В периода 28 април- 03 май 2017 г. в с. Равда, област Бургас се проведе Национална работна среща на преподаватели и чуждестранни студенти от медицинските университети в България. Събитието се организира по инициатива на Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт в МУ-София. Темата на срещата бе ,,Университетската Power Point презентация“.

Чуждестранните студенти на МУ-Варна  се отличиха със своите знания и умения. Представители от българоезичната програма на обучение бяха Инга Кулаксиз от 2 –ри курс, специалност Медицина и Аветис Багдасарян от 2ри курс, специалност Дентална медицина, а на англоезичните програми студентите от специалност Медицина- Александър Маухер от 2-ри курс,  Волкан Йълдъръм- 2ри курс, Шарлоте Либих – 3 курс и  Клара фон Холденбург- 3 курс.

Под ръководството на Даниела Танчева, преподавател по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Катедра „Славянски езици и комуникации“, студентите представиха  презентации на медицински теми, показаха добро ниво на владеене на български език и отлични  способности да презентират научна информация.

Даниела Танчева презентира своя методическа разработка и представи работата и постиженията на Катедра „Славянски езици и комуникации“ през последната учебна година – създаване на видео курс, представящ учебни филми, с които се обучават студентите от първи и втори курс,  издаване на два учебника по общ български език за чужденци и електронни упражнения за  платформата Blackboard .

Дейността на МУ-Варна беше оценена много високо от аудиторията и определена като новаторска и технологична.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *