МУ-Варна изрази готовност да стане собственик на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна

февруари 16, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments

На среща на министрите на здравеопазването и на образованието с ректорите на висшите училища, провеждащи обучение по медицина, ръководството на МУ-Варна изрази готовност университетът да стане едноличен собственик на капитала на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна.

Възможността за това придобиване се дава от разпоредба в Закона за лечебните заведения, но откакто тя съществува до момента нито едно висше учебно заведение не е изразило желание за това.

Здравният министър на Република България Кирил Ананиев уточни: „Министерството на здравеопазването отчита, че УМБАЛ „Св. Марина“ е лечебното заведение със съществено значение както за удовлетворяване на здравните потребности на пациентите от североизточния регион на страната, така и за образователния процес и за научното развитие на МУ – Варна. Важно е също, че УМБАЛ „Св. Марина“ няма никакви финансови задължения. Считаме, че при наличие на изявено желание от страна на ръководството на медицинския университет и на университетската болница следва да се предприемат действия за реализиране на тази възможност“, коментира Ананиев и допълни: „При готовност и заявено желание от страна на други висши училища да се възползват от тази разпоредба, предложенията ще бъдат разгледани и ще бъдат предприети съответните действия“.

МУ–Варна и Св. Константин и Елена Холдинг със съвместно участие във „Ваканция и СПА Експо“ 2018

февруари 15, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments

Екипите на Медицински университет-Варна и Св. Константин и Елена Холдинг ще участват заедно в кръгла маса в рамките 35-то издание на Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА Експо“, което се провежда от 14 до 16 февруари 2018 г. в София. Дискусията ще се състои на 16.02 от 10.00 часа в Интер Експо Център – София, а темата, която ще се обсъжда е „Професиите в СПА и уелнес туризма – предизвикателства и иновации в образованието“.

През последните 5 години ползотворното партньорство между Медицински университет – Варна и Св. Константин и Елена се разраства и се обогатява със съвместни разработки на иновативни продукти и програми, нови продукти и интегрирани услуги „здраве и СПА“. В този период бяха осъществени и други съвместни инициативи, като Фестивала „Море и здраве“, презентации  и обсъждане на професионални идеи на конгресите на Българския Съюз по балнеология и СПА (Хисаря – 2014, Сандански- 2015, Св. Коснтантин и Елена – 2016, Кюстендил -2017).

Спа центровете в КК „Св. Константин и Елена“ са база за практичеко обучение на студентите от МУ – Варна от магисттрската програма по „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“, както и на студентите от Медицинкси колеж – Варна  от специалностите „Рехабилитация“ и  „Медицински козметик“. Учебните планове и програми на университета се обсъждат с профсионалистите от бизнеса, а  балнеологичните програми и СПА пакети се разработват със съдействието на академични експерти от МУ – Варна в областта на рехабилитацията, кинезитерапията, физиотерапията, медицинската козметика, рекреативен мениджмънт и маркетинг.

Именно тези добри практики и успешно сътрудничество между образование и бизнес в областта на СПА, балнеология, здравен мениджмънт и туризъм, както и предизикателствата при разработване на иновативни програми за подготовка  и специализаиция на бъдещите специалисти ще бъдат представени на международната туристичека борса от разширен мултидициплинарен екип на МУ–Варна и Св. Константин и Елена Холдинг.

МУ-Варна ще участва в програма за подобряване на развитието на говора при деца на възраст 24 – 36 месеца

февруари 3, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments

Пилотен проект на Програма за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месечна възраст стартира Дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна съвместно с изследователи и студенти от Медицински университет – Варна, водени от проф. д-р Виолета Йотова. Целта на програмата е да се проследи речниковият запас и използването му сред малчуганите в няколко яслени групи в морската столица и да се предприемат съответните активни действия за достигане на необходимите за възрастта показатели.

Общоизвестен факт е, че развитието на децата зависи от грижите на възрастните още от най-ранна възраст. Обикновено това е майката, а след като детето навърши 1 годинка участват всички членове на семейството. Икономическата ситуация, както и специфичните професионални изисквания, все по-често налагат семействата да ползват услугите на детски ясли за отглеждане на децата от 1 до 3 годишна възраст. Доверявайки се на персонала в детските ясли, родителите трябва да знаят, че грижите се отнасят не само за физическата среда, храна и сън на децата им, но и за тяхното интелектуално развитие. Особено важно място в това развитие заема говорната среда на децата във времето, когато са будни. Доказано е, че те трябва да чуват и обменят около 1200 думи на час, за да могат да развиват говорните и интелектуалните си способности, както и да постигнат по-добри успехи в училище на по-късен етап.

Именно по тази причина Дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна стартира Програмата за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месеца. Проектът ще се проведе в два последователни етапа. В първия етап в продължение на 1 седмица изследователите и студенти от МУ-Варна ще измерват количеството говор при децата в няколко варненски ясли. Във втория етап медиците и студентите, съвместно с персонала на детската ясла, ще провеждат в продължение на 5 седмици активни занимания с децата. Резултатът, който очакват специалистите е увеличаване на речниковия запас на децата, както и на възможностите им за комуникация помежду им.  След отчитане на положителни резултати Програмата ще бъде въведена във всички детски ясли на територията на Варна и ще се предложи на национално ниво.

Велина Марковска

УМБАЛ „Св.Марина“ Варна получи награда от европейската организация по инсулт

януари 29, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност No Comments

Нова отлична оценка за високото качество при лечение на пациенти с инсулт получи УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна от президента на европейската организация по инсулт проф. Валерия Касо. Това стана на националната среща, организирана  от Българското дружество по неврология. Форумът се проведе на 27 януари 2018г. в София и бе под надслов: „Заедно по пътя на промяната. Да дадем шанс на живота“. Срещата бе открита от президента на Европейската организация по инсулт (ESO) – проф. Валерия Касо. В своята встъпителна лекция проф. Касо обърна внимание на съвременните терапевтични подходи в лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт, както и на значението на сътрудничеството между организациите за осигуряване на оптимални резултати от грижите за пациентите.

От 2015 г. България е включена в проекта на ESO: ESO EAST, а от 2016 г. и в проекта ANGELS, чиято основна цел е създаване на международна общност от болници за лечение на инсулт с оглед подобряване на качеството. Втора неврологична клиника с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е първият център в страната, който е въвел качествените показатели в ежедневната клинична практика при пациенти с остър инсулт още през 2015 г.  Центърът е и първият, регистрирал се в програмата ANGELS – България. Чрез участието в регистъра за качество при инсулт RES Q е възможно оптимизиране на терапевтичния подход в клиниката. Оценка за постигнатото високо качество на лечение при инсултно болни в УМБАЛ „Св. Марина“ е връчената лично от президента на ESO проф. Касо награда.

На срещата бе  представен и новия консенсус, отнасящ се до съвременните терапевтични стратегии в лечението на мозъчно съдовите заболявания в България. Като представител на катедрата по Неврология и невронауки към Медицински университет Варна, проф. Ара Капрелян участва в разписването му. Ръководителят на Втора неврологична клиника проф. Силва Андонова, взе участие в дискусията не само като представител на най-големия център за лечение на инсулти в Североизточна България, но и като национален консултант по интервенционална неврология.  Тя приветства инициативата на Българското дружество по неврология, свързана с представянето на новия консенсус, като не пропусна да уточни факта, че консенсуса обединява усилията на различни дружества, в т.ч. и съществуващия в момента консенсус за механична тромбектомия, приет в края на 2016г., чиито съавтор е тя. Проф. Андонова подчерта необходимостта за създаване на национална мрежа от центрове за лечение на инсулт. Тя припомни на аудиторията, че са налице всички нормативни документи, определящи изискванията за отдиференциране на различните центрове по инсулт – в настоящия стандарт по  нервни болести са описани изискванията, на които трябва да отговаря отделението за лечение на инсулти, а в заповед на министъра на здравеопазването от 28.06.2016 г. – изискванията за обособяване на високотехнологичен мозъчно-съдов център, в който може да се провежда ендоваскуларно лечение на пациентите с остър инсулт.  Направи предложение мрежата на центровете да бъде изградена по региони, като във всеки регион водеща да е Университетската болница, която да обединява останалите центрове за лечение на инсулт в региона. Проф. Андонова взе отношение и по поставения въпрос за обучението на здравните специалисти и предложеното от дружеството обсъждане за обособяване на Високоспециализирани дейности (ВСД) за интервенционалните специалисти, провеждащи ендоваскуларно лечение. Единствено медицинските университети имат капацитета и възможностите за провеждане на този вид обучение.  По отношение на обсъждането за изработване и въвеждане на ВСД можем да подчертаем отново водещата позиция на Медицински университет – Варна, тъй като с решение на академичния съвет от м. август 2016 г. са обособени две ВСД „Диференцирано лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт – базово ниво“ и „Диференцирано лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт- интервенционално лечение“ със съответни програми за обучение, при които възможност за натрупване на знания и опит имат не само интервенционалните специалисти, но и  мултидисциплинарните екипи, ангажирани със съответния вид лечение.

В края на срещата бе представен  опита от тромболитичното лечение, натрупан през годините от пет центъра – УМБАЛ „Св. Анна“ – София като център, който показва много добро развитие за две годишния период, в който провежда тромболитично лечение; МБАЛ „ Св. Пантелеймон“ – Пловдив – като център, в който е проведена интравенозна тромболиза  за първи път в България през 2005 г.; УМБАЛ – Плевен; и три областни болници от Североизточна България – Шумен, Търговище и Силистра, като началника на Неврологичното отделение – Шумен подчерта ролята на част от екипа на Втора неврологична клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ при въвеждането на интравенозната тромболиза в лечението на острия исхемичен инсулт в региона преди повече от осем години.

Втората национална среща, посветена на програмата ANGELS в България бе закрита от проф. Касо, след като още веднъж бяха припомнени възможностите на програмата за подпомагане на специалистите, пряко ангажирани в лечението на острия инсулт чрез предоставяне на алгоритми, обучителни филми и др.

Денят на родилната помощ бе отбелязан във Филиал Шумен

януари 23, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments
За трета поредна година студенти и преподаватели от Филиал Шумен на МУ-Варна пресъздадоха вълнуващите български традиции, с които бе отбелязан Денят на родилната помощ. В характерния за този ден ритуал „Измиване на ръце“ участваха акушер-гинеколозите проф. д-р Явор Корновски, ръководител на Катедра „Здравни грижи“ във Филиал Шумен и д-р Ивайло Балабанов, началник на АГ отделението в МБАЛ Шумен.
На тържеството присъстваха областният управител на област Шумен проф. Стефан Желев, преподаватели, студенти, лекари, граждани и много приятели. Гостите бяха посрещнати с питка с мед и китка здравец от студентите от първи курс от специалност „Акушерка“, които по-късно  представиха и богата програма от стихотворения, музика и танци. Поздрав към бъдещите акушерки от Филиал Шумен отправиха децата от фолклорен състав „Луди-млади“ от СУ „Сава Доброплодни“ и Спортен клуб „Фея данс“ към Младежки дом Шумен. Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. Георги Колев изпрати поздравителен адрес за празника.

Със свръхмодерна ехокардиографска апаратура се прави 4D диагностика на сърцето в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна

декември 22, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments
Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” във Варна разполага с най-модерната в света ехокардиографска апаратура, предоставена от Медицинския университет. С новата техника в ехокардиографската лаборатория се определят максимално прецизно промените в сърдечния мускул, като се представя 4D визуализация на структурата на сърцето и на клапния апарат. Техниката е свързана в система с друг апарат и компютър, което позволява образите да се съхраняват и обработват.
Прецизната диагностика на сърдечната патология, напр. клапен апарат, предсърдие или камерите на сърцето, е изключително важна за точно определяне на обема на операцията и прецизиране на най-доброто решение на проблема на пациента. Друг аспект на апаратурата е все по-малката инвазивност при интервенциите, което е голяма крачка напред, обяснява началникът на клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна доц. д-р Пламен Панайотов.
 
Тази апаратура дава възможност също и за директно показване на образи от операционните на кардиохирургия, видеоконферентни връзки и предаване на операции на живо, показвайки ехокардиографията преди операцията, патологичната находка и резултата след интервенцията, което отваря нови врати при обучението на студентите, докторантите и специализантите по кардиология и кардиохирургия в Медицински университет – Варна.

Педиатри от УМБАЛ „Св. Марина“ спасиха живота на двумесечно бебе с рядко генетично заболяване

декември 19, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments

Педиатри от Варна спасиха живота на двумесечния Кристиян, който е приет по спешност в изключително тежко състояние в УМБАЛ „Св. Марина“. При постъпването си в болницата малкият пациент е спрял да приема храна и вода, има нарушения в съзнанието и завишено ниво на амоняк. След предприети спешни животоспасяващи действия и проведени изследвания, лекарите диагностицират детето с вроден рядък генетичен ензимен дефект в обмяната на аминокиселините. Това е рецесивно заболяване, което се предава в много поколения, но се проявява само, когато два такива гена се съберат. Честотата му е 1 на 70 000 до 100 000 новородени, а Кристиян е първият подобен случай за екипа на педиатрията на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна.

 Двумесечният пациент има клинична картина още от самото си раждане, но понеже редките болести не се разпознават лесно и неговите лекари не са се срещали с тях, в началото болестта остава неразпозната. Майката пък отдава влошеното здравословно състоянието на наскоро поставена ваксина.

„Нямаше да се справим сами без помощта на Националния център за редки метаболитни болести, защото те се занимават с подобни случаи на деца от цялата страна и са по-добре оборудвани по отношение на медикаментите, които са необходими. Още в началото направихме диференциалната диагноза между 2- 3 основни заболявания. Имаме достатъчно надежда за детето, защото в света има няколко големи центъра, най-големият от които е в САЩ. Там има събрани над 150 пациента на едно място и според техните данни е възможно при добре осъзната грижа и доброто й полагане наистина да няма последици за детето.“, обяснява ръководителят на направление педиатрия в УМБАЛ „Св. Марина“ проф. д-р Виолета Йотова.

Малкият Кристиян вече е стабилизиран, а през следващите дни му предстои да посети Националния център по редки метаболитни болести в София. Там ще бъде определен хранителния му режим, а майка му ще бъде обучена в начина на хранене, спецификата на грижите, свързани с този вид заболяване и в кои случаи трябва да потърси задължително медицинска помощ.

Майката Мария Николова споделя: „Тежко е за един родител да не знае дали детето му ще оцелее. Все пак той е на 2 месеца и е всичко за нас. Благодарна съм на целия екип на детското интензивно отделение в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна, които спасиха Кристиян и положиха необходимите ежедневни грижи, както аз бих го направила вкъщи“.

Вижте видеото тук

Пациенти от Детската психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ получиха подаръци от немски деца

декември 11, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност No Comments

На 07.12.2017 г. пациентите от Детската психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ получиха коледни подаръци, които са събрани от деца от Германия и предоставени благодарение на международната организация Раунд Тейбъл. Това е трета, поредна година, в която международната организация избира да зарадва малчугани, които се лекуват в най-голямата болница в Източна България.

Организацията Раунд Тейбъл е създадена през 1927 г., а нейна основна цел е събирането на млади професионалисти, които обединяват сили в общественополезни каузи и инициативи. Тя има съмишленици в над 65 държави в цял свят, а гостуването на немската делегация е организирано от представителите на варненската организация.

„Българската Коледа“ достави високотехнологична апаратура за лечение на деца в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна

декември 7, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments
„Българската Коледа“ подсигури скъпоструваща апаратура за детските клиники в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. С уникален за страната високотехнологичен ендоскоп за диагностика на горен и долен храносмилателен тракт при деца,  инфузионна помпа и линеарен трансдюсер вече могат да се лекуват пациенти до 18 годишна възраст в най-голямата балница в Източна България.
 

 
Иновативният ендоскоп ще даде възможност за още по-прецизна диагностика и лечение на малки пациенти с проблеми на горен и долен храносмилателен тракт във Втора детска клиника. Апаратурата е специализирана за пациенти в детска възраст. Втора детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна е специализирана за диагностика и лечение на деца и юноши с гастроентерологични проблеми. Всяка година в клиниката се лекуват над 4000 пациенти със заболявания на храносмилателната система от цялата страна.
 
Инфузионната помпа за автоматично настройване на скоростта на вливаните медикаменти ще се използва от медиците в Детското отделение за интензивно лечение, в което се оказват реанимационни действия на пациенти от 0 до 18 години от Североизточна България с терапевтични, хирургични, инфекциозни, токсични и други критични състояния.
Ръководството на болницата, лекарите и медицинските специалисти от клиниката изразиха признанието си към Президента, под чийто патронаж се провежда благотворителната инициатива „Българска Коледа“ и към българския народ за съпричастността към болните деца и техните семейства.

МУ-Варна учства в дискусия на тема „България като дестинация за медицински, здравен и спа туризъм“

декември 6, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Наука и образование No Comments

Темата за човешките ресурси и подготовката им в областта на медицинския и здравен туризъм бе включена в  пленарните доклади и в дискусията на Първата институционална конференция на тази тема. Конференцията бе организирана от Министерството на туризма в България,  в партньорство с Български лекарски съюз и се проведе в София.

Тази инициатива е в синхрон други конференции и конгреси в областта на спа и уелнес туризма в България, които организират Българският съюз по балнеология и спа туризъм, Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, Програмата „България ви очаква“ и др. но сега за първи път на институционално ниво – в лицето на Министерството на туризма се поставят на обсъждане  базисни въпроси  относно потенциала и ресурсната готовност на България да развива медицински и здравен туризъм.

Участниците в конференцията и международните експерти изразиха единодушно мнение, че България е страна с много висок потенциал за развитието на медицински и здравен туризъм и може да бъде достоен партньор на западноевропейските държави в тази област. Уникалните природни ресурси, добрите лечебни бази за балнеология, рехабилитация и спа туризъм, оборудвани за нуждите на пациентите, високо квалифицираните специалисти и конкурентните цени са силни пазарни предимства, които биха извели България на водещите първи места  в предпочитанията на туристи и пациенти от различни страни.

Една от основните цели на  форума бе да се представят опита и вижданията на различни представители – на държавата, на лекарския съюз, на университетите,  на бизнеса, на неправителствени организации, на потребителите, за развитие на комплексен български туристически продукт в областта на здравеопазването.

Дискусията бе фокусирана в три основни направления – „Фактори за развитие на медицински и здравен туризъм. Възможности за лечение на чужденци в България“, „Перспективи за създаване на комплексен туристически продукт в областта на медицински и здравен туризъм, включително подготовка на човешките ресурси“ и „Иновации и добри практики в медицинския и здравен туризъм“.  Бяха споделени ценни международни практики от гост-лекторите от Австрия, Сърбия и Израел.

Медицински университет – Варна бе представен от доц. Емануела Мутафова – Декан на факултета по обществено здравеопазване и Проф. Тодорка Костадинова – Зам. Ректор по международно сътрудничество, качество  акредитация. Те представиха в екип с  колеги от Св. Св. Константин и Елена полезни практики за партньорство между университетите и бизнеса в областта на обучението и поддържане на квалификацията на човешките ресурси в здравния и медицински туризъм.

Темата на перезентацията бе:  „Отговорността на университетите и бизнеса за обучение и поддържане на квалификацията на човешките ресурси за медицински и здравен туризъм“

Тази тема е логично продължение на  дискусията  от четвъртия конгрес на Българския съюз по балнеология и спа туризъм в Кюстендил (26-27.09. 2017г.), където екипът на Медицински университет-Варна и Св.Св.Константин и Елена Холдинг представи темата за обучението на човешките ресурси и развитие на иновативни спа продукти. Основната тема на конгреса в Кюстендил бе „Иновации и развитие на българските СПА дестинации. Проблеми пред общините и бизнеса“, а иновациите и при създаването им, и при прилагането им, са свързани на първо място с човешките ресурси и качеството на тяхната работа.

Тези инициативи, конгреси и конференции са доказателство за актуалността на темата за здравен, медицински и СПА туризъм и са добра основа за сътрудничество между държавните институтции, бизнеса, университетите, местната власт и неправителствените организации за постигане на общата цел – утвърждаване на България на международния пазар като дестинация за здраве и по-добро качество на живот. По пътя към целта имаме и много добри международни партньори в лицето на Европейската СПА асоциация (ESPA), уважавани европейски и световни експерти. Те са готови да ни сътрудничат и при брандинга на Европа като туристическа дестинация за периода 2018 -2022г., където едни от най-търсените области са културно – исторически туризъм в комбинация със СПА, медикъл СПА  и здравни услуги.

На финала на конференцията в София бяха направени предложения за обучителни модули  (ежемесечно, предсезонно и на работното място); задължително обучение на екипите в туризма по оказване на първа помощ,  подобряване на комуникацията между заинтересованите страни и изработване на комуникационна стратегия за представяне на България в международните туристически и здравни пазари.