​От 17 април 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

За стипендиите за специални постижения могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в редовна форма през летния семестър, имат успех над 4:00 от предходен семестър и са положили всички изпити до началото на летния семестър на учебната 2016/2017 г. Кандидатите е необходимо да представят уверение за успех от предходния семестър от съответната факултетска канцелария и самата научна, изследователска или практическа разработка, която трябва да е била разработена и представена на научни форуми през зимния или летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Кандидатстването за стипендиите е само онлайн през страницата на проекта, от сайта  на МОН. Началната дата за подаване на формулярите в сайта на МОН е 17 април, а крайната – 14 май. След генериране на формулярите онлайн е необходимо от 18 април до 17 май те да бъдат разпечатани и занесени лично за потвърждаване в университета. Студентите от Факултетите по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здравеопазване трябва да представят документите в сграда „Ректорат“, Учебен отдел, каб. 205; за специалностите от Медицинския колеж – в канцеларията на колежа, каб. 107; кандидатите от Филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново – в канцелария „Студенти“ във Филиалите.

Класирането ще излезе на 5 юни 2017 г. в сайта на МОН. Ако сте сред класиралите се, но не сте подали номер на IBAN сметка, е необходимо да го направите до 8 юни, отново онлайн, през сайта на МОН. Сметката, по която ще ви бъдат преведени стипендиите за летния семестър, трябва да бъде в банка ДСК (левова, лично на ваше име), като не е необходимо номерът на сметката да се представя на място в университета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *