Катедрата по Химия на Медицинския университет- Варна организира кандидатстудентски курс по Химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, който ще се провежда само в съботни дни. Той ще включва решаване на задачи и отговори на тестови въпроси. 

Занятията започват на 09.02. 2019 г. от 9.00 часа в зала „В“ на Медицински колеж- Варна и ще продължат до 23.03.2019 г.

Таксата за курса е 380 лв. и е необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

След превеждане на таксата записването ще се осъществява в Катедра Химия, Факултет по фармация, III-ти етаж от 8.30 до 17.00 ч. или на телефон – централа 052 67 70 50, вътр. 28-87 и 29-52.