МУ-Варна учредява ежегодна научна награда на името на д-р Никола Василев Сираков. С нея ще бъде отличен абсолвент от випуска на Факултета по медицина с най-високи постижения по време на следването си в областта на науката. Наградата цели да се насърчат студентите по медицина от следващи курсове за ранно ангажиране с научна дейност- като част от изследователските катедрени колективи, да се развие и стимулира креативността на младите лекари.

Спечелилият наградата ще получи диплом и парична награда в размер на 1000 лв., осигурени от семейството на д-р Никола Сираков.

Абсолвентите могат да подадат документите си в Деканата по медицина в срок до 07. 11. 2017 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Автобиография
  2.  Уверение, че студентът е официално завършил (положил последен държавен изпит)
  3. Списък с публикации

Класирането на кандидатите ще се извърши по стандартните наукометрични критерии, включващи:

  1. Публикации в международни реферирани научни списания
  2. Публикации в други международни научни списания
  3. Публикации в национални реферирани научни списания
  4. Публикации в други национални научни списания
  5. Брой цитирания на съответните публикации
  6. Участия в конгреси и конференции

Наградата ще бъде връчена на церемонията по промовирането на абсолвентите от Факултета по медицина на 11.11.2017г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *