На 07.08.2017г., нa 81-годишна възраст ни напусна  многоуважаваният и обичан преподавател, колега и приятел, проф.  д-р  Здравко Нанов.

Проф. Нанов е роден на 11. 05. 1936 г. в гр. Пловдив. През 1962 г. завършва медицина в ВМИ „И. П. Павлов“ като отличен студент. От 1962 до 1963 година по разпределение работи в гр. Смолян. На 30.09.1963 г. спечелва конкурс за асистент в катедрата по анатомия и хистология под ръководството на проф. д-р В. Ванков в новооткрития Медицински институт във Варна.

От 1965 г. следват специлизации в Германия при проф. Г. Шумахер, Росток, „Хистохимия на гликаните и липидите“, при проф. Щах „ Импрегнационна техника за изследване на нервни елементи в съдовата стена“, при проф. Давид , Берлин , болницата Шарите – „Електронно микроскопска и авторадиографична техника“, при проф. Куприянов и Новиков в Москва, където разработва част от дисертационния си труд. През 1974 год. защитава дисертация на тема „Структура и инервация на аортната стена в представители на различните класове гръбначни“ за което през 1975 г. му е присъдена научната степен- к.м.н. През 1980 г. придобива званието доцент към катедрата по Анатомия и хистология. През 1996 год. защитава дисертационен труд за присъждане на научната степен д.м.н., „Клинико- морфологични проучвания на мъжкия инфертилитет“., а през 1998 г. придобива званието професор. За периода 1990-1992 г. е избран за ръководител на катедрата по Анатомия, хистология и ембриология.

Член е на българското анатомично дружество, немското анатомично дружество и балканското андрологично дружество.

Проф. Здравко Нанов е автор на 130 публикации в български и чуждестранни списания, съавтор на 4 учебника, 1 монография и 1 помагало за практически упражнения. Той е преподавател с голям практически опит по анатомия, с любов към  хистологията и академично отношение към студентите.

Живот, отдаден на науката и на просперитета на Медицинския университет!

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 10.08.2017 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в ритуалната зала на Централните Варненски гробища, а погребението е от 15.00 часа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *