САНКЦИИ ПРИ ПРЕПИСВАНЕ И ОПИТ ЗА ИЗМАМА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТ И ПЛАГИАТСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА И ДИПЛОМНА РАБОТА

февруари 8, 2017By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Изменение и допълнение на Правилника за учебна дейност:

Чл. 197, ал.1 от Правилника за учебна дейност:

При доказано преписване на текущ контрол, семестриален изпит, държавен изпит или плагиатство от студент при разработването на самостоятелна работа му се налага наказание слаба оценка, лишаване от право да положи изпит по съответната дисциплина за учебната година и предупреждение за отстраняване. При повторно нарушение – студентът се отстранява за определен от Ректора срок“.

Краен срок за регистрация за BSYSB’2017

февруари 6, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

 

Уважаеми колеги,

Наближаващият летен семестър за пореден път ще ни дари с нови знания, но и ще предостави нови трудности, които трябва да преодоляваме. За тези от вас, които желаят да демонстрират своите академични способности, петият Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината (BSYSB) предлага удобно поле за изява.

Напомняме че крайният срок за подаване на абстракти за конференцията е 06.03.2017. 

Препоръчително е абстрактите да се изпращат възможно най-рано, за да могат да бъдат рецензирани от научната ни комисия и да бъдат върнати за редакция при нужда в разумен срок.

Повече информация за симпозиума може да намерите тук.

Може да се регистрирате от тук. 

Записване за летен семестър на учебната 2016/2017г

февруари 1, 2017By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Уважаеми студенти,

Започна записването за летен семестър на учебната 2016/2017г.

Необходими документи: студентска книжка и бордеро за платена такса.

Краен срок за записване: за студенти – 27.02.2017г. , за стажант-лекари-13.02.2017г.

Банкова сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД,

Клон Варна,

BIC: STSABGSFI

BAN: BG24STSA93003100040700

Извънреден график за провеждане на изпити

януари 11, 2017By АдминистраторВажни съобщения No Comments

Извънреден график на пропуснатите изпити поради лошите метеорологични условия:

За колегите от Медицински колеж-Варна, които имат пропуснати изпити на 06.01 и 11.01, поради бедственото положение в гр. Варна, в срок до 20.01 трябва да подадат Заявление до Учебен отдел за явяване по съответния пропуснат изпит. Допълнителния график ще бъде изготвен и разпределен в дните от 23.01 до 02.02.

11-ти януари- Ден, свободен от учебни занятия и изпити

януари 10, 2017By АдминистраторВажни съобщения No Comments

Във връзка с усложнената пътна обстановка поради лошите метеорологични условия в област Варна, Ректорът на МУ-Варна обявява 11-ти януари 2017 г. за ден, свободен от учебни занятия и изпити.

Насрочените за 11-ти януари 2017 г. изпити ще бъдат проведени в други дни, информация за които ще бъде обявена на сайта на МУ-Варна.​

Информация за пропусналите изпити

януари 10, 2017By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Във връзка с усложнената пътна обстановка и поради лошите метеорологични условия в страната, на основание чл.12, ал.4 и чл.53, т.13 от Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна, Ректорът на МУ-Варна обяви 6-ти януари 2017 г. за ден свободен от учебни занятия и изпити.

 

Студентите, пропуснали изпита си от 6 януари поради тези причини, могат да подадат в Деканата по медицина заявление до Декана на факултета за преместване на изпита и явяване с друга група, съобразно графика за редовната зимна сесия на специалност „Медицина“.

 

Заявления може да свалите от сайта на МУ-Варна (линк)

6-ти януари – Ден, свободен от учебни занятия и изпити

януари 6, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Във връзка с усложнената пътна обстановка поради лошите метеорологични условия в област Варна, на основание чл.12, ал.4 и чл.53, т.13 от Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна, Ректорът на МУ-Варна обявява 6-ти януари 2017 г. за ден, свободен от учебни занятия и изпити, и неприсъствен ден за работещите в МУ-Варна.

Насрочените за 6-ти януари 2017 г. изпити ще бъдат проведени в други дни, информация за които ще бъде обявена на сайта на МУ-Варна.​

График на изпитите за зимна сесия на семестър 2016/2017

декември 12, 2016By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА

СПЕЦИАЛНОСТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ (Очаква се информация)

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ:

ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

МЕДИЦИНСКИ ОПТИК

ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

РЕХАБИЛИТАТОР

ЗЪБОТЕХНИК

 Класиране за стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

ноември 30, 2016By АдминистраторВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments
large-exclamation-mark-66-6-8960
Приложение 1 – Стипендии на чуждестранни студенти
Приложение 2 – Стипендии на студенти – социални категории
Приложение 3 – Стипендии по успех
Приложение 4 – Стипендии по успех и доход
Приложение 5 – Стипендии за значими постижения

Кандидатствайте за евростипендии от 28 ноември

ноември 22, 2016By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

3От 28 ноември 2016 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии  за специални постижения за зимния семестър на учебната 2016/2017 г.

За стипендиите за специални постижения  могат да кандидатстват всички студенти (без  I  курс ), които се обучават в редовна форма през зимния семестър, имат успех над 4:00 от предходен семестър и са положили всички изпити до момента. Кандидатите е необходимо да представят уверение за успеха от предходния семестър от съответната факултетска канцелария и самата научна, изследователска или практическа разработка, която трябва  да е била разработена и представена  на научни форуми през зимния семестър на учебната 2016-2017 г. или през летния семестър на учебната 2015-2016.

Кандидатстването за  стипендиите  е само онлайн през страницата на проекта, от сайта  на МОН. Началната дата за подаване на формулярите в сайта  на МОН  е 28 ноември, а крайната – 15 януари. След генериране на формулярите онлайн, е необходимо от 28 ноември до 18 януари те да бъдат разпечатани и занесени лично за потвърждаване в университета. Студентите от факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване трябва да представят документите в сграда „Ректорат“, Учебен отдел, каб. 205, за специалностите от Медицинския колеж – в канцеларията на колежа, каб. 107,  кандидатите от Филиалите в  Сливен, Шумен и Велико Търново – в канцелария „Студенти“ във Филиалите.

Класирането ще излезе на 8 февруари 2017 година в сайта на МОН. Ако сте сред класиралите се, но не сте подали номер на IBAN сметка, е необходимо да го направите до 13 февруари, отново онлайн, през сайта на МОН. Сметката, по която ще ви бъдат преведени стипендиите за зимния семестър, трябва да бъде в банка ДСК (левова, лично на ваше име), като не е необходимо номерът на сметката да се представя на място в университета.

Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии в рамките на един семестър. Размерът на „стипендията за специални постижения“ е  200 лв. еднократно.