Кандидатствайте до 14 октомври за студентски мобилности по програма Еразъм+

eu-flag-erasmus
До 14 октомври 2016 година е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентски мобилности могат да подадат своите документи за кандидатстване за незаетите места през настоящата академична 2016/2017 г.  
Кандидатите могат да бъдат студенти 3-ти курс от специалността Фармация, студенти 4-ти курс от специалностите Медицинска сестра и Акушерка, както и студенти 3-ти, 4-ти и 6-ти курс по специалността Медицина.
Вижте тук държавите, университетите и свободните места, за които може да кандидатствате.

За участие в програма ЕРАЗЪМ+ могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване „Много добър 4,50“ (Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите).
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :
  1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
  2. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец)
  3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването
  4. Препоръка на български език от преподавател в МУ-Варна
  5. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)
Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова или сканирани на e-mail: erasmus@mu-varna.bg
 
Срок за подаване на документите – 14.10.2016

Leave a Comment