На 06.01.2017 г. ни напусна доайенът на лицево-челюстната хирургия в България, многоуважаваният преподавател, колега и приятел на Медицински университет-Варна и УМБАЛ „Св. Марина, проф. д-р Апостол Петров Стратиев.

Проф. Стартиев бе високо ерудиран преподавател, всеотдаен клиницист, авторитетен учен – специалист в областта на лицево-челюстната хирургия в България, с огромен принос за създаването на Факултета по дентална медицина-Варна, изготвянето на програми за обучение по дентална медицина, подготовка на докторанти, специализанти и кадри за хабилитации, оказване на организационно-методична помощ в изготвянето и утвърждаването на програмата и институционалната акредитация на МУ-Варна.

Проф. Стратиев е роден в Хасково през 1929 г. Завършва висше образование по Стоматология и Медицина във ВМИ-София. Всепризнат диагностик и лечител, хирург със трудно достижима техника, това беше проф. Стратиев – учен, посветил изследователската си работа върху диагностиката и лечението на слюнчените жлези и онкологията в лицево-челюстната област и шията. Последователно през 1974 и 1989 г. проф. Стратиев получава научните степени „Кандидат на медицинските науки“ и „Доктор на медицинските науки“ според съществуващия тогава класификатор на научните степени и звания. През 1978 и 1990 г. е избран съответно за „Доцент“ и „Професор“ и заема поста декан на Стоматологичния факултет към Медицински университет-София. Ангажира се и с ръководството на Катедрата по лицево-челюстна хирургия с пластика при факултета.  Бил е председател  на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към Националната агенция за оценяване и акредитация, както и член на Специализирания научен съвет по стоматология и лицево-челюстна хирургия при Висшата атестационна комисия.

През 2009 година проф. Стратиев бе удостоен с почетното звание „Doctor Honoris Causa“ на Медицински университет-Варна, а през 2013 година получи Награда на Декана на Факултета по дентална медицина-Варна в най-висока категория MAXIMI MERITI CAUSA за цялостен принос и особени заслуги.

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека и приятеля на Медицински университет-Варна – проф. д-р Апостол Стратиев.

Поклон пред светлата му памет!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *