На вниманието на колегите, записани на СИД „Наноматериали и нанотехнологии в денталната медицина“:

Занятията ще бъдат провеждани в следните времеви и описани локации:

25.03.2019г. /понеделник/ – 13.30-17.15 – Ауд.103

01.04.2019г. /понеделник/ – 13.30-17.15 – Ауд. 103

22.04.2019г. /понеделник/ – 13.30 – 17.15 – Ауд. 111

‎За повече информация можете да се обръщате към курсовите отговорниците на вашия курс!