SCREEN

Profile

Cpanel

 

Екип от МУ-Варна представи първия у нас електронен курс по български език за медицински цели

   Резултатите от работата на българския екип, разработил първия в България електронен курс по български език като чужд за медицинска комуникация в клиниката, бяха представени на заключителната среща по международния проект „Интеркултурна медицинска комуникация в Европа IMED-KOMM", която се състоя вчера във Втора аудитория на МУ-Варна. Сред гостите на събитието бяха представители на проекта от Германия, Словакия, Чехия, Унгария, както и много чуждестранни студенти, лекари, специализанти и преподаватели от МУ-Варна. 
 
Модерният онлайн курс „Български език за медицински цели", който разработи екипът от Катедрата по славянски езици и комуникация към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, е предназначен за чуждестранни студенти по медицина и за лекари, които ще специализират или ще работят в България.  Уникалното на курса и на новата методика е използването на много интерактивни материали и упражнения по всички теми и области, необходими на студентите и лекарите в комуникацията им с пациентите в клиниката. 
 
В последните години все по-осезаема е тенденцията на миграция на лекарите по оста изток-запад и юг-север. Ръководителят на курса от немска страна Герхард Вазел обърна внимание на тревожния факт, че годишно близо 80 хиляди са случаите на лекарски грешки в Германия, което се дължи именно на езикови несъответствия и комуникационни разминавания. Точно поради тази причина курсът е изключително важен за обучаващите се в чужда страна лекари, защото благодарение на него те ще могат да навлязат в спецификата на комуникацията с пациентите в съответната държава.
 
В българския курс са включени оригинални видеоматериали, заснети със съдействието на ръководството на УМБАЛ „Св. Марина" и с личното участие на много преподаватели и специалисти от различни области на университетската болница, като към всеки видеоматериал има и упражнения за затвърждаване на наученото. Целта на автентичните  медицински диалози, документи, видео- и аудиозаписи е да развиват индивидуалните комуникативни умения, необходими  за медицинска комуникация в клиника. Курсът позволява самостоятелна работа, обективна проверка и автоматична оценка на резултатите и всичко това – в удобно за учащите време, което превръща обучението от задължение в удоволствие. 
 
Във връзка с едно от основните предимства на курса, а именно – възможност за дистанционен онлайн достъп отвсякъде и по всяко време, проф. д-р Радослав Радев, декан на Факултета по медицина, изрази увереността си, че уникалният курс ще се превърне в настолно, постоянно и изключително полезно занимание за студентите не само по време на часовете по български език, но и през свободното им време. Заместник-ректорът по учебната дейност доц. Албена Керековска приветства проекта за това, че се осъществява в най-подходящия момент, когато в МУ-Варна се увеличава значително приемът на чуждестранни студенти. „Нека да си пожелаем от курса да се ползват само студенти и лекари, идващи да учат и работят у нас, а не български такива, напускащи страната и бягащи в чужбина" – това бяха думите на проф. д-р Жанета Георгиева, изпълнителен директор на университетската болница, в която се заснеха по-голямата част от видеоматериалите.
 
На практика електронният курс е пилотиран и вече се прилага в обучението на студентите в МУ-Варна от пролетта на тази година, като вече се използва и в обучението на студентите в медицинските университети в София и Пловдив.
 
В рамките на проекта българският екип изработи и практическо учебно помагало за работа с електронните ресурси в системата за допълнително електронно обучение на МУ-Варна.
 
В рамките на срещата ръководителят на проекта от българска страна доц. Виолета Тачева представи методиката на работа с електронния курс и структурата на учебното съдържание. 
 
Днес, 30 септември, от 16:00 ч. в четвърта аудитория  ръководителят на проекта доц. Тачева ще демонстрира електронния курс в реална учебна среда със студенти от 3-ти курс.

Студентите за университета

Предстоящи конгреси

 
 

 

Свържи се с нас

Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас на долупосочените координати