МУ-Варна набира доброволци за участие в проучване за оценяване на риска от възникване на сърдечносъдова калцификация

октомври 16, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна набира доброволци за участие в проучване за оценяване на риска от възникване на сърдечносъдова калцификация чрез функционални и образни изследвания на сърдечносъдовата дейност и нови лабораторни биомаркери.

Едно от тежките усложнения на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) е съдовата калцификация. Към момента рутинно не се изследват лабораторни показатели, с помощта на които да се оценява съдовата калцификация. Настоящото проучване цели да се идентифицират подходящи лабораторни показатели, които са свързани със степента на съдова калцификация, доказана чрез функционални и образни изследвания.

Участието в проучването не носи никакъв риск за доброволците. Непосредствена полза за тях ще бъде напълно безплатни лабораторни изследвания, функционални и образни изследвания на сърдечносъдовата система и заключение на специалист кардиолог.

Изследванията ще бъдат извършвани в УМБАЛ „Света Марина“- Варна и Медицински университет-Варна от висококвалифицирани специалисти с помощта на иновативна и оригинална комбинация от високоспециализирани диагностични и клинични методи, биохимични, имунохимични, молекулярно-генетични изследвания за установяване на състоянието на сърдечно-съдова система.

За повече информация можете да се обърнете към:

  • проф. д-р Йото Трифонов Йотов-  завеждащ Втора кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна, сл. тел.: 052 978 230
  • доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов- завеждащ Първа кардиологична клиника с ИКО, УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна, сл. тел.: 052 978 016

IN MEMORIAM

октомври 15, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини

Медицинската общественост във Варна загуби доайенът в родната анестезиология и реанимация д-р Власаки Власаков – организатор и дългогодишен ръководител на първото българско извънстолично отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, многоуважавн преподавател на в МУ-Варна и обичан лекар.

Д-р Власаков е роден е на 18.03.1930 г. в София. Завършил е Априловската гимназия в Габрово и медицина във ВМИ – София през 1955 г. Има придобити  специалности по хирургия, онкология, анестезиология и реанимация. Специализирал е в София, Копенхаген и Стокхолм, Лунд, Гьотеборг и Упсала, Швеция. Работил е като ординатор-хирург в Градска болница – Добрич и хирург и анестезиолог в Окръжен онкодиспансер – Варна. От 1963 г. е асистент в Катедрата по обща хирургия на МУ – Варна. Бил е лектор по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в МУ – Варна и Медицински колеж – Варна, в Централната национална школа на БЧК в Созопол и консултант на болниците, службите на БМП и водно-спасителните служби в Североизточна България. Основните му научни разработки са посветени на проблемите на кардио-пулмоналната реанимация, острите екзогенни интоксикации, клиничната и биологична смърт, удавенията и др. Члене е на ръководството на националното дружество на анестезиолозите в България и на дружествата на хирурзите  и на токсиколозите.

Академичната общност на Медицински университет – Варна дълбоко скърби за лекаря, учителя и човека д-р Власаки Власаков.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението и опелото ще се състоят на 20.10.2018г. от 13.00 часа в църквата „Св. Николай Чудотворец“ на бул. „Княз Борис“ I, погребението от 14.00 часа на Централни гробища – Варна.

IN MEMORIAM

октомври 15, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини

На 59-годишна възраст ни напусна многоуважаваният и обичан лекар, преподавател, колега и приятел, проф. д-р Пламен Костов Недев.

Проф. Недев е роден на 28.07.1959г. в гр. Айтос, обл. Бургас. Завършва висшето си образование в МУ-Варна през 1985 г., а от 1986 г. е асистент при МУ-Варна и Клиника по УНГ болести- Варна. Придобива специалност по УНГ болести през 1990 г. През 2003 г. защитава дисертация на тема „ Хирургично лечение на затрудненото носно дишане дължащо се на девиирана носна преграда“, както и „Вътрешен и външен достъп при риносептопластика. Класически и съвременни xирургични техники при лечение на носните деформитети.“

На 26. 06. 2015 г. придобива научна степен „Доктор на науките“. Областите му на интерес в хирургичната и научна дейност са функционални и пластични операции на носа, санираща и слухоподобряваща хирургия на ухо.

Взима участие в над 60 конгреса и конференции и има 88 научни публикации. 4 от тях участват в учебници и монографии. Член е на БЛС, Дружество по оториноларингология, секретар на Българско ринологично сдружение, Ню Йоркската академия на науките (1992), Берлинско дружество на оториноларинголозите (1994, 1995).

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря, приятеля проф. д-р Пламен Недев.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 16.10.2018 г. /вторник / от 9:00 часа в Аудитория „Владимир Иванов“ на УМБАЛ “Св. Марина“- Варна.

Персонализирани тестове определят най-точното лечение за пациенти с психиатрични заболявания

октомври 13, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Наука и образование

Модерната персонализирана психиатрия в единствената болница с психиатрични клиники във Варна представиха проф. д-р Мариана Арнаудова, ръководител на Трета психиатрична клиника и проф. д-р Христо Кожухаров, ръководител на катедрата по психиатрия и медицинска психология в Медицинския университет и на Втора психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ на среща, посветена на деня на психичното здраве.

Персонализираната терапия на пациенти с психиатрични пробеми в България дава голяма надежда на специалистите за по-добри резултати от лечението. Това е възможно благодарение на персонализираните тестове, чрез които лекарите могат да изберат най-подходящата терапия и да оптимизират лечебните схеми на пациенти с депресия, тревожно разстройство, биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство, синдром на хиперактивност и дефицит на внимание и други разстройства. Това обясни проф. д-р Христо Кожухаров и допълни, че около 20% от хората в България страдат от психични разстройства.

„С помощта на  фармакогенетичния тест Genecept Assay може да се избегне процесът на проба-грешка и да се скъси пътят до подобряване на състоянието на пациента. Тестът идентифицира специфични за всеки пациент генетични маркери, които дават информация кои медикаменти ще действат по очаквания начин, кои няма да са ефективни, с кои могат да се очакват сериозни странични ефекти.“, обясни специалистът.

Персонализираната медицина е бъдещето на медицината. Накратко тя се определя като точното хапче в точната доза за точния пациент. В България, вече от една година насам се прилага и персонализираният подход в психиатрията, т.е назначава се терапия на база на индивидуален фармакогенетичен тест, който идентифицира специфични за всеки пациент генетични маркери. Тестът покрива над 20 класа медикаменти, общо 122 лекарства, одобрени от Американската агенция по храни и лекарства, включва 18 клинично валидирани гени и 97% от лекарствата, използвани в психиатричната практика.Вземането на проба е много лесно– прави се натривка от лигавицата на вътрешната страна на бузата, обясниха специалистите. До момента с помощта на теста 300 пациенти в страната са получили персонализирано лечение, като пациент номер 300 е от Варна. „За някои пациенти това е единственият начин да получат веднага точното лечение“, разясни проф. Арнаудова.

Най-големите предизвикателства пред психичното здраве на българина са стресът, липсата на емоционална култура, липсата на навик за търсене на навременна помощ от психиатър поради предразсъдъци, недостигът на средства за психично здраве, липсата на добре развита мрежа за доболнична помощ и липсата на специалисти в някои региони, каза още проф. Кожухаров.

Проблемите в грижата за психичното здраве са много. Съществува среда на дефицит на социално-емоционална компетентност, липсва статистика за хората с психично-здравни проблеми в България.  Липсва връзка между амбулаторната и стационарната помощ. Инвестициите в укрепването и подобряването на психичното здраве са недостатъчни. Основно се инвестира във възстановяването на психичното здраве, едва след като то вече е било увредено. Не на последно място, съществува силна и неосъзната психиатрична стигма, която възпрепятства адекватното разбиране на характера на психичните заболявания и навременното им лечение.

Въпреки всички проблеми, в България вече се практикува модерна персонализирана психиатрия и пациентите в УМБАЛ „Св. Марина“ имат достъп до иновативни инструменти при назначаването на лечение, които все още са недостъпни в редица европейски страни.

В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работят четири психиатрични клиники – за лечение на депресивни състояния, на лица с психични разстройства, с психомоторна възбуда и висок агресивен и суициден риск и зависимости, на психични разтройства в старческа възраст и детско юношеска психиатрия. В болницата се покрива лечението на всички групи психиатрични заболявания, като за пациентите се грижат интердисциплинарни екипи, подчерта проф. Арнаудова. Тя обърна внимание също на факта, че пациентите в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна имат достъп до най-модерните методи на лечение и нови концепции в терапиите.

Велина Марковска

МУ-Варна участва в среща на тема: „Диабет и превенция на незаразните заболявания в Европа“

октомври 8, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини, Наука и образование

В Брюксел се проведе среща на тема „Диабет и превенция на незаразните заболявания в Европа“, която се организира от Международната диабетна федерация за Европа. Срещата бе част от дейностите по проекта „Feel4Diabetes“ за разпространение на резултатите от проучването, по който МУ Варна е партньор.

На срещата бяха изнесени резултати от най-актуалните проучвания в областта на превенцията на НЗБ от водещи лектори от Холандия, Швеция, Испания, Дания, Белгия, Великобритания както и експерти по НЗБ към СЗО, ОИСР (OECD). Заедно с учените, в срещата взеха участие и представители на други заинтересовани страни по превенция и профилактика на диабета и НЗБ – здравна политика на местно и национално ниво, браншови организации на производителите на храни и напитки на европейско ниво,  диетолози. Участниците от България бяха доц. д-р Наталия Ушева от Факултета по обществено здраве –  изследовател по проекта „Feel4Diabetes“ и доц. Антоанета Цветкова, председател на комисията по здравеопазване към Община Варна.

Проектът „Feel4Diabetes“ е финансиран от ЕК по програмата Хоризонт 2020 и Глобалния алианс за хроничните болести с цел насърчаване на здравословен и активен начин на живот в семействата цяла Европа.

Настоящата програма е училищно- и обществено-базирана интервенция, с участие на целите семейства на учениците от 1-4 клас.

Програмата работи в тясно сътрудничество с община Варна, използвайки всички налични ресурси (съоръжения и персонал), за да се създаде по-благоприятна социална и околна среда за семействата, както и предоставяне на повече възможности за физическа активност и семейни дейности следобед и през почивните дни. Допълнително е предоставена подкрепа за семейства, в които е установен висок риск за развитие на захарен диабет тип 2 в следващите години. Участниците в програмата в България са над 6000 и по резултатите от първата година на проучването, програмата е с най-добри показатели за цена-ефективност на приложените интервенции в сравнение с другите страни-участници ( Белгия, Гърция, Испания, Унгария и Финландия).

Апарат за електроакупунктура получи центърът по източна медицина към МУ-Варна

октомври 4, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини

Апарат за електроакупунктура получи като дарение от д-р Фенни Юнита центърът по източна медицина към МУ-Варна. Изтъкнатият специалист по Традиционна китайска медицина д-р Фенни Юнита гостува във Варна, като в продължение на две седмици проведе обучение със специалисти от Медицински университет – Варна и  Университетския център по източна медицина.

С апарата, който е единствен по рода си във Варна, може да се прави електроакупунктура при артрозна болест, дископатии, дискови хернии, радикулити, полиневропатии, гинекологични заболявания, нарушения в съня, метаболитни нарушения, затлъстяване и др.

Екипът на Университетския център по източна медицина е обучен да работи с този апарат от д-р Фени Юнита и ще го прилага заедно с другите неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на пациенти от Варна и страната, както и при обучението на студентите от МУ-Варна.

Стартира Есенна академия „Агресия-хуманност-кино“

октомври 4, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини, Културна дейност

На 4 октомври в С.О.К. Камчия официално бе дадено началото на Есенна академия 2018 „Агресия-хуманност-кино“. Тя се провежда под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова и ще продължи до 7 октомври включително. Организатори на събитието са Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и Българският Червен кръст, с подкрепата на Фонд „Култура“ на Община Варна.

Академията бе открита от председателя на областния съвет на БЧК- Варна г-н Илия Раев и художественият директор на фестивала и академията проф. Божидар Манов.

Официални гости на събитието, които поднесоха приветствия бяха главният секретар на Министерство на здравеопазването г-н Красимир Гигов, г-н Коста Базитов- зам. кмет на град Варна, председателят на Националния съвет на БЧК акад. Христо Григоров, генералният консул на Русия в град Варна г-н Владимир Климанов и доц. Емануела Мутафова от Медицински университет- Варна, която поднесе и поздравления от името на ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов. Сред гостите на събитието бяха още актьори, режисьори, продуценти, писатели и общественици.

Академията се провежда през една година като част от Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. В нейните рамки ще бъде представена селекция от 15 документални и игрални филмови заглавия, изследващи най-наболелите проблеми на съвременността. Прожекциите ще се излъчат в залата на център „Юрий Гагарин“,  СОК „Камчия“ и Пленарна зала на Община Варна, като част от филмите ще бъдат представени пред варненската публика лично от техните автори.

Избраните заглавия са отличени с над 30 международни награди от най-престижните кинофоруми на планетата, сред които тези в Кан, Берлин, Лондон, „Сънданс“, Европейските филмови награди, „Оскар“, „Златен глобус“, „Сезар“ и други.

Тази година традиционните обучителни и дискусионни панели са на тема „Работа в социалните мрежи“, а лектори ще бъдат изявени дейци в областта на киното, социолози, психолози и журналисти.

Желаещите да гледат прожекциите могат да се възползват от безплатния автобусен превоз, осигурен от фестивала за гражданите на Варна от 4 до 7 октомври в съответствие с програмата на Академията. Тръгването от Варна е в 8:30 и 16:00 ч., от входа на Историческия музей на ул. „Антим I“. Тръгването от СОК „Камчия“ е в 13:30 и 20:30 ч., от Център „Юрий Гагарин“.

Вероника Стоянова

Кампания Кръводаряване през октомври 2018

октомври 3, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини, Организирано от Студентски Съвет

Уважаеми колеги,

Във вените на всеки един от нас тече незаменим въпреки напредъка на медицината ресурс, а именно – нашата кръв. Благородният акт на донорството ѝ може да бъде разликата между живота и смъртта за някое друго човешко същество. Непрестанната нужда от кръвни продукти е причината за организирането на кръводарителни акции по всяко време на годината. За пореден път Регионален трансфузионен център гр. Варна и Студентският съвет на Медицински университет – Варна организират кампания Кръводаряване.

Традиционно кампанията, провеждана на територията на МУ-Варна, винаги е привличала рекорден брой донори. Това е втората за тази година КРЪВОДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ. Всеки, който желае да подари някому живот чрез този безкористен акт, е поканен да го стори на 11.10.18 /четвъртък/ и на 12.10.18 /петък/ от 10:00 – 16:00ч. в стая 213 на втори етаж на сградата на Ректората /офис на Студентски съвет/. Нека за пореден път докажем, че именно хуманността и желанието да помагаме, са в нашата кръв!

„Дари кръв – спаси живот“

Безплатни прегледи за рак на гърдата в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна през октомври

октомври 3, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини

За поредна година УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна се присъединява към инициативата за профилактична и информационна кампания, свързана със Световния месец за борба с рака на гърдата. Кампанията е с цел профилактика и ранно диагностициране на рака на гърдата. Специалистите във варненската университетска болница напомнят, че заболяването е напълно лечимо, ако бъде открито в първите стадии на развитието си.

Безплатните профилактични прегледи за рак на гърдата в Клиника по гръдна хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна ще се провеждат в периода от 8 до 26 октомври в дните вторник, сряда, четвъртък и петък в часовете от 13.30 до 14.30 часа, с предварително записване на тел: 052/ 978 660.

Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване сред жените по целия свят. Открит навреме, ракът на млечната жлеза е лечим в над 97% от случаите. Тъй като първите симптоми остават незабелязани – не може да се опипа и не предизвиква болка, се налага провеждане на скрининг.

Нов метод за оперативно лечение и реконструкция на средно ухо бе приложен в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна

октомври 3, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини, Наука и образование

Специалистите от Клиниката по Оториноларингология в УМБАЛ „Св. Марина“са първите в страната, които приложиха нов за България метод на лечение – пластична операция на слуховите костици – вид осикулопластикa. Интервенцията е изпълнена със съвсем нов вид специфичен високотехнологичен цимент – това е първото му приложение у нас. Материалът вече е познат във водещите центрове по отологична хирургия в САЩ и Европа, а УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е първият български център, в който се прилага.

„Този метод позволява принципно нов тип реконструкция на костиците вътре в средното ухо. Там има 3 малки костици, като най-голямата от тях е 6 мм, най-малката около 3 мм, а теглото е от порядъка на 7 микрограма.“, обяснява доц. д-р Николай Сапунджиев – хирург в Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Св. Марина“. „Запознах се с този нов модерен материал на курс през миналата година във Франкфурт, Германия. Един от водещите отологични хирурзи в Германия и ръководител на клиниката там проф. Карстен Дальхоу (Carsten Dalchow) ми демонстрира няколко случая и ме убеди в предимствата на този метод. Въпрос на време беше материалът да бъде доставен в България, за да може да се помага на пациенти с намален слух в резултат на увреждания в средното ухо“.

При стандартната процедура до момента при наличие на увреда на слухова костица тя се отстранява и се слага протеза. Има много високотехнологични протези от титан, злато и други материали, които са доказани във времето, но все пак те представляват чуждо тяло. Новият високотехнологичен материал позволява микрокостицата да не се отстранява, а частите й да се използват и тя да бъде „гипсирана“, докато оздравее. Мащабът е много малък, защото това са най-малките костици в човешкото тяло, а отговорността е много голяма, защото става дума за сетивен орган. Материалът има много специфични характеристики, които позволяват употребата в ухо и относително бързо дава механична стабилност – в рамките на 4-5 мин.

Новият метод се прилага при редица състояния и заболявания. Трите костици в ухото, които правят една верига, по която се предава звукът, могат да бъдат нарушени от много фактори – след травми на главата, при възпалителни заболявания в областта на ухото, които могат да ги разрушат, при отосклероза, при пациенти с остеогенезис имперфекта, при което заболяване молекулата на колагена е видоизменена в резултат на генетичен дефект.

Преимуществата са, че слухът се възстановява по-добре, пациентът не усеща световъртеж след интервенцията, а крайният резултат, измерен след около месец, показва преимуществата на този нов материал. Новият метод може да се използва при пациенти на всякаква възраст, допълва доц. Сапунджиев.

Високотехнологичният цимент се използва от 2004 г. в практиката на водещите оториноларинголози по света. Според проучвания сред пациенти, публикувани от реномирани научни списания, това е най-добрият метод, който дава много по-добър краен резултат, отколкото заместването на естествената костица с протеза.

Този метод ще бъде въведен като традиционен за лечение и реконструкция на средното ухо в УМБАЛ „Св. Марина“.

Велина Марковска