Уважаеми колеги,

От 05.03.2019г. до 08.03.2019г. вкл. в Първа аудитория на Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ще се проведе модул „Организация и управление при бедствия и кризи с голям брой пострадали“ за стажант-лекарите от академичната 2018/2019 година. В модула участие ще вземат лектори и експерти от страната и чужбина. Ще бъдат обсъдени актуални теми от проблемите и възможностите на медицинското осигуряване на населението при бедствени ситуации и кризи с голям брой пострадали.

Присъствието на стажант-лекарите, с изключение на тези по програма „Еразъм +“ е задължително, като в края на обучението успешно преминалите модула ще получат сертификат.

Модулът е включен като задължително обучение в рамките на програмата на стажант-лекарите. Продължителност: всеки ден от 9:00 часа до 13:00 часа.

ПРОГРАМА