Уважаеми колеги,

На вчерашната дата /25.10/ в студентските общежития – 3-ти и 35-ти блок, бяха проведени избори за нови председатели на Домови съвет към съответните блокове.

Комисията по избора с председател: Оганес Варданян, членове: Мария Русева и Димитър Велев и протоколчик: Антония Генова проведоха тайното гласуване за позицията.

За 3-ти блок:

Подадени бяха 5 кандидатури:

 1. Динко Иванов Николов – 6-ти курс Медицина, бе избран за председател на домови съвет
 2. Валери Каменов Змеев – 4 курс, Медицина
 3. Джан Белгин Кър – 2 курс, Фармация
 4. Емран Мюмюн Лютфи – 5 курс, Медицина
 5. Сезгин Метинов Алков – 3 курс, Фармация

За 35-ти блок:

Подадени бяха 10 кандидатури:

 1. Димитър Тодоров Димитров – 6 курс, Медицина, бе избран за председател на домови съвет
 2. Деница Георгиева Георгиева – 6 курс, Медицина
 3. Георги Яниславов Шопов – 5 курс, Медицина
 4. Анета Бориславова Ангелова – 4 курс, Медицина
 5. Николета Бориславова Ангелова – 4 курс, Медицина
 6. Мариян Коцев Коцев – 3 курс, Медицина
 7. Нурал Юсеинов Джамбазов – 3 курс, Медицина
 8. Боряна Пламенова Михайлова – 4 курс, Фармация
 9. Еркан Невзат Фаридин – 3 курс, Медицина
 10. Мирела Иванова Вълкова – 4 курс, Медицина

Студентски съвет желае да честити успеха на новите председатели и им пожелава успех в работата им към Домовите съвети при респективните общежития.