colorectalЕкип на Медицински университет – Варна и Първа хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“, публикува свои научни трудове в международна монография на тема: „Колоректален рак – от патогенезата до лечението“, под ръководството на националния консултант по хирургия и ректор на МУ – Варна проф. д-р Красимир Иванов. Вижте монографията тук. 
Колоректалният рак е основен здравен проблем. Годишно се разболяват 1.4 милиона души в света, което води до около 700,000 смъртни случаи.
Приблизително между 19% и 31% от пациентите показват наличие на чернодробни метастази. През последното десетилетие, широкото използване на съвременни химиотерапевтични и биологични средства, комбинирани с лапароскопски хирургични техники са спомогнали да се подобри прогнозата на метастатичния колоректален рак.
По-доброто разбиране на биологията на тумора, заедно с високата ефективност на диагностичните и терапевтични методи, както и разпространението на скрининг програми, ще подобри оцеляването на пациентите в бъдеще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *