МУ-Варна спечели престижна специална награда в класацията „Най-добрите университети в България“

февруари 13, 2019By Ivaylo MarkovskiЗа нас, Международна дейност, Наука и образование

На официална церемония, провела се на 12 февруари в София бяха връчени ежегодните награди на вестник „24 часа“ за „Най-добрите университети в България“.

След наградите за първо място в професионални направления „Обществено здраве“ през 2016 година и „Медицина“ през 2017 година, сега Медицински университет- Варна получи специална награда за „Най-много цитирания на научните публикации“.

Отличието е от изключителна важност за изпълнението на националната стратегията за научноизследователска работа в Република България 2017-2030. Това е вярната посока на развитие на един модерен, високотехнологичен университет, който работи, за да бъде разпознаваем и равноправен партньор на международния образователен и научен пазар.

Зам. министърът на здравеопазване д-р Бойко Пенков връчи наградата на зам. ректора „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна проф. д-р Тодорка Костадинова, която я прие от името на ректора проф. д-р Красимир Иванов и цялото академично ръководство.

Ръководството на Медицински университет- Варна изказва своята благодарност на целия екип, който работи в областта на образованието и науката и на всички, които се грижат за здравето на хората.

Първият рейтинг на висшите училища на „24 часа“ е направен през 2004 г., а първият официален, част от който е и Министерство на образованието и науката и консорциума, който изготвя рейтингите- през 2011 г. Рейтинговата система сравнява цялостното представяне на университетите по различни критерии, както и по професионални направления.                                                            

Вероника Стоянова

Студентски съвет при МУ-Варна с нов Председател и ръководство

септември 28, 2018By Antonia GenovaЗа нас, Организирано от Студентски Съвет

Уважаеми колеги,

На 27.09.2018 г. /четвъртък/ се проведе Отчетно-изборното събрание за мандат 2016-2018 на Студентски съвет. По време на събитието, действащият председател на структурата – Божидар Илиев Касабов представи отчета за дейността ѝ за изминалата година.

Впоследствие се пристъпи към процедурата за избиране на нов управителен съвет.

Настоящите му представители, в лицето на Божидар Касабов – Председател, Магдалена Близнакова – Помощник-председател, Динко Николов – Главен секретар, Боряна Георгиева – Заместник-председател за Факултет  Медицина, Мирослав Стойков – Заместник-председател за Факултет Дентална медицина, Оганес Варданян – Заместник-председател за Факултет Фармация и Мария Русева – Заместник-председател за Медицински колеж и ФОЗ (Факултет по обществено здравеопазване), бяха тържествено освободени от длъжност, поради изтичането на мандата им.

Изборна комисия с председател Мария Русева и членове – Мирослав Стойков и Оганес Варданян отговаряха за процеса на селекция на новите членове на управителния съвет. Единствена подадена кандидатура за позиция Председател бе тази на изпълняващия длъжността досега – Божидар Касабов. Той представи своята платформа за бъдещото развитие на структурата и след това се пристъпи към гласуване, на което имаха право да упражнят своя вот 40 на брой членове на структурата. На събранието присъстваха освен това сътрудници и почетни гости като д-р Тургай Калинов (Председател на Студентски съвет за мандат 2016-2018).

След проведеното тайно гласуване Божидар Илиев Касабов – бе избран за Председател на Студентски съвет с 38 гласа.

Наново встъпилият в длъжност председател номинира своите избори за заместник-председатели, които да отговарят за колегите в и събитията на съответните факултети, към които принадлежат. Те получиха възможността да се представят и бяха гласувани от членовете на общото събрание.

Ивайло Марковски, студент IV-ти курс, специалност Медицина, бе избран за Заместник-председател за Факултет Медицина с 38 гласа.

Емануил Тенчев, студент III-ти курс, специалност Дентална медицина, бе избран за Заместник-председател за Факултет Дентална медицина с 33 гласа.

Димитър Велев, студент IV-ти курс, специалност Фармация, бе избран за Заместник-председател за Факултет Фармация с 40 гласа.

Мартин Кръстев, студент III-ти курс, специалност Рехабилитация, бе избран за Зам. пр. за Колеж и ФОЗ с 39 гласа.

Последва номинацията за Помощник-председател. Длъжностната характеристика включва асистиране на Председателя в извършването на дейността си към Студентски съвет, както и заместването му в случай на възпрепятстване, що се отнася до организационните задължения на споменатия.

Бойко Матев, студент IV-ти курс, специалност Медицина, бе избран за Помощник-председател с 36 гласа.

Финална бе номинацията за Главен секретар. Тази длъжност отговаря за документалната и административната изрядност на структурата. В отсъствието на Председателя го замества в задълженията му, отнасящи се до административната дейност.

Динко Николов, студент VI-ти курс, специалност Медицина, бе преизбран за Главен секретар с 37 гласа.

Високите постижения на Студентски съвет към Медицински университет – Варна са плод на невиждано в други подобни структури колективно усилие. Именно тази задружност и единност е в основата на огромния брой успешни начинания ежегодно. Студентски съвет пожелава успех на новия управителен съвет на структурата в изпълняването на длъжностите им и благодари за труда и усилието, положени от бившия такъв!

Избори за попълване квотите на членове на Студентски съвет – кандидатури

септември 24, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, За нас, Организирано от Студентски Съвет

Уважаеми колеги,

Както знаете, на 26.09.2018г. /сряда/ ще се проведат избори за попълване квотите на членове на Студентски съвет за мандат 2018-2020. Крайният срок за подаване на документи бе до 22:00ч. на 23.09.2018г. /неделя/, като всички подадени кандидатури бяха приети и ще вземат участие в изборите.

Всеки студент на МУ-Варна, независимо от специалността си, който желае да упражни правото си на глас, ще може да го направи на следните пунктове:

Медицински университет – Варна (сграда Ректорат; пред офиса на Студентски съвет /213 стая/ срещу Библиотеката на 2-ри етаж) 09:00-16:00ч.

Факултет по Дентална медицина (във фоайето) 09:00-16:00ч.

Факултет по Фармация (във фоайето) 09:00-16:00ч. 

УМБАЛ „Св. Марина“ (в малките съблекални на 2-ри етаж) 09:00-16:00ч.

Гласува се задължително за толкова души, колкото е определена квотата за съответен курс при достатъчен брой кандидати. Ако се гласува за по-малко или повече души от регламента (при наличен достатъчен брой кандидати), бюлетината е НЕВАЛИДНА. /Пример: 10 подадени кандидатури от курс с определена квота 3 места, но е гласувано само за един/двама или за повече от трима кандидати => невалидна бюлетина./ Броят на избраните от Вас колеги трябва да съответства на броя на квотата за курса Ви.

Специалност „Медицина“ 

1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти курс гласуват за трима представители.

5-ти и 6-ти курс гласуват за двама представители.

Специалност „Дентална медицина“

1-ви и 2-ри курс гласуват за трима представители.

3-ти, 4-ти и 5-ти курс гласуват за двама представители.

6-ти курс гласуват за един представител.

Специалност „Фармация“

1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти курс гласуват за двама представители.

5-ти курс гласуват за един представител.

Специалност „Военен лекар“

1-ви курс гласуват за двама представители.

2-ри курс гласуват за един представител.

За кандидатите, изучаващи специалности във Факултет по обществено здравеопазване (ФОЗ) или Медицински колеж (МК), имат право да гласуват САМО колегите им от същите курс и специалност!

Гласовете ще се преобразуват в процент спрямо общия брой души в даден курс.

Кандидатури за представител със статут член на Студентски съвет

Специалност МЕДИЦИНА

ПЪРВИ КУРС 

ВИЗИТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ КУРС

 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ КУРС

 

 

 

 

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

ПЪРВИ КУРС

ВИЗИТКИ

 

 

 

ВТОРИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

 

 

 

ПЕТИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ КУРС

 

 

 

 

Специалност ФАРМАЦИЯ

ПЪРВИ КУРС

ВИЗИТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ КУРС

Няма подадени кандидатури.

 

 

 

Специалност ВОЕНЕН ЛЕКАР

ПЪРВИ КУРС

ВИЗИТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ КУРС

Няма подадени кандидатури.

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (ФОЗ)

ВИЗИТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ (МК)

ВИЗИТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентски съвет пожелава успех на всички кандидати!

Избори за попълване квотите на членове на Студентски съвет за мандат 2018-2020

септември 19, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, За нас, Предстоящи събития

На провелото се Общо събрание на 18.09.2018 г. /вторник/ бе взето решение изборите за попълване квотите на членове на Студентски съвет за мандат 2018 – 2020 да се проведат на 26.09.2018 г. /сряда/.

Разпределение на броя членове спрямо нуждите на структурата и на база големината на съответните курсове:

Специалност “Медицина”

1-ви курстрима представители

2-ри курстрима представители

3-ти курстрима представители

4-ти курстрима представители

5-ти курсдвама представители

6-ти курсдвама представители

Специалност “Дентална медицина”

1-ви курстрима представители

2-ри курстрима представители

3-ти курсдвама представители

4-ти курс – двама представители

5-ти курс –  двама представители

6-ти курседин представител

Специалност “Фармация”

1-ви курсдвама представители

2-ри курсдвама представители

3-ти курсдвама представители

4-ти курсдвама представители

5-ти курседин представител

 

Специалност „Военен лекар“

1-ви курсдвама представители

2-ри курс – един представител

 

Факултет по обществено здравеопазване (ФОЗ)четирима представители, независимо от специалността.

Медицински колежчетирима представители, независимо от специалността.

Срокът за подаване на кандидатурите е от 22:00 ч. на 19.09.2018 г. /сряда/ до 23.09.2018 г. /неделя/ в 22:00 ч.

Необходими документи:

 1. Мотивационно писмо (тук), адресирано до председателя на Студентски съвет, съдържащо: три имена, факултетен номер, курс, група и специалност.
 2. Снимка (формат като за документи и да се вижда ясно лицето на конкретния кандидат).
 3. За първокурсниците – отговори на следните опознавателни въпроси, с цел създаване на кратка визитка (виж тук).

Кандидатурите се подават онлайн на имейла на Студентски съвет: studentcouncil.muvarna@gmail.com и ще бъдат публикувани на сайта на СС (за първокурсниците – заедно със съответните визитки).

Допълнителна информация относно това, къде ще има изборни урни, ще се публикува заедно с кандидатурите.

Студентски съвет с официален профил в Instagram™

май 30, 2018By Antonia GenovaЗа нас, Студентска дейност No Comments

Уважаеми колеги,

We are updating our Privacy Policy and Terms. Please, …

Шегуваме се, разбира се. Студентски съвет при Медицински университет – Варна винаги се стреми да е в крак с тенденциите, затова от днес, благодарение на PR отдела, ще бъде активен профил на СС в Instagram™. Чрез него ще имате възможност да видите как реално се организират многобройните събития, в които се включват както студенти, така и преподаватели. Внимание ще бъде отделено и на забавните моменти от ежедневието, като несъмнено ще фигурират и премеждията по време на сесия. Надяваме се да се включите с идеи за публикации, като ни ги изпращате на профила studentcouncil.muvarna без ограничение в количеството, а само в качеството.

Очакваме Ви!

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. пред в-к „Труд“: Съвременното медицинско образование в България трябва да отговаря на световния технологичен прогрес и потребностите на обществото

януари 31, 2018By Магдалена БлизнаковаЗа нас, Наука и образование No Comments

Висшето медицинско образование и това на здравните професионалисти има своите специфични особености и проблеми, които се нуждаят от намиране на гъвкави решения и предприемане на спешни мерки.

Първо: Ако висшето образование трябва да отговаря на потребностите на бизнеса, то висшето медицинско образование трябва на първо място да отговаря на здравните потребности на обществото. Какво означава това? Демографските процеси, характеризиращи съвременните европейски общества, са добре известни, но те засягат нашата страна в още по-голяма степен. Увеличава се средната продължителност на живота, което е желан благоприятен процес, но едновременно с това расте средната възраст и делът на хората над 65 години. По данни на Евростат 20% oт населението в България е на възраст над 65 г., което ни поставя на едно от челните места по застаряване в Европа. За сравнение – по този тревожен показател преди нас са само 5 европейски държави.

Само този факт е достатъчен да обоснове очевидните потребности от медицински и здравни специалисти, за да се отговори на нарастващите потребности от грижи и лечение, свързани със застаряването на населението.

Второ: На фона на нарастващите потребности има доказан всеобщ недостиг на медицински и здравни професионалисти в Европа, особено осезаем в нашата страна, който заплашва да се превърне в катастрофален проблем за качеството на здравните услуги в България. Фактите сочат, че България е сред последните страни в Европа по брой на завършващи висше медицинско образование: на 100 000 души от населението – 12 лекари. Цифрите показват, че например в Малта новозавършващите лекари на 100 000 човека са 25, в Ирландия – 24, в Румъния, Дания, Словения и много други страни – 20.

Трябва да сме наясно и с другия тревожен факт – половината от лекарите в страната ни са на възраст над 55 години, а 20% са над 65 години.

Не достигат не само лекарите, но и медицинските сестри и акушерките, а кризата в България се задълбочава с всеки изминал ден, като вече се достига критичният минимум.

Тези цифри са реално доказателство, че са необходими спешни действия за увеличаване капацитета на медицинските университети за всички медицински и здравни специалности.

Необходимо е да се стимулира приемът в други специалности, необходими за здравеопазването – лекарски асистенти, парамедици, болногледачи, кинезитерапевти.

Трето: Пазарът на медицински и здравни професионалисти е отворен, конкурентен, без ограничения за свободното движение на човешкия капитал, особено в рамките на ЕС. Подготовката на медицински и здравни специалисти в 5-те медицински университета у нас е на световно ниво. Доказателствата за това са много. Това също увеличава риска за България, защото условията за работа в чужбина са по-добри за лекарите и здравните специалисти, а у нас не им се предлагат конкурентни условия, с които да бъдат задържани.

Тази специфика на пазара изисква мерки в две посоки: от една страна – отчитане на ефекта на миграцията и увеличаване на капацитета за прием на кадри в медицинските университети в България, а от друга страна – изграждане на стратегия за задържане на лекарите и здравните професионалисти в България.

За да се посрещне това предизвикателство, незабавно трябва да се обединят министерства, общини, държавни институции, контролни органи и медии, за да се вземе решение и целево да се финансират и подкрепят медицинските университети в България и университетските болници.

Необходими са спешни, незабавни действия. Ако решенията и мерките бъдат взети днес, ако още тази година се увеличи приемът на студенти в медицинските университети в България, то реален резултат ще бъде отчетен най-рано след 10 години. Толкова време е необходимо – 6 години обучение в университет и 4 години специализация, за да се изгради един завършен лекар – специалист, който пълноценно да лекува пациенти.

А желаещи да учат медицински и здравни специалности има – в МУ-Варна например 3-ма чуждестранни граждани се борят за 1 място, а при кандидатите от страната съотношението е 7:1! Тук трябва да отбележим, че не само пазарът на медицински професионалисти е свободен. Свободно е и движението на кандидат-студенти в рамките на ЕС. А има държави като Германия, Скандинавските страни, в които държавата поема таксите и за студентите от ЕС. В този единен пазар медицинските университети в България не са конкуренти помежду си, а с другите в Европа. Това означава, че трябва да се инвестира в тяхното развитие, за да бъдат те конкурентни на най-добрите в Европа.

Проблем пред медицинското образование в България в момента е финансирането – недостатъчни субсидии за обучение и за наука, недостатъчни средства за капиталови разходи и ограниченията при формиране на собствени средства.

Предоставяната от държавата субсидия за обучение на студенти и докторанти в медицинските университети у нас е крайно недостатъчна за целите на модерното образование по медицина. Предоставяната субсидия за наука е в размер, който силно ограничава възможностите за извършване на фундаментални и научно-приложни изследвания, издаване на научни трудове и популяризиране на резултатите от тях. Това от своя страна води до влошени показатели за научна активност, намаляване на възможностите за привличане на млади хора в науката, липса на „образование, основано на доказателства и наука“ и ограничаване на връзката „наука-бизнес“. Средствата за капиталови разходи са в минимален размер, което налага медицинските университети да ги дофинансират от формираните собствени приходи за строителство и основен ремонт, закупуване на специализирана медицинска апаратура и оборудване, учебен и демонстрационен софтуер и др. Обучението по медицина е особено скъпо заради необходимостта от модерно оборудване, което често надхвърля в пъти размера на субсидията на медицинските университети у нас, както и неговото непрекъснато обновяване.

Независимо от разделението на медицинските университети от университетските болници те остават тясно свързани. Качеството на обучение на студенти, специализанти и докторанти е в пряка зависимост от наличието на съвременно оборудване в базите за практическо обучение, а ползите от добре обучените специалисти са и за двете сфери – образование и здравеопазване. За съжаление по-голямата част от лечебните заведения не разполагат с необходимата база, апаратура, учебни зали, софтуер и хардуер за провеждане на обучение в съответствие с потребностите на образователния пазар, което прави висшите медицински училища неконкурентоспособни в сравнение с другите европейски университети. Това налага инвестиции на МУ в лечебни заведения – търговски дружества, с които се финансира не само образованието, но и прякото предлагане на здравни услуги в съответния регион и има своя значим социално-здравен ефект.

Осигуряването на модерно образование е немислимо без подходящите учебни средства в теоретичен и практически план. В областта на медицината това води до големи разходи, тъй като учебните материали следва да са съобразени с последните новости, а иновациите в медицинската наука и биотехнологиите са едни от най-бързо развиващите се в световен план. Едновременно с това, развитието на технологиите предполага внедряването им с оглед осигуряването на дигитално и симулационно подпомагане на обучението, отдалечен достъп до учебни материали, електронно административно обслужване на студентите и др. Бързото остаряване на тези технологии и скоростта на научния напредък изискват непрекъснати инвестиции.

Медицинското образование у нас е успешно днес, но може да бъде два пъти по-успешно утре поради критично нарастващия недостиг на медицински и здравни специалисти и огромна потребност от подготвени кадри. Трайно висок интерес от страна на кандидат-студенти за обучение има както от страната, така и от чужбина, защото е гарантирана реализацията на пазара на труда на завършващите и защото в България се предлага качествено обучение и образование, отговарящо на европейските стандарти.

Медицинското образование у нас следва да бъде изведено като приоритет, да бъде подкрепяно и стимулирано. Това ще има огромен положителен ефект върху образователната система, здравеопазването, регионалното развитие и бъдещото съхраняване и развитие на обществото.

Кои са най-важните стъпки, които могат да задвижат и поддържат добро темпо за постигане на целта, а именно – съвременното медицинско образование в България да отговаря на световния технологичен прогрес и потребностите на обществото.

1.Да се приложат инструментите за междусекторно сътрудничество и да се възложи съвместен анализ на настоящите потребностите от медицински и здравни специалисти в България от Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на здравеопазването (МЗ).

Анализът може да бъде подготвен съвместно с участието на медицинските университети и професионалните организации (БЛС, БАСЗГ, БФС, БЗС и др.). Ще бъде спестено много време, ако се използват комбинирано възможностите на всички визирани институции, тъй като те поотделно разполагат с различни данни, които могат бързо и лесно да бъдат интегрирани. (Например в системата на МЗ периодично се изготвят справки от Районните здравни инспекции (РЗИ) за брой и разпределение на активните медицински и здравни професионалисти, а в системата на МОН се изискват справки за броя и специалностите на обучение на студентите в медицинските университети.)

2. Паралелно с изработване на анализа може да се инициира разработване на система за планиране и прогнозиране на медицинските и здравни професионалисти в България.

Въпросите за планиране и балансиране на човешките ресурси стоят пред много страни от Европейския съюз и цяла Европа, тъй като недостигът им е критичен вече и в световен план и се наблюдава голяма мобилност между различните държави.

В областта на планиране на човешките ресурси има добри практики в Европа, които се представят от Европейската комисия и се споделят в рамките на експертни мрежи и проекти на Европейската комисия. Екипи на МУ-Варна участват заедно със свои колеги от България в такива експертни мрежи и могат да бъдат поканени при разработване на системата за планиране.

3. С цел по-ефективно планиране на бъдещите инвестиции за обучение може да се инициира дискусия относно възникващите нови медицински и здравни професии. В практическото и теоретичното обучение да се заложат нови теми и модули на обучение за подобряване на дигиталните умения за работа с нови медицински технологии, биотехнологии и телемедицина.

Тази дискусия вече се води в Европейски и световен мащаб – тя е подкрепена от Европейската комисия и в инциативите на OОН и СЗО в рамките на новосъздадената Висша Комисия по образование, здравеопазване и икономически растеж.

България и българското медицинско образование би трябвало да бъдат част от тези дискусии, тъй като те са свързани и с пазара на труда, но най- вече с търсене на решения за универсалното покритие на здравните потребности на гражданите на всяка страна.

4. Да се инициира дискусия за промяна в системата за оценка и акредитация на висшите училища в посока на оптимизиране на процесите, като в актуализацията на наредбата за следдипломно обучение на специалисти в здравеопазването да се включат не само специалисти от МЗ, но и от МОН и медицинските университети.

Включването на технологиите в тези процеси би допринесло за подобряване на ефективността им. В тази връзка може да се обсъди с екипите на МОН, НАОА и университетите евентуално включване на електронна система за подаване на документите (полезна практика е например електронната система на Европейската програма ЕРАЗЪМ+).

Висшето медицинско образование в България е на европейско ниво и се нуждае от нашите общи действия, за да се запази и развива в динамичната и много конкурентна среда. В този процес е необходима подкрепата на държавата по отношение на координирани и свързани решения в двата сектора – висше образование и здравеопазване.

 

МУ-Варна обучава над 5000 студенти от България и 44 страни по света, като им предлага високо качество и приложение на модерни технологии в обучението, в научноизследователската работа и в практиката. Оценка за качеството и постиженията са увеличаващият се брой кандидат-студенти и престижни награди, които през 2017 г. университетът получава. През 2017 г. МУ-Варна бе удостоен с наградата „BEST INNOVATION FOR EDUCATION“ на един от най-мащабните форуми за технологии, иновации и предприемачество в Европа – Webit Festival 2017. Новата високотехнологична база за обучение на студентите от Факултета по фармация бе удостоена със званието „Сграда на годината“ в образователния сектор.

Работата на академичното ръководство е насочена към изпълнение на регионалните стратегии за по-добър достъп до образование, както и балансиране броя на човешките ресурси в здравеопазването чрез разкриване на 3 филиала за медицински сестри и акушерки в Сливен, Шумен и Велико Търново.

Споделяме знания и опит с над 98 международни партньори за по-добро образование, по-добро здраве и качество на живота.

Цялата дискусия пред в-к „Труд“ можете да видите тук

ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ 2016-2018 – РЕЗУЛТАТИ

септември 28, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, За нас No Comments
Уважаеми колеги,
 
Както знаете, днес се проведоха частичните избори за нови членове в Студентски съвет за мандат 2016-2018. Изборният ден протече спокойно, като гласоподавалите от различните специалности, можеха да упражнят правото си на глас в две урни, съответно: МУ-Варна и ФДМ-Варна.

 
 
След преброяване на гласовете от Комисията по избора, в състав: д-р Борис Андонов (Председател на Комисията), д-р Тургай Калинов и д-р Дойчин Николов резултатите са следните:
 
 
*С bold са имената на всички новоизбрани членове за мандат 2016-2018
 
 
За факултет МЕДИЦИНА:
83 гласоподаватели, 2 невалидни бюлетини.
 • Ренета Георгиева- 33 гл.
 • Лора Айетола- 25 гл.
 • Николай Момчев- 24 гл.
 • Георги Райков- 23 гл.
 • Деница Христова- 12 гл.
 • Емил Неделчев- 11 гл.
 • Красимира Зайкова- 11 гл.
 • Ния Коцева- 9 гл.
 • Ния Българинова- 7 гл.
 • Боряна Бонина- 5 гл.

За факултет ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

54 гласоподаватели, 2 невалидни бюлетини.

 • Божидар Касабов- 43 гл.
 • Доника Дончева- 19 гл.
 • Михаил Бъчваров- 17 гл.
 • Никола Панталеймонов- 10 гл.
 • Виктория Василева- 9 гл.
 • Самуил Самуилов- 6 гл.
На 29 септември 2017 г., петък, от 18:00ч., във зала 104 на Факултета по Фармация ще се проведе Общо събрание на Студентски съвет.
 
Присъствието е задължително за всички новоизбрани членове на СС!
 
Отправяме специална покана и към всички колеги взели участие в изборите като кандидат-членове на СС, където ще могат отблизо да се запознаят с всички членове в структурата!
 
Целият екип на Студентски съвет поздравява новоизбраните представители на съответните специалности! 

Частични избори за попълване на квотите на Студентски съвет за мандат 2016-2018

септември 21, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, За нас, Предстоящи събития No Comments
 На провелото се Общо събрание, на 19.09.2017г., бе взето решението изборите за допълване на квоти към Студентски съвет – мандат 2016-2018 да се проведат на 28.09.2017г. Квотата за първи курс, която трябва да бъде попълнена, както и за Факултет обществено здраве и Медицински колеж- Варна, бе представена от председателя и одобрена от целия състав на студентското самоуправление в МУ-Варна.
Студентският съвет прие следното предложение за разпределението на членовете спрямо нуждите на структурата:
Медицина
1 курс – 3 представители
Дентална медицина
1 курс – 3 представители
Фармация
1 курс – 2 представители
Факултет по обществено здраве – 2 представители
Медицински колеж – 3 представители
Срокът за подаване на кандидатури е от 21.09.17 до 26.09.17г. в 18.00ч. Допълнителна информация относно датата за провеждането на самите избори ще бъде обявена при представяне на кандидатурите.
Кандидатите е необходимо да подадат Мотивационно писмо адресирано до председателя на СС, съдържащо следните данни: 3 имена, фак. номер, курс, група и специалност. Кандидатурата с мот. писмо може да бъде подадена електронно на e-mail адрес: students@mu-varna.bg  (препоръчително е mail-a да съдържа и снимка на кандидата) или в деловодството на МУ-Варна до председателя на СС. Одобрените кандидатури ще бъдат публикувани в общественото пространство в страницата и сайта на СС. Желаещите да подадат своя глас ще могат да го направят в две урни разположени, както следва:
Медицински университет-Варна – 08:00 ч.-15:00 ч.
Факултет по дентална медицина – 08:00 ч. – 15:00 ч.

IN MEMORIAM

февруари 27, 2017By Магдалена БлизнаковаЗа нас No Comments

Медицинската общност във Варна загуби дългогодишния преподавател и приятел, основателя и ръководител на Учебно-научния сектор по „Съдова хирургия“ към Факултета по медицина в Медицински университет – Варна доц. д-р Виктор Княжев.

Доц. Княжев бе високо ерудиран лекар и преподавател с огромен принос за утвърждаването на учебно-научния сектор по Съдова хирургия към Катедрата по хирургични болести в МУ-Варна и Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ „Св. Анна“, на които бе ръководител от 1990г. до 2013г. Кариерното развитие на доц. Княжев в Медицински университет – Варна започва през 1971 г. като стажант-асистент, след като завършва медицина в Русия. Личният му над 45-годишен хирургичен опит в областта на общата и съдова хирургия включва над 5000 различни хирургични намеси, от които над 1200 сложни артериални реконструкции.

Доц. Княжев бе дългогодишен национален консултант по съдова хирургия, член на 6 международни дружества с над 250 публикации в национални и международни научни издания. Хирургичната школа на доц. Княжев бе важен стълб в развитието на хирургичната наука и практика в страната.

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря и приятеля доц. д-р Виктор Княжев.

Поклон пред светлата му памет!

Контакти

септември 7, 2016By АдминистраторЗа нас No Comments

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р П. СТОЯНОВ" - ВАРНА

РЕКТОРАТ​

 
гр. Варна, п.к. 9002
ул. Марин Дринов 55
тел: + 359 52 677 050
тел: +359 52 650 057 - за англоговорящи
факс: + 359 52 650 019
E-mail: uni@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА

 
гр. Варна, п.к. 9002
ул. "Марин Дринов" 55
тел: +359 52 677 009
E-mail: dekanat_medicina@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 
гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 201,+ 359 52 677 202
E-mail: fdm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 204
E-mail: dekanat_pharm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Марин Дринов“ 55
тел: + 359 52 677 011
E-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 264
факс: + 359 52 677 262
E-mail: mk@mu-varna.bg

ФИЛИАЛ СЛИВЕН​​

гр. Сливен
ул. „Ген. Столетов" №30
тел: +359 889 800305

ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново
ул. „Михаил Кефалов" № 2
GSM: 0888/622 868

ФИЛИАЛ ШУМЕН

гр. Шумен
ул. „Васил Априлов" №63
GSM: 0882/450 008

Административен отдел

тел. +359 52 677003

Учебен отдел
тел. +359 52 677013
E-mail: svetlana@mu-varna.bg 

Научен отдел

тел. +359 52 677055

Отдел Следдипломно обучение
тел. +359 52 677005
E-mail: sdo@mu-varna.bg


 

УЧЕБНИ БАЗИ

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“

гр. Варна, п.к. 9010
бул. "Христо Смирненски" 1
тел: +359 52 302851 (до 59)
факс: +359 52 302874
E-mail: officeub@mail.bg
www.svetamarina.com

МБАЛ СВ. АНН​А ​

гр. Варна, п.к. 9000
бул. „Цар Освободител" 100
тел: +359 52 821 555
E-mail: contacts@svetaanna-varna.com
www.svetaanna-varna.com

ОЧНА БОЛНИЦА – СБОБАЛ – ВАРНА ​

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Дойран" 15
тел: +359 52 634 901

АГ БОЛНИЦА – СБАГАЛ – ВАРНА

„Проф. д-р Димитър Стаматов"
гр. Варна, п.к. 9000
ул."Цар Освободител" 150
тел: + 359 52 677 283
факс: + 359 52 613 797
www.agvarna.com

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Брегалница" 3
тел: +359 52 665 200
факс: + 359 52 634648
E-mail: office@rzi-varna.com
www.rzi-varna.com

ОЧНА БОЛНИЦА – СБОБАЛ – ВАРНА ​

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Дойран" 15
тел: +359 52 634 901

 

ОБЩЕЖИТИЯ

БЛОК 3

гр. Варна
ул. „Брегалница" 1
тел: +359 52 635208

БЛОК 35

гр. Варна
ул. „Петър Райчев" 35
тел: +359 52 303462, +359 52 303463

Форма за запитвания