В периода 9-14 септември 2017 г. заместник-ректорът по учебна дейност проф. Албена Керековска и деканът на Факултета по фармация проф. Диана Иванова взеха участие в 8-то издание на Световния форум на деканите по фармация и в 77-ия годишен конгрес на Международната федерация на фармацевтите, на която МУ-Варна е пълноправен член от тази година. Събитията се проведоха в Сеул, Южна Корея.

На Деканския форум деканите и академичните лидери от цял свят дискутираха насоките за трансформиране на учебните програми на образователните институции в областта на фармацията с цел постигане на по-добри резултати в здравеопазването. По време на конференцията се разгледаха въпроси, отнасящи се до ролята на факултетите по фармация, като вниманието се фокусира върху обучението на бъдещи кадри в сферата на фармацията и фармацевтичните науки. Основен акцент на конференцията беше привеждане в действие на решенията от Нанджин, представящи международната визия за това, как трябва да се структурира ефективната образователна система, за да отговори на нуждите на фармацевтичната практика по места.

Проф. Керековска, в качеството ѝ на зам.-ректор по учебната дейност, и проф. Иванова, като декан на Факултета по фармация, проведоха официална среща с проф. Йонг-Гер Су, декан на Факултета по фармация към Университет Ча, Южна Корея, на която обсъдиха варианти за сътрудничество на междууниверситетско ниво.

Освен работните срещи, в които участваха, представителите на МУ-Варна посетиха водеща иновативна фармацевтична компания с бизнес фокус върху диабета, психоневротичните заболявания, човешките ваксини, медицинските изделия, диагностиката и здравето на потребителите, където се запознаха с технологичния процес на производство на филмирани таблетки и пластири за лечение на гореизброените заболявания.

Участието на Медицински университет – Варна в Европейската асоциация на факултетите по фармация и в Международната федерация на фармацевтите е гаранция за по-високо качество и актуалност в обучението във Факултета по фармация на МУ-Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *