izdatelskiplan15 ноември е крайният срок за подаване на предложения за включване в Годишния издателски план за 2017 г. на Издателството на МУ-Варна.

До тази дата катедрите трябва да представят своите проекти за издаване на учебници, учебни помагала, монографии и др.

Предложенията могат да се направят, след изтегляне и попълване на този формуляр от сайта на Издателството, а попълненият PDF файл се изпрати по деловодната система на университета (АИС документооборот), насочен към Издателска дейност.

Издателството на МУ- Варна очаква вашите предложения!

Из ПРАВИЛА на издателска дейност, МУ-Варна:

 

Чл. 9. (1) Всяка година до 15 ноември катедрите, чрез факултетните съвети,

представят в отдел „Издателска дейност“ своите предложения за издаване на учебници и

учебни помагала през следващата календарна година, които се разглеждат от Издателския

съвет.

 

(2) Предложенията се правят в съответствие с потребностите от учебна литература и

готовността на ръкописа, като се съобразяват с:

 

1.       утвърдените учебни планове;

2.       утвърдените учебни програми;

3.       отпечатаната и наличната учебна литература в съответната област;

4.       броя на студентите, които изучават съответната дисциплина.

 

(3) Не по-късно от 25 ноември Издателският съвет обсъжда депозираните

предложения, отстранява несъответствията в тях и прецизира обема и тиража на изданията.

Освен учебници и учебни помагала издателският съвет разглежда и други постъпили

предложения за издаване и подготвя вариант на годишния издателски план.

(…)

(5) Подготвеният вариант на годишния издателски план се внася за обсъждане и

одобряване в АС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *