Учебен график за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

февруари 10, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА 

ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

ФАКУЛТЕТ ФАРМАЦИЯ

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Разписи Медицинска сестра

Разписи Акушерка


Разписи Здравен мениджмънт

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Разписи Зъботехник

Разписи Медицински оптик

Разписи Рентгенов лаборант

Разписи Медицински лаборант

Разписи Помощник-фармацевт

Разписи Инспектор по обществено здраве

Разписи Медицински козметик

Разписи Рехабилитатор

Отворено писмо против намаляването на държавните субсидии на медицинските университети

февруари 8, 2017By АдминистраторВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Ние, студентите от специалност „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, се обявяваме против промените в Постановление № 162 на Министерски съвет за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления. Считаме, че предложените промени ще засегнат пряко качеството на висшето образование в медицинските университети и ще имат негативно въздействие както върху подготовката на специалисти от посочените специалности, така и негативен социален ефект.

Цялото писмо прочети тук…

САНКЦИИ ПРИ ПРЕПИСВАНЕ И ОПИТ ЗА ИЗМАМА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТ И ПЛАГИАТСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА И ДИПЛОМНА РАБОТА

февруари 8, 2017By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Изменение и допълнение на Правилника за учебна дейност:

Чл. 197, ал.1 от Правилника за учебна дейност:

При доказано преписване на текущ контрол, семестриален изпит, държавен изпит или плагиатство от студент при разработването на самостоятелна работа му се налага наказание слаба оценка, лишаване от право да положи изпит по съответната дисциплина за учебната година и предупреждение за отстраняване. При повторно нарушение – студентът се отстранява за определен от Ректора срок“.

Краен срок за регистрация за BSYSB’2017

февруари 6, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

 

Уважаеми колеги,

Наближаващият летен семестър за пореден път ще ни дари с нови знания, но и ще предостави нови трудности, които трябва да преодоляваме. За тези от вас, които желаят да демонстрират своите академични способности, петият Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината (BSYSB) предлага удобно поле за изява.

Напомняме че крайният срок за подаване на абстракти за конференцията е 06.03.2017. 

Препоръчително е абстрактите да се изпращат възможно най-рано, за да могат да бъдат рецензирани от научната ни комисия и да бъдат върнати за редакция при нужда в разумен срок.

Повече информация за симпозиума може да намерите тук.

Може да се регистрирате от тук. 

Записване за летен семестър на учебната 2016/2017г

февруари 1, 2017By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Уважаеми студенти,

Започна записването за летен семестър на учебната 2016/2017г.

Необходими документи: студентска книжка и бордеро за платена такса.

Краен срок за записване: за студенти – 27.02.2017г. , за стажант-лекари-13.02.2017г.

Банкова сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД,

Клон Варна,

BIC: STSABGSFI

BAN: BG24STSA93003100040700

Извънреден график за провеждане на изпити

януари 11, 2017By АдминистраторВажни съобщения No Comments

Извънреден график на пропуснатите изпити поради лошите метеорологични условия:

За колегите от Медицински колеж-Варна, които имат пропуснати изпити на 06.01 и 11.01, поради бедственото положение в гр. Варна, в срок до 20.01 трябва да подадат Заявление до Учебен отдел за явяване по съответния пропуснат изпит. Допълнителния график ще бъде изготвен и разпределен в дните от 23.01 до 02.02.

11-ти януари- Ден, свободен от учебни занятия и изпити

януари 10, 2017By АдминистраторВажни съобщения No Comments

Във връзка с усложнената пътна обстановка поради лошите метеорологични условия в област Варна, Ректорът на МУ-Варна обявява 11-ти януари 2017 г. за ден, свободен от учебни занятия и изпити.

Насрочените за 11-ти януари 2017 г. изпити ще бъдат проведени в други дни, информация за които ще бъде обявена на сайта на МУ-Варна.​

Информация за пропусналите изпити

януари 10, 2017By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Във връзка с усложнената пътна обстановка и поради лошите метеорологични условия в страната, на основание чл.12, ал.4 и чл.53, т.13 от Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна, Ректорът на МУ-Варна обяви 6-ти януари 2017 г. за ден свободен от учебни занятия и изпити.

 

Студентите, пропуснали изпита си от 6 януари поради тези причини, могат да подадат в Деканата по медицина заявление до Декана на факултета за преместване на изпита и явяване с друга група, съобразно графика за редовната зимна сесия на специалност „Медицина“.

 

Заявления може да свалите от сайта на МУ-Варна (линк)

6-ти януари – Ден, свободен от учебни занятия и изпити

януари 6, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Във връзка с усложнената пътна обстановка поради лошите метеорологични условия в област Варна, на основание чл.12, ал.4 и чл.53, т.13 от Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна, Ректорът на МУ-Варна обявява 6-ти януари 2017 г. за ден, свободен от учебни занятия и изпити, и неприсъствен ден за работещите в МУ-Варна.

Насрочените за 6-ти януари 2017 г. изпити ще бъдат проведени в други дни, информация за които ще бъде обявена на сайта на МУ-Варна.​

График на изпитите за зимна сесия на семестър 2016/2017

декември 12, 2016By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА

СПЕЦИАЛНОСТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ (Очаква се информация)

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ:

ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

МЕДИЦИНСКИ ОПТИК

ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

РЕХАБИЛИТАТОР

ЗЪБОТЕХНИК