обществено здравеопазване.

Връчването на поощрителните награди и първата работна среща на екипа ще се проведат в периода 9-13 януари 2017 г. Във връзка с това, всички студенти, участвали в конкурса, които желаят да получат допълнителна информация и да заявят желанието си за включване в екипа, могат да направят това на имейл адрес ant_dimova@abv.bg, не по-късно от 3.01.2017 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *