На тържествена церемония бяха раздадени отличията „Наградата на Шумен“ в сферата на образованието и науката за 2016 г. Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов беше удостоен с признанието „Личност на годината“. 

Наградата се връчва за  увеличаване на академичните структури в града – чрез открития Филиал Шумен се осигури присъствие на един модерен, високотехнологичен и международно признат университет, какъвто е Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна. Наградата на проф. Иванов е за безспорния му принос за подпомагане на висшето образование и науката в град Шумен. 

Кметът г-н Любомир Христов поздрави носителите на наградата с думите: „Искам да Ви уверя, че ръководството на Община Шумен ще продължава да развива и усъвършенства базите за обучение и да помага за успешната реализация на младите хора“.

Със създаването на Филиал Шумен към МУ-Варна и възстановяването на традициите в обучението на специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в професионално направление „Здравни грижи“ в град Шумен беше осигурено обучение с най-новите образователни технологии:  преподаване чрез видеоконферентна връзка, 3D обучение по анатомия, платформа за допълнително електронно обучение, виртуална микроскопия и други.

С откриването на Филиала бяха направени значими инвестиции за въвеждане на модерно образование на европейско и световно ниво и подготовка на висококвалифицирани здравни специалисти. Създадена бе дългосрочна стратегия за компенсиране на дефицита от медицински специалисти не само в регион Шумен, но и в страната. Утвърдени бяха и най-добрите образователни европейски практики с развитието на международно сътрудничество и мобилност на студенти, докторанти и преподаватели в рамките на Единното европейско образователно пространство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *