IN MEMORIAM

февруари 27, 2017By Магдалена БлизнаковаЗа нас No Comments

Медицинската общност във Варна загуби дългогодишния преподавател и приятел, основателя и ръководител на Учебно-научния сектор по „Съдова хирургия“ към Факултета по медицина в Медицински университет – Варна доц. д-р Виктор Княжев.

Доц. Княжев бе високо ерудиран лекар и преподавател с огромен принос за утвърждаването на учебно-научния сектор по Съдова хирургия към Катедрата по хирургични болести в МУ-Варна и Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ „Св. Анна“, на които бе ръководител от 1990г. до 2013г. Кариерното развитие на доц. Княжев в Медицински университет – Варна започва през 1971 г. като стажант-асистент, след като завършва медицина в Русия. Личният му над 45-годишен хирургичен опит в областта на общата и съдова хирургия включва над 5000 различни хирургични намеси, от които над 1200 сложни артериални реконструкции.

Доц. Княжев бе дългогодишен национален консултант по съдова хирургия, член на 6 международни дружества с над 250 публикации в национални и международни научни издания. Хирургичната школа на доц. Княжев бе важен стълб в развитието на хирургичната наука и практика в страната.

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря и приятеля доц. д-р Виктор Княжев.

Поклон пред светлата му памет!

Контакти

септември 7, 2016By АдминистраторЗа нас No Comments

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р П. СТОЯНОВ" - ВАРНА

РЕКТОРАТ​

 
гр. Варна, п.к. 9002
ул. Марин Дринов 55
тел: + 359 52 677 050
тел: +359 52 650 057 - за англоговорящи
факс: + 359 52 650 019
E-mail: uni@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА

 
гр. Варна, п.к. 9002
ул. "Марин Дринов" 55
тел: +359 52 677 009
E-mail: dekanat_medicina@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 
гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 201,+ 359 52 677 202
E-mail: fdm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 204
E-mail: dekanat_pharm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Марин Дринов“ 55
тел: + 359 52 677 011
E-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 264
факс: + 359 52 677 262
E-mail: mk@mu-varna.bg

ФИЛИАЛ СЛИВЕН​​

гр. Сливен
ул. „Ген. Столетов" №30
тел: +359 889 800305

ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново
ул. „Михаил Кефалов" № 2
GSM: 0888/622 868

ФИЛИАЛ ШУМЕН

гр. Шумен
ул. „Васил Априлов" №63
GSM: 0882/450 008

Административен отдел

тел. +359 52 677003

Учебен отдел
тел. +359 52 677013
E-mail: svetlana@mu-varna.bg 

Научен отдел

тел. +359 52 677055

Отдел Следдипломно обучение
тел. +359 52 677005
E-mail: sdo@mu-varna.bg


 

УЧЕБНИ БАЗИ

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“

гр. Варна, п.к. 9010
бул. "Христо Смирненски" 1
тел: +359 52 302851 (до 59)
факс: +359 52 302874
E-mail: officeub@mail.bg
www.svetamarina.com

МБАЛ СВ. АНН​А ​

гр. Варна, п.к. 9000
бул. „Цар Освободител" 100
тел: +359 52 821 555
E-mail: contacts@svetaanna-varna.com
www.svetaanna-varna.com

ОЧНА БОЛНИЦА – СБОБАЛ – ВАРНА ​

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Дойран" 15
тел: +359 52 634 901

АГ БОЛНИЦА – СБАГАЛ – ВАРНА

„Проф. д-р Димитър Стаматов"
гр. Варна, п.к. 9000
ул."Цар Освободител" 150
тел: + 359 52 677 283
факс: + 359 52 613 797
www.agvarna.com

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Брегалница" 3
тел: +359 52 665 200
факс: + 359 52 634648
E-mail: office@rzi-varna.com
www.rzi-varna.com

ОЧНА БОЛНИЦА – СБОБАЛ – ВАРНА ​

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Дойран" 15
тел: +359 52 634 901

 

ОБЩЕЖИТИЯ

БЛОК 3

гр. Варна
ул. „Брегалница" 1
тел: +359 52 635208

БЛОК 35

гр. Варна
ул. „Петър Райчев" 35
тел: +359 52 303462, +359 52 303463

Форма за запитвания

Как да станеш част от Студентски съвет

септември 7, 2016By АдминистраторЗа нас No Comments


budichast ot nas
Екипът на Студентски съвет е съставен от:

  • членове – студенти, избрани след провеждане на избори за членове, от всеки един курс и специалност;
  • докторанти
  • сътрудници 

Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. Студентският съвет избира измежду членовете си Председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него. 

Има два начина да се включиш в екип на Студентски съвет, съответно като:

ЧЛЕН
Както вече споменахме мандатът на студентите и докторанти в студентския съвет е две години. През две години се провеждат цялостни избори, за нов състав на Студентски съвет. Студентски съвет трябва да обява датата и срока за подаване на Мотивационни писма за участие в изборите, най-късно 1 седмица преди тяхното провеждане. Мотивационните писма се изпращат до Председателя на съвета, който има право да ги разгледа и одобри/ отхвърли кандидата. 

Избраните членове на Студентски съвет, от всеки курс и специалност, трябва да посещават редовно Общите събрание на СС. Имат пряката отговорност участват в дейността на екипа, да взима участие в гласуванията по време на ОС и да изпълняват задълженията си като курсови представители. Тази дейност включва информационно обезпечаване на колегите и отговори на техни въпроси от социално-битов или учебен план. Ако съответния курсов представител не извършва тази своята дейност, председателят има право да изключи члена, по време на Общо събрание, след излагане на мотиви.

СЪТРУДНИК

Като сътрудник може да се включи всеки студент на МУ-Варна, независимо кой курс или специалност e. Това може да направи единствено посещавайки Общото събрание и представяйки пред Председателя и колегите си мотивите да се вклчи в екипа. Сътрудникът има напълно равни правомощия и заангажираност в дейността на екипа, с изключения на това, че не може да взима участие в гласуванията по време на ОС. Статутът на Сътрудник бива утвърден от Председателя на СС, ако в продължение на 6 месеца, той покаже заангажираност и актиност в дейността на екипа.

Какво представлява Студентски съвет?

септември 6, 2016By АдминистраторЗа нас No Comments

logo1

Уважаеми колеги,

Добре дошли в нашия официален сайт, чиято основна цел е, чрез своята иновативност и качествен дизайн, да ви предоставим най-актуалната и важна информация свързана със студентския живот в нашия университет.

Студентски съвет, според чл. 72 от Закона за висшето образование е единствената законовоустановена структура на територията на университета. Той е орган за защита на общите интереси на обучаващите се. Състои се от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето училище, както и от сътрудници.

Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. Студентският съвет избира измежду членовете си председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него.

За нас

август 29, 2016By АдминистраторЗа нас, Менюта No Comments
doychinsnimka
Дойчин Николов

Уважаеми колеги,

Казвам се Дойчин Николов и съм Председател на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна. Добре дошли в нашия официален сайт, чиято основна цел е, чрез своята иновативност и качествен дизайн, да ви предоставим най-актуалната и важна информация свързана със студентския живот в нашия университет. (още…)