Уважаеми колеги,

Във връзка с оптимизиране организацията на учебния процес и административното обслужване на студентите от този семестър в Медицински университет – Варна се въвежда електронно заверяване на дисциплини и семестри за студентите в редовна форма на обучение.

Електронното заверяване отменя напълно прилаганото досега заверяване в студентските книжки.

Заверяването на дисциплини в края на семестъра ще се осъществява електронно от асистента/преподавателя, водещ упражненията (практическите занятия). Заверяването на целия семестър ще се извършва електронно в съответния деканат/учебна канцелария.

Заверяване на дисциплини, удостоверявано в студентските книжки, няма да бъде приемано в деканатите на факултетите и учебните канцеларии на колежа и филиалите.

Заверките могат да бъдат проверявани на профила на всеки студент на сайта http://webstudent.mu-varna.bg/, в секция „учебен процес“