ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЛЯТНА ПРАКТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Уважаеми колеги,

Можете да намерите повече информация относно регламента за кандидатстване за общежития по време на лятната практика тук: