Важна информация за постерни сесии по време на Пети черноморски симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината

март 23, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

Уважаеми колеги,

Наближава петият Черноморски симпозиум за млади учени в областта на биомедицината (BSYSB), организиран от студентите на Медицински университет „Проф. Д-р. Параскев Стоянов“ – Варна.

Напомняме ви, че постерите трябва да бъдат направени САМО И ЕДИНСТВЕНО на .ppt или .pptx формат.

Постерите трябва да бъдат ХОРИЗОНТАЛНИ. За първа година ще се представят ДИГИТАЛНО .

Можете да намерите примерен постер (празен) на базата на който да изградите вашият собствен ДИГИТАЛЕН постер ТУК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да носите постера си на флаш драйв и да го представите по време на РЕГИСТРАЦИЯ на 6.04.2017. 

Всички постерни сесии ще се проведат на 4тия етаж в сградата на Ректората. 

Научна програма на Петия черноморски симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината

март 23, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

Уважаеми колеги,

Организационният комитет на Черноморския симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината има удоволствието да обяви научната програма за тазгодишното пето издание на конференцията.

Участниците могат да разберат разпределението си по сесии от ТУК

УДЪЛЖЕН Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В BSYSB 2017

март 5, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Драги колеги,

Поради засиления интерес към петия Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината (BSYSB) бе взето решение крайният срок за подаване на абстракти да бъде удължен.

Промяната цели да позволи на по-голям брой автори да участват в конференцията.

Платформата за подаване на абстракти остава отворена до 23:59 часа на 10.03.17.

Каним Ви да присъствате и участвате в BSYSB ’17.

Очакваме Ви с нетърпение!

Обявяване на почивни дни във връзка с Великденските празници

март 2, 2017By АдминистраторВажни съобщения No Comments

Уважаеми колеги, във връзка със Заповед № P-100-150 на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, дните 13-ти и 18-ти април 2017г. се обявяват за дни освободени от учебни занятия! 

Великденски празници ( 14.04-17.04.2017г.)

ЗАПОВЕД

МУ-Варна подновява приема на договори по проект „Студентски практики“

март 2, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Медицински университет – Варна подновява приема на договори на студенти по проект „Студентски практики“. Предвижда се да бъдат отпуснати 200 места за месец март и 200 места за месец април.

Приемането на документи ще се осъществява съобразно следния график:

От 06.03.2017 г. до 15.03.2017 г. – начална дата на практиката не порано от 03.04.2017 г.   

От 03.04.2017 г. до 10.04.2017 г. – начална дата на практиката не порано от 01.05.2017 г.  

Договори на студенти се предават в „Учебен отдел“– кабинет 205 (инж. Росица Маркова) от 10:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Договори на академични наставници- Отдел „Човешки ресурси“– кабинет 416

Договори на ментори- Отдел „Международни програми и проекти“– кабинет 212 

За подписване и приемане на договорите на студентите са необходими: 

  • Посочена практика и ментор.
  • Избран академичен наставник.
  • Изготвена от ментора и одобрена от академичния наставник програма.
  • Изготвен и потвърден график за 240 часа (максимално допустимите часове в учебно време са 30 часа в рамките на една седмица).

Пълна информация можете да откриете ТУК.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проект „Студентски практики“ веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен.

Своята онлайн регистрация за участие можете да направите на адрес http://praktiki.mon.bg/sp/, където ще получите информация относно целите на проекта, изискванията към кандидатите и развиваните дейности.

За контакти:

Миряна Арнаудова и Каролина Николова – Учебен отдел, тел. 052/ 677 022

Образователен модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“

март 1, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

УВАЖАЕМИ СТАЖАНТ – ЛЕКАРИ,

От 06.03.2017 до 10.03.2017 г. вкл. в Първа аудитория на Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ще се проведе образователен модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“ за стажант-лекарите от академичната 2016/2017 година.

В модула участие ще вземат лектори и експерти от страната и чужбина. Ще бъдат обсъдени актуални теми от проблемите и възможностите на медицинското осигуряване на населението при бедствени ситуации, масови поражения и кризи. Присъствието на стажант-лекарите е задължително, като в края на обучението успешно преминалите модула ще получат сертификат.

Модулът е включен от тази година като задължително обучение в рамките на програмата на стажант-лекарите.

Начален час всеки ден от 9:00 часа до 13:30 часа.

ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА НА МОДУЛА ТУК!

Информация относно стипендии за летен семестър 2016/2017

февруари 18, 2017By Бойко МатевВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

Съгласно заповед № P-100-83 от 07.02.2017г. на Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна:

Срокът за подаване на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017г. е от 20 февруари 2017г. до 10 Март 2017г. за всички специалности от факултетите („Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация„), Медицинския колеж и филиалите на университета.

От 20 февруари 2017г. до 10 Март 2017г. – в webstudent.mu-varna.bg и в ws.mu-varna.bg в „заявления за стипендии“, с потребителско име и парола, издадени от МУ-Варна.

От 20 февруари 2017г. до 10 Март 2017г. – задължително на хартиен носител в:

  • Учебен отдел, ст. 205, сграда Ректорат – за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“
  • Ст. 207 в Медицински колеж – за специалности ОКС „професионален бакалавър“
  • При организаторите по УД във филиалите в Сливен, Шумен, В. Търново

Студентите са длъжни да проверят успеха си и други данни относно кандидатстването за стипендия, които се виждат при попълването на „заявления за стипендии“ на webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg.

Ако са установени различия в данните, студентът се обръща към Експерт СД и СОС в отдел „Учебен“ и организаторите по УД във факултетите, Медицински колеж и филиалите, в рамките на определения срок за кандидатстване.

При върнати документи, следва да се отстранят пропуските и редактираните документи да се представят до 5 работни дни от изтичането на определения срок на кандидатстване.

Пълната наредба

Указания за отпускане на стипендии

Правила за отпускане на стипендии

Учебен график за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

февруари 10, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА 

ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

ФАКУЛТЕТ ФАРМАЦИЯ

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Разписи Медицинска сестра

Разписи Акушерка


Разписи Здравен мениджмънт

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Разписи Зъботехник

Разписи Медицински оптик

Разписи Рентгенов лаборант

Разписи Медицински лаборант

Разписи Помощник-фармацевт

Разписи Инспектор по обществено здраве

Разписи Медицински козметик

Разписи Рехабилитатор

Отворено писмо против намаляването на държавните субсидии на медицинските университети

февруари 8, 2017By АдминистраторВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Ние, студентите от специалност „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, се обявяваме против промените в Постановление № 162 на Министерски съвет за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления. Считаме, че предложените промени ще засегнат пряко качеството на висшето образование в медицинските университети и ще имат негативно въздействие както върху подготовката на специалисти от посочените специалности, така и негативен социален ефект.

Цялото писмо прочети тук…

САНКЦИИ ПРИ ПРЕПИСВАНЕ И ОПИТ ЗА ИЗМАМА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТ И ПЛАГИАТСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА И ДИПЛОМНА РАБОТА

февруари 8, 2017By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Изменение и допълнение на Правилника за учебна дейност:

Чл. 197, ал.1 от Правилника за учебна дейност:

При доказано преписване на текущ контрол, семестриален изпит, държавен изпит или плагиатство от студент при разработването на самостоятелна работа му се налага наказание слаба оценка, лишаване от право да положи изпит по съответната дисциплина за учебната година и предупреждение за отстраняване. При повторно нарушение – студентът се отстранява за определен от Ректора срок“.