Преподаватели и студенти взеха участие в XI Национална конференция по болнична фармация

ноември 2, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

В периода 20-22 октомври 2017 г. в гр. Трявна се проведе 11-та Национална конференция по болнична фармация, организирана от „Професионална организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ)“.

Факултетът по фармация към МУ-Варна бе представен от доц. маг.-фарм. Евгени Григоров, който е член на Управителен съвет на ПОБФБ, ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова, член на ПОБФБ, и студентите от V курс Станислав Кочев и Станислава Стойчева.

По време на конференцията се проведе и специална Студентска постерна сесия, на която бяха представени 2 доклада от преподавателите и студентите на МУ-Варна на теми, свързани с болничната фармация.

Конференцията бе подкрепена от над 10 фармацевтични компании, а участие в нея взеха над 200 студенти и професионалисти. На събитието бяха представени 25 семинарни лекции, свързани с иновациите и перспективите в практиката на болничните фармацевти. Проведена бе и кръгла маса за очакваните законодателни промени, най-вече относно процеса на верификация на лекарствени продукти.

Представители на МУ-Варна взеха участие на 13-та национална конференция по е-образование

ноември 2, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

На 26 октомври 2017 г. в град София се състоя 13-та национална конференция по е-образование  „Е-уменията на новото дигитално поколение“. Събитието се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и със съдействието на Министерство на образованието и науката.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бе представен от доц. д-р Иван Мерджанов, директор на Център по електронно и дистанционно обучение, и г-жа Искра Калчева, консултант по електронно и дистанционно обучение към центъра. Те изнесоха съвместна презентация на тема „Електронната платформа като част от университетската инфраструктура и като инструмент за развиване на интерактивния компонент в обучението“, като демонстрираха иновативни подходи и функционалности при изграждането на електронни курсове в рамките на учебната платформа на университета.

Представените електронни инфраструктурни модели и методи на електронна обработка на учебния материал предизвикаха интереса на аудиторията и преминаха в ползотворни дискусии с представителите на другите висши училища, участващи във форума.

По време на конференцията по е-образование бе обърнато специално внимание на развитието на иновативните образователни технологии и на ролята им за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.

Основните теми бяха насочени към развитието на дигитални умения в началните, средните, висшите училища и колежите, свързано с последваща реализация, сътрудничеството между образователните институции и бизнеса и възможностите за подобряване конкурентоспособността на младите хора в България и осигуряване на така необходимите на ИКТ бизнеса кадри.

В събитието взеха участие представители на редица водещи висши училища в България.

Нови възможности за сътрудничество между България и Франция в сферата на образованието и здравеопазването

октомври 31, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments
Днес, на 31 октомври в МУ-Варна бе проведена официална среща с представители на Френския институт в България, на която бяха обсъдени възможностите за развитие и задълбочаване на отношенията на университета с партниращи институции от Франция.
Новото ръководство на института беше представено от г-н Фабиен Флори – съветник по сътрудничеството и културната дейност в посолството на Република Франция и директор на Френския институт в България и г-н Оливие Кашлер – аташе по университетско и научно сътрудничество. Във френската делегация участваха още Ерик Перотел – аташе по сътрудничество в областта на френския език в представителството на Френския институт в гр. Варна и г-жа Милена Ангелова – директор на „Алианс Франсез“ във Варна.
 
Целта на посещението бе да запознае гостите със структурата на МУ-Варна и да бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на българо-френското сътрудничество в областта на висшето образование, научните изследвания и международната дейност. Представена бе историята на франкофонската идея в МУ-Варна, вече създадените връзки с университетите в Нант, Рен, Анже и Болничната група в Малетроа, както и студентската мобилност по програма „Еразъм+“ с университетите в Бордо и Страсбург през последните години.
 
На срещата бяха очертани области за научно сътрудничество от взаимен интерес като обществено здравеопазване, здравен мениджмънт, хранене и диетика, генетика и други. Бе поставен акцент върху факта, че в бъдеще предимство ще има изпращането на водещи гост-лектори от Франция, обменът на изследователи и разработването на докторски дисертации със съвместно българо-френско научно ръководство. Гостите отправиха предложение за среща с изтъкнат професор по микробиология, епидемиология и вирусология, който е носител на най-високата награда за научни постижения – златен медал на френския национален институт за здраве и медицински изследвания. Те поеха ангажимента да съдействат за установяване на активно партньорство между МУ-Варна и университета в Рен.

МУ-Варна учредява ежегодна научна награда за абсолвенти на името на д-р Никола Василев Сираков

октомври 31, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

МУ-Варна учредява ежегодна научна награда на името на д-р Никола Василев Сираков. С нея ще бъде отличен абсолвент от випуска на Факултета по медицина с най-високи постижения по време на следването си в областта на науката. Наградата цели да се насърчат студентите по медицина от следващи курсове за ранно ангажиране с научна дейност- като част от изследователските катедрени колективи, да се развие и стимулира креативността на младите лекари.

Спечелилият наградата ще получи диплом и парична награда в размер на 1000 лв., осигурени от семейството на д-р Никола Сираков.

Абсолвентите могат да подадат документите си в Деканата по медицина в срок до 07. 11. 2017 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Автобиография
 2.  Уверение, че студентът е официално завършил (положил последен държавен изпит)
 3. Списък с публикации

Класирането на кандидатите ще се извърши по стандартните наукометрични критерии, включващи:

 1. Публикации в международни реферирани научни списания
 2. Публикации в други международни научни списания
 3. Публикации в национални реферирани научни списания
 4. Публикации в други национални научни списания
 5. Брой цитирания на съответните публикации
 6. Участия в конгреси и конференции

Наградата ще бъде връчена на церемонията по промовирането на абсолвентите от Факултета по медицина на 11.11.2017г.

197 специалисти от 8 специалности завършиха Медицински колеж- Варна

октомври 28, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

На официална церемония днес, 28 ноември, в зала 1 на Фестивален и конгресен център- Варна, получиха своите дипломи 197 специалисти от Медицински колеж – Варна. Абсолвентите, които се присъединиха към съсловието на медицинската общност в България са от 8 специалности – Медицински козметик, Медицински оптик, Зъботехник, Помощник-фармацевт, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Медицински лаборант и Рентгенов лаборант.

Ректорът на МУ – Варна  проф. д-р Красимир Иванов се обърна към завършващите с думите: „Благодаря ви, че ни повярвахте така, както ние повярвахме във вас и ни гласувахте доверие, избирайки Медицински колеж – Варна пред всички други възможности. Сега вече знаете, че именно тук можете да получите знанията и образованието, на които да разчитате за професионалното си израстване и бъдеща кариера.“

Четирима абсолвенти, които завършиха обучението си с успех 5.93, получиха почетен плакет и грамота „Отличник на Випуск 2017“ , както и парични награди от ректора на Медицинския университет професор Красимир Иванов и от кмета на Варна г-н Иван Портних. Почетни плакети на първенците от името на Община Варна връчи г-жа Таня Василева, директор дирекция Социални дейности. Всички дипломанти се заклеха в морала на древните лечители, повтаряйки клетвата на медицинските специалисти след директора на Медицински колеж – Варна проф. д-р Димитричка Близнакова.

Поздравителни адреси към дипломантите и академичното ръководство бяха получени от министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Николай Петров, народния представител в 44-то народно събрание и зам. председател на Комисия „Образование и наука“ и член на комисия „Здравеопазване“ проф. д-р Анелия Клисарова, командира на военноморските сили контраадмирал Митко Петев, кмета на Добрич Йордан Йорданов, зам. председателя на общински съвет – Варна д-р Лидия Маринова, директора на Медицински колеж – Стара Загора проф. д-р Христина Милчева, изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, изпълнителния директор на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ проф. д-р Емил Ковачев, началника на МБАЛ към ВМА-Варна полк. Доц. д-р Ивайло Въжаров, председателя на регионалната фармацевтична колегия на Български фармацевтичен съюз маг.-фарм. Рада Пехливанова и председателя на управителния съвет на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Райна Бояджиева.

Музикални поздрави към завършващите студенти бяха изпълненията на талантливите Стела Чернева и Георги Бодаков от „Виталити акустик дуо“ и д-р Румяна Кирнева.

Стипендия на Soroptimist International Клуб Варна

октомври 26, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Soroptimist International SI е световна организация на жени, изявени в своите професии, които работят за повсеместно подобряване статута на жените. Наша основна цел е да осигурим най-доброто за жените, като защитаваме високите етични стандарти, човешките права, равенство, мир и подкрепа.

За учебната 2017/2018 година SI клуб Варна учредява 1 брой стипендия за висше образование. Изискванията са кандидатката да е жена, обучаваща се в ОКС магистър и да отговаря на следните критерии:

 • Специалност от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ или „Фармация“- редовна форма на обучение, субсидирано от държавата
 • Общ успех от приема за ОКС магистър равен или над 5,50 / основен и допълнителен критерий/
 • Доказани интереси в съответната научна област
 • Владеене на чужд език / минимално ниво В1/- препоръчително

В рамките на проекта SI клуб- Варна осигурява на избраната стипендиантка заплащане на семестриалните такси, месечна стипендия и възможно съдействие за професионална реализация.

Кандидатите, които отговарят на посочените критерии, могат да изпратят своите мотивационни писма в свободен текст на email адрес: m.stefanova@agropolychim.bg в срок до 20. 11. 2017 г.

Екип от специалисти по фармация и биохимия на МУ-Варна взе участие със свои разработки в Трета международна научна конференция

октомври 24, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Екип от представители на Медицински университет – Варна взе участие в престижната Трета  международна научна конференция на тема „International conference on natural products utilization: from plant to pharmacy shelf“ (ICNPU-2017). Форумът, събрал над 350 участници от 60 страни от цял свят, се проведе в периода 18-21 октомври 2017 г. в град Банско.

Специалистите проф. Диана Иванова, доц. Йоана Киселова-Кънева и гл. ас. Оскан Тасинов от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика и проф. Стефка Вълчева-Кузманова и гл. ас. д-р Антоанета Георгиева от Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия представиха свои оригинални разработки.

Водещите учени на конференцията акцентираха върху най-новите изследвания на състава и биологичните активности на природни продукти и приложението им в превенцията и лечението на различни заболявания.

Проф. Вълчева-Кузманова представи устна презентация на тема „Ameliorative effects of Aronia melanocarpa fruit juice in a rat model of inflammatory bowel disease“, а гл. ас. Тасинов – на тема „Sambucus ebulus L. fruit aqueous infusion modulates NFκB, GCLc and GPx genes expression in a model of LPS cytotoxicity in J774A.1 macrophages“. Гл. ас. Антоанета Георгиева бе подготвила постерна презентация на тема „Effects of Aronia melanocarpa fruit juice and its component chlorogenic acid on locomotor activity in ovariectomized rats“.

Двете катедри са сред най-активните научни звена в страната, работещи в областта на природните продукти и влиянието им върху човешкото здраве.

Силен интерес към проведения в МУ-Варна курс „Спешна медицинска помощ – история, подходи и дейности“

октомври 23, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Над 180 професионалисти по здравни грижи взеха участие в курса за продължаващо обучение на тема ,,Спешна медицинска помощ – история, подходи и дейности“, който се проведе на 21.10.2017 г. в Първа аудитория на Медицински университет – Варна. Организатор е Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Участниците бяха приветствани от Райна Бояджиева – председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), и д-р Мая Рашева, директор на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна (ЦСМП).

Лектори на обучението бяха проф. д-р Стоян Миланов – национален консултант по спешна медицина, доц. д-р Лора Георгиева и доц. д-р Димитър Ставрев от Факултета по обществено здравеопазване и д-р Десислава Кателиева – председател на Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ.

През месец юли 2017 г. по инициатива на Медицинския университет се проведе първото Варненско лятно училище по спешна помощ за студенти по медицина от V и VІ курс. Д-р Рашева акцентира върху факта, че след края на официално проведения практически модул на курса интересът на стажант-лекарите да се обучават с мобилните спешни екипи е продължил. Като най-забележителен резултат от лятното училище тя изтъкна факта, че седем от тях вече са избрали да работят в ЦСМП, което е неоценим принос с оглед сериозния кадрови дефицит в системата.

Дипломира се седмият випуск лекари по дентална медицина на МУ-Варна

октомври 22, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

На 21 октомври, в зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна се състоя тържествена церемония по дипломирането на Випуск 2017 на Факултета по дентална медицина към Медицински университет – Варна. 66 млади лекари, между които 9 от англоезичната програма на обучение, положиха Хипократовата клетва и получиха дипломите си от ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов.

В академичното си слово проф. Иванов се обърна към абсолвентите с думите: „Пожелавам ви успех по неравния път на предизвикателствата. Защото, само преминавайки ги, може да бъдете мотивирани да постигате още, да се усъвършенствате и да гледате към новите хоризонти. На всеки един от вас желая здраве и лично щастие. Не спирайте да бъдете творци, първо в своя живот, а след това и в този на вашите пациенти и колеги, защото: „Силата на лекаря е в неговото сърце!“.“

С отличен успех се дипломираха шестима абсолвенти, като първенец на Випуск 2017 е д-р Славена Георгиева. Тя получи ежегодната наградата на декана в категория STUDENS OPTIMUS от проф. д-р Цветан Тончев. Д-р Георгиева получи и парична награда от ректора, както и от кмета на град Варна. Наградата на декана на Факултета по дентална медицина е на името на основателя на първия стоматологичен факултет в България проф. д-р Славчо Давидов. Със специално заснето видео от университетската телевизия MU-Vi.tv неговият син проф. д-р Михаил Давидов поздрави дипломантите. За втори път в историята на факултета бе връчена и награда на декана на името на „Проф. д-р Славчо Давидов“ в най-високата категория – MAXIMI MERITI CAUSA. Наградата за изключителни заслуги получи проф. д-р Славчо Крумов Димитров за цялостен принос към създаването и утвърждаването на Факултета по дентална медицина като една от водещите структури в обучението по специалността в Република България.

Новият председател на Студентски съвет  г-н Божидар Касабов връчи награда за активна студентска дейност през годините на обучение и високи заслуги в изграждането и развитието на съвременния облик на Студентски съвет в МУ-Варна на д-р Симеон Чоканов.

Приветствие към младите лекари по дентална медицина отправиха зам.-кметът на Община Варна г-н Пейчо Пейчев, деканът на Факултета по Дентална медицина към МУ- Пловдив проф. д-р Георги Тодоров, зам.-председателят на УС на БЗС д-р Валентин Павлов и акад. Николай Попов.

Сред гостите на церемонията бяха още народният представител от 44-то Народно събрание на Република България г-жа Таня Петрова, зам.-началникът по административната част и логистиката на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“- Варна  кап. 1 ранг проф. Светослав Димитранов, председателят на РК на БЗС д-р Нева Читалова, преподаватели, родители и гости.

Поздравителни адреси към дипломантите и академичното ръководство бяха получени от министърът на здравеопазването на РБ проф. Николай Петров, началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров, изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна проф. д-р Валентин Игнатов.

Музикален поздрав към младите лекари по дентална медицина поднесоха студентите от фолклорно-танцовия ансамбъл на МУ-Варна с художествен ръководител Диана Димитрова.

Учени от 29 страни обсъждат болестта на Алцхаймер край Варна

октомври 22, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Медицински университет-Варна е домакин на първата в Европа международна научна конференция за болестта на Алцхаймер, която се провежда в КК“Златни Пясъци“. В значимия форум, който се провежда за втори път в света, участват учени и лекари от 29 страни, събрани от най-голямата неправителствена научна организация в света за изследвания „Алцхаймер“, САЩ с локалната подкрепа на Медицински университет – Варна и участието на проф. д-р Антон Тончев.

„Болестта на Алцхаймер е наистина глобална епидемия. Няма страна, която да не е засегната. 47 милиона са болните от Алцхаймер и от свързаните с него деменции по света. Очаква до средата на нашия век тази бройка да се утрои ако ние не намерим адекватен начин да противодействаме и да лекуваме“. Това заяви на пресконференция при откриването д-р Мария Карио – главен научен директор на асоциация „Алцхаймер“ в САЩ. Тя каза още, че в България има прекрасти научни достижения и изследвания, които заслужават да бъдат представени пред света.

„Заболяването е било подценявано в продължение на десетилетия навсякъде по света. Проблемът става все по-видим с удължаване на продължителността на живот в повечето страни. Затова той трябва да бъде поставен на масата и не трябва да се пренебрегва“, обясни проф. д-р Илия Лефтеров от Университета в Питсбърг.

Над 100 000 са засегнатите от някакъв вид деменции в страната ни, като поне половината страдат от болестта на Алцхаймер, обявиха от гражданското сдружение „Алцхаймер – България“. Данните са получени при единственото, направено в България епидемиологично проучване на заболяването до момента, което се е провело във Варненския регион.

Проф. д-р Лияна Апостолова – професор по неврология, радиология и генетика в Медицинския Факултет на Университета на Индиана, Индианаполис, САЩ обясни, че целта на учените е ранната диагностика на заболяването, преди то да е влязло във фаза на проявления. Сред факторите, които влияят върху по-бързото развитие на болестта са липсата на образование, продължаващо през целия живот, тютюнопушенето, заседналото ежедневие и нездравословният начин на хранене, като в 80% от случаите става въпрос за наследствено заболяване. Досега само половината от генетичната предиспозиция е научно доказана. Нуждата от научни генетични и епигенетични изследвания е огромна.

В последните години научните изследвания отчитат напредък в няколко направления. Първото е свързано с биомаркерите, които подпомагат диагностицирането – методи за изобразяване на мозъка или изследвания на протеини в кръвта. Другите важни открития са в сферата на генетичната предиспозиция на болестта. Проф. Апостолова поясни, че в последно време усилията и са съсредоточени върху проучване на рядка форма на заболяването, свързана с по-ранното му проявление – още при хора на 40-50 годишна възраст, без диагнозата им да е свързана с инсулти и други заболявания, характерни за по-възрастни пациенти. „Работим с 16 университета в САЩ, от които 13 ще са клинични центрове. Имаме много групи, които ще се фокусират върху анализа на данни в определена сфера – някои ще се занимават с клиничната част и с генетиката, други – с молякулярната диагностика, трети – с ядрено-магнитния резонанс.  Плануваме да преминем и в глобално изследване на този специфичен вариант на заболяването и в света. Имаме вече партньори в Англия и Дания, но търсим партньори навсякъде“ – допълни тя.

Основните теми, които учените обсъждат са свързани с ролята на имунната система, генетичните и епигенетични промени при болестта на Алцхаймер  и възможностите за диагноза и терапия, които те предоставят, молекулярните механизми и ролята на трансмембранхия транспорт при БА и методите за ранна диагностика – образна диагностика и други биомаркери.

Болестта на Алцхаймер (БА) e най-често срещаният вариант на деменция в света. Това невродегенеративно заболяване се дължи на депозирането на токсичните протеини абета и тау, което води до смъртта на мозъчните неврони, първо в областите на мозъка, които се занимават с паметта, и после и тези, които са отговорни за останалите функции на мозъчната кора. БА има сложен механизъм включващ генетични, ендокринни, възпалителни, митохондриални, протеолитични и невротоксични аспекти, които можем да проследим с биомаркерни изследвания. Благодарение на тези биомаркери ние имаме не само възможност за ранна диагностика, но и научна платформа за по-ефективна превенция и терапия.