Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

“Студентски стипендии” – III фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд

   Относно:Стартиране на кампанията за стипендии за летен семестър на учебната 2012/2013 г. по проект “Студентски стипендии” – III фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година” в Медицински университет – Варна.

Кампанията за стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на уч.2012/2013 г., да протече при следната организация:

   -Начало на подаване  от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии  през интернет страницата на Проекта     -    1 април  2013 г.( понеделник).

   -Начало на подаване  от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии и съпътстващи документи във висшите училища     -    1 април  2013 г.( понеделник).

   -Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии  за успех и за специални стипендии   през интернет страницата на Проекта     -    28 април  2013 г.( неделя)  23:59 часа.

   -Край на подаване  от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии и съпътстващи документи във висшите училища     -    30 април  2013 г.( вторник), според работното време на висшето училище.

   -Изтеглените от сайта на МОМН формуляри да се подават в Учебен отдел на Университета - за студенти от факултетите Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване и в Учебен отдел на Колежа- за студенти на МК.

Студентите да представят и студентско уверение за успеха, издадено от факултета, в който се обучават:

   -за стипендия за успех - средния успех от последните два семестъра /зимен семестър на учебната 2012/2013 г.и летен семестър на учебната 2011/2012 г./.Успехът се смята, като се събират оценките от положените изпити/общо за двата семестъра/ и сбора се дели на броя на изпитите.

   -за специална стипендия  - средния успех от зимния семестър на учебната 2012/2013 г.

Студентите от I курс,   кандидатстват  за стипендия с успеха от  зимен семестър на уч.2012/2013 г.

Студентите от VI  курс кандидатстват:

  -за стипендия за успех със средния успех от зимен семестър на учебната 2011/2012 г. и летен семестър на учебната 2011/2012 г. Успехът се смята, като се събират оценките от положените изпити/общо за двата семестъра/ и сбора се дели на броя на изпитите.

   -за специална стипендия със средния успех от летния семестър на учебната 2011/2012 г.

За стипендии имат право да кандидатстват студенти, които са редовно обучение през летен семестър на учебната 2012/2013 г., с успех най-малко 4.00 от последните два семестъра и които са положили всички изпити по Учебен план, до момента на кандидатстване.

Да не се издават уверения на студенти  с неположени изпити от началото на следването им  до момента, независимо тези изпити от кой семестър и курс са.

Студентите, кандидатстващи за специална стипендия трябва да представят документ, удостоверяващ участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности, а именно копие от самата разработка или част от нея /задължително включваща първа и последна страница, от където да е видна темата и името на студента/, сертификати, служебни бележки и др.

Научните, изследователски или практически разработки, с които студентите кандидатстват за специална стипендия трябва задължително да бъдат  само от летен семестър на уч.2012/2013 г.или от зимен семестър на уч.2012/2013 год.

Студенти, които имат повече от една научна разработка/от текущия или предходния семестър/ имат право да подадат документи за повече от една специална стипендия, като за всяко участие се изтегля отделен формуляр.

До информацията за Европейските стипендии, която се намира на сайта на МОМН има достъп и чрез линк поставен  на сайта на Университета, и на сайта на Студентския съвет.


Share

За контакти

 

             Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

               www.mu-varna.bg

         

 Официална Facebook страница на

             Студентски съвет