Category

img
08дек. 2020

Информационна лекция за органодонорство

България е на последно място сред членките на Европейския съюз по брой трансплантации на милион от населението. Средно за последните няколко години в страната ни трупните донори наброяват под 10 на година. За сметка на това листата на нуждаещите се от трансплантации надхвърля 1200 души, като всеки ден се прибавят …

Read More
01дек. 2020

Благодарствено писмо към МУ-Варна от Дирекция „Превенции“ на Община Варна

Скъпи колеги,  В навечерието на 5 декември- Световен ден на доброволеца, Дирекция „Превенции“ на Община Варна изпрати благодарствено писмо до Ректора проф. д-р Валентин Игнатов за доброволческата дейност на студентите от Медицински университет – Варна. Благодарности за огромния принос представителите на Общината изказват към студентите по медицина Веселина Добрева,5 курс и Павло Славов, 2 курс, които са и членове на Студентски …

Read More
29окт. 2020

Студентски съвет с призив и позиция към стажант-лекарите

  Уважаеми колеги стажант-лекари, Във връзка със сложната епидемична обстановка, увеличаващия се брой хоспитализирани пациенти с COVID инфекция и отправения от Министъра на здравеопазването апел за полагане на доброволен труд от страна на стажант-лекарите, се обръщаме към вас със следния призив: Стажант-лекарите имат своята съществена роля в борбата с пандемията. …

Read More
23окт. 2020

Указания и инструкции в случай на COVID 19

  Скъпи колеги, на вашето внимание представяме действия и инструкции към студентите, които трябва да се предприемат в случай на COVID 19:   Инструкции за студенти (допълнение към ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С АКАДЕМИЧНАТА ГОДИНА 2020-2021 ПРИ УСЛОВИЯТА НА COVID-19 НА …

Read More
18окт. 2020

Световният ден за борба с инсулт

Световният ден за борба с инсулт се провежда на 29 Октомври, за да подчертае сериозността на заболяването и високата му честота. Необходимо е повишаване на информираността на всички за ранните симптоми на инсулта, възможностите за превенция и лечение, както и осигуряване на по-добри грижи за преживелите мозъчен инсулт. Инсултът може …

Read More
25юни 2020

Проф. д-р Петко Маринов е новият декан на Факултета по фармация в МУ-Варна

Проф. д-р Петко Маринов е новият декан на Факултета по фармация в Медицински университет – Варна. Той бе избран на заседание на Общото събрание на факултета, което се проведе на 24 юни. По време на общото събрание бяха определени още и нов числен и структурен състав на факултетния съвет. За председател …

Read More
14апр. 2020

Ползвате ли компютър? Знаете ли как да се предпазите от възникване на Мускулно-скелетни увреждания (МСУ)?

Уважаеми колеги,  Екипът на проект „Ергономично изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели, с цел превенция на мускулно – скелетни смущения“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – 2019-2022  от  Медицински  и Технически университети във Варна провеждат изследване сред потребители на компютър за установяване на проблеми от мускуло-скелетен произход. Мускулно-скелетните увреждания се проявяват при продължително …

Read More
31мар. 2020

Превенция за хора над 60г. е организирана във Варна

Уважаеми колеги, Във връзка с предпазване от инфектиране с COVID-19 Община Варна инициира превантивна кампания, която ще се състои в безплатно предоставяне на територията на варненските хипермаркети на предпазни маски на хора на възраст над 60г. Всички дейности по кампанията ще се изпълняват ежедневно от общински служители и доброволци в …

Read More
24мар. 2020

Призив за кръводаряване

  От ежедневно преливане на кръв и кръвни съставки се нуждаят пациентите на клиниките по онкохематология, детска онкохематология, изгаряния, кардиохирургия, акушерство и гинекология, коремна хирургия и т.н.  Голяма част от спешните медицински интервенции също изискват преливане на кръв. Поради дефицита на кръв и кръвни съставки, Министерство на здравеопазването отправя апел …

Read More
18мар. 2020

Електронното обучение в МУ-Варна стартира нормално

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение в страната, предвид увеличаването на броя на установените случаи на заразени с Корона вирус и Заповед на Ректора проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., обучението по всички специалности в МУ– Варна премина изцяло в електронна среда …

Read More