На 26 октомври 2017 г. в град София се състоя 13-та национална конференция по е-образование  „Е-уменията на новото дигитално поколение“. Събитието се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и със съдействието на Министерство на образованието и науката.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бе представен от доц. д-р Иван Мерджанов, директор на Център по електронно и дистанционно обучение, и г-жа Искра Калчева, консултант по електронно и дистанционно обучение към центъра. Те изнесоха съвместна презентация на тема „Електронната платформа като част от университетската инфраструктура и като инструмент за развиване на интерактивния компонент в обучението“, като демонстрираха иновативни подходи и функционалности при изграждането на електронни курсове в рамките на учебната платформа на университета.

Представените електронни инфраструктурни модели и методи на електронна обработка на учебния материал предизвикаха интереса на аудиторията и преминаха в ползотворни дискусии с представителите на другите висши училища, участващи във форума.

По време на конференцията по е-образование бе обърнато специално внимание на развитието на иновативните образователни технологии и на ролята им за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.

Основните теми бяха насочени към развитието на дигитални умения в началните, средните, висшите училища и колежите, свързано с последваща реализация, сътрудничеството между образователните институции и бизнеса и възможностите за подобряване конкурентоспособността на младите хора в България и осигуряване на така необходимите на ИКТ бизнеса кадри.

В събитието взеха участие представители на редица водещи висши училища в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *