Започва подаването на документи за летни стажове на студенти и специализанти

февруари 21, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

От 22 февруари до 9 март 2018 г. ще се приемат документи за кандидатстване за традиционните летни стажове в учебните и клинични бази на Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“ и Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников“ в Санкт Петербург, Русия. За първа година летен стаж ще се провежда и в Харковския държавен медицински университет в Украйна.

Изискванията към кандидатите са да имат минимален успех от следването – много добър 4.50 (включително от зимен семестър на учебната 2017/2018 г.), да са положили успешно всички изпити (включително от зимен семестър на учебната 2017/2018 г.). За специализанти и докторанти ще се изисква минимален успех от дипломата за висше образование – много добър 4.50. Владеенето на английски език е задължително, а документ, удостоверяващ знанието на руски език ще бъде предимство.

Стажът в Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“ се провежда за осма поредна година в рамките на споразумение за двустранно академично сътрудничество. Той ще се състои в периода 17-31 юли 2018 г. За него могат да кандидатстват:

 • студенти 3-ти, 4-ти и 5-ти курс „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“
 • специализанти и докторанти.

За лятна практика в Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников“ в Санкт Петербург, която ще се проведе от 16 до 27 юли 2018 г., документи могат да подават:

 • студенти 3-ти, 4-ти и 5-ти курс „Медицина“ и „Дентална медицина“
 • студенти или обучаващи се в магистърски програми на Факултета по обществено здравеопазване
 • специализанти и докторанти по някое от направленията хирургия, кардиология, микробиология, анестезиология, интензивно лечение, дентална медицина, хигиена и епидемиология.

В Харковския държавен медицински университет летен стаж в периода 23 юли-3 август 2018 г. могат да проведат:

 • студенти 3-ти, 4-ти или 5-ти курс специалност „Дентална медицина“
 • студенти по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Управление на здравните грижи“, „Обществено здравеопазване“, „Здравен мениджмънт“

Повече информация за летните студентски стажове може да намерите ТУК.

Формулярът за кандидатстване (http://mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/proceduri.aspx) може да намерите на сайта не Медицински университет – Варна, в раздел Международно сътрудничество.

Съгласно утвърдената Селекционна процедура (http://mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/proceduri.aspx) за подбор на участници в летни стажове в ПМДМУ „И. М. Сеченов“ и СДМУ „И. И. Мечников“, с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

ПОКАНА ЗА V ЮБИЛЕЕН РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ВАРНА ДЕНТ 2018

февруари 18, 2018By Бойко МатевНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

Уважаеми колеги,

Форумът ще бъде проведен в гр. Варна – КК ”Златни пясъци”, хотел „International” – зала „Импресия”, на 16 март 2018г

Форумът е без такса участие!

Записване за участие в офиса на РК на БЗС Варна до 28 февруари 2018г.

Купуване на куверти за гала вечерята в офиса на РК на БЗС Варна до 28 февруари 2018г.

Организаторите на Регионален Форум Варна Дент 2018 си запазват правото за промяна в програмата

КОНТАКТИ:

Натали Панева

052 601 055;

0879 136 325

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Заместник-ректорът на Университета „Сапиенца“ в Рим гостува на МУ-Варна

февруари 13, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

В периода 12-14 февруари 2018 г. гост-лектор в Медицински университет – Варна е проф. Лучиано Сасо от Университета „Сапиенца“ в Рим, Италия. Световно признатият учен е заместник-ректор по европейски университетски мрежи и институционален координатор по програма „Еразъм+“, както и професор в Катедрата по физиология и фармакология на Факултета по фармация и медицина на италианския университет. За периода 2016-2019 г. той е президент на Мрежата на университетите в европейските столици UNICA.

Лекцията му на тема „Стратегии за интернационализация“, която той изнесе на 12 февруари 2018 г., се спря на различните стратегии, използвани от университетите за интернационализация. Те включват повишаване на международния престиж чрез международно сътрудничество, подобряване качеството на студентските мобилности, повишаване качеството на академичния състав и развитие на административния състав чрез мобилности и различни схеми за интернационализация, особено по ключовите дейности на Програма „Еразъм+“. Почетният консул на Република Италия в гр. Варна г-н Антонио Таркуинио и съветник Димитър Стойнов удостоиха с присъствието си лекцията на високопоставения гост.

Обучителните модули бяха съпроводени от ползотворни работни срещи, в резултат на които се стигна до съгласие за подписване на споразумение за обмен и съвместни проекти по програма „Еразъм+“ между Университета „Сапиенца“ в Рим и Медицински университет – Варна. Проф. Сасо обеща пълно съдействие за интензифициране на двустранните връзки по Програмата, както и очерта някои от международните форуми, спомагащи участието на  МУ-Варна в различни университетски мрежи и асоциации. Той прие поканата на заместник-ректора проф. Тодорка Костадинова да бъде пленарен докладчик по време на Международния форум на партньорствата на МУ-Варна, който се организира от Отдел „Международно сътрудничество“ през октомври 2018 г. Обсъдени бяха и възможностите за провеждане на кратки работни семинари и обучение в областта на фармакологията и по-специално по оксидативен стрес, по който проф. Сасо е световнопризнат учен.

Ръководството на МУ-Варна се срещна с проф. Лучиано Сасо и му благодари за професионализма по време на проведените модули, за високата оценка за Факултета по фармация и МУ-Варна като цяло, както и за насърчаването на европейския дух на университетско сътрудничество във висшето образование, науката и  мобилността. 

Университетът „Сапиенца“ в Рим е създаден през 1303 г. и един от най-старите университети в света. Има 11 факултета, 63 департамента, 3 университетски болници, 55 библиотеки и 18 музея. В него се обучават около 112 000 студенти, от които 8 000 са чуждестранни. Академичният състав се състои от близо 4 000 преподаватели, административният състав наброява също около 4000 служители. Университетът „Сапиенца“ е разположен в сърцето на Рим, а от академичните му среди са произлезли няколко Нобеловите лауреати.  

3D очила за виртуална реалност допълват обучението по хирургия в МУ-Варна

февруари 8, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

В началото на 2018 година симулаторът за лапароскопска хирургия в Медицински университет – Варна бе допълнен с последно поколение симулационна платформа с възможност за 3D реалистична визуализация „Lap Mentor 3D System VR OR и симулационни комплекти за шиене и работа с хирургически инструменти.

Студентите, стажант-лекарите и специализантите в МУ-Варна ще са първите в глобален мащаб, които ще имат възможност да се обучават по хирургия с 3D очила за виртуална реалност, благодарение на които се пресъздава детайлно операционната зала, включително екипът в операционна зала, пациентът и оборудването. Очилата разполагат и със слушалки, чрез които се осигурява преживяване с цялостно „потапяне“ в реалните условия, включително всички шумове, характерни за динамичната работа в операционна зала. Всичко това ще спомогне още при обучението си стажантите да могат да се справят с всички натоварвания и атмосферата в операционната зала. 3D суфтуерът позволява на сестрата да избира инструменти според медицинския случай, за да даде възможност за ефективна работа в екип между хирург и сестра и осигуряване на ясна комуникация и очаквания на нуждите на хирурга.

Комбинацията от реална сензитивна обратна връзка, детайлна анатомия, реалистична образна диагностика, широка гама от хирургически инструменти и различни конфигурации троакари, дава възможност на студенти, стажант-лекари и специализанти да усетят по реалистичен начин хирургическата работа и същевременно да тренират уменията си.

Симулаторите за лапароскопска хирургия дават възможност за отработване на уменията за работа в екип, съставен от оператор и минимум още един асистент. Чрез закупената допълнителна платформа „Lap Mentor Express“, която има възможност да работи както самостоятелно, така и в комбинация с „Lap Mentor III“ се позволява овладяване на майсторските хирургични асистентски роли и практикуване на нетехнически умения и подобряване представянето на екипа.

Симулаторът е с снабден с модули пресъздаващи операции като лапароскопска холецистектомия, херниопластика, апендектомия и хистеректомия, като Медицински университет-Варна е първият клиент в глобален мащаб, който разполага с тези платформи.

Симулационната форма е съвременна форма на обучение и осигурява по-високо качеството на образователния процес по хирургия. Още с внедряването на новия симулатор във Варна, българското медицинско образование излезе на европейско и на световно ниво. Системата разполага и с тестов модул, който работи с геометрични фигури, чрез които могат да се усвоят базови технически умения от бъдещия лекар.

Внедряването на тези две високотехнологични платформи е поредната стъпка от стратегията за развитие на медицинското образование във Варна, използването на нови технологии в преподаването и за развитието на теле- и симулационната медицина, без които един модерен университет не може да съществува. Предстои изграждането и на самостоятелен симулационен център, разположен в нова, 9-етажна сграда, който ще бъде оборудван с най-съвременни и модерни симулатори.

Освен това за нуждите на обучението по хирургия за студентите във Варна бяха доставени симулационни комплекти, които включват силиконови имитатори на кожа и подкожие, черва, подкожна тъкан, иглодържател, пинсети, ножици, игли и конци. Комплектите са предназначени за придобиване на умения за шиене и работа с хирургически инструменти.

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна стартира редовни обучения за работа със системата Blackboard

февруари 8, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна започва провеждането на редовни обучения на преподаватели от университета по електронно обучение и работа с Blackboard. Курсовете ще бъдат на три нива, с различна продължителност и ще се провеждат всеки семестър. За да бъде обучението ефективно броят на участниците във всяка група ще бъде максимум 12.

За летния семестър на учебната 2017/18 г. ЦЕДО предлага следните курсове по нива:

Ниво Тема на курса Време на провеждане Часове

общо

I Ниво

2 курса

Основи на електронното обучение и увод в практическата работа с Blackboard 19.02 – 21.02.2018

26.02 – 28.02.2018

6 ч.

6 ч.

II Ниво

2 курса

Изграждане и управление на електронно съдържание и инструменти 06.03 – 14.03.2018

16.04 – 24.04.2018

14 ч.

14 ч.

III Ниво

 

Електронни тестове – банки с въпроси, тестове, оценяване, електронен дневник 15.03 – 30.03.2018 20 ч.

Всяко отделно занятие е с продължителност от 90 минути или 2 учебни часа и се провежда от 17.00 ч до 18.30 ч . Обучението ще се осъществява в залите на катедрата по Анатомия, а при възможност и в УМБАЛ „Св. Марина“ или факултета по Фармация/Дентална медицина.

Всеки курс завършва с изпит и получаване на сертификат за съответното ниво. За успешно провеждане на обучението в нива II и III е необходимо завършването на предходните нива.

Записването започва от 06.02.2018 г. на електронен адрес elearn@mu-varna.bg като за целта се използва приложения формуляр.

За въпроси във връзка с обучението на разположение са телефони 2123, 2124 (външно избиране 052 677123, 677124).

Записването продължава до запълване на местата или до деня, в който стартира съответният курс.

Стартира записването за кандидатстудентския курс за специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж – Варна

февруари 8, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

Медицински колеж към Медицински университет – Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс „Въведение в моделирането“ за специалност „Зъботехник“.

Курсът ще се проведе в рамките на 3 дни /(20 учебни часа) на 13, 14 и 15 април 2018 г., по следния график:

 • Петък (13.04.2018г.) от 12:00 до 17:00 ч.
 • Събота (14.04.2018г.) от 08:00 до 17:00 ч.
 • Неделя (15.04.2018г.) от 08:00 до 12:00 ч.

Лице за контакт – Милена Димитрова

Телефон за записване – 0882 450 032 и 052 677 264

Таксата, която трябва да се заплати за участие в курса е 400 лева. Необходимо е предварително да изпратите сканирано бордеро за платена такса на email: mk@mu-varna.bg, а в деня на започване на курса оригиналното бордеро да бъде представено пред обучаващите.

Таксата трябва да бъде внесена до 10.04.2018г. /вторник/ след предварително записване по телефона, по банковата сметка на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2018-2019 година“ в МУ-Варна

февруари 8, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2018-2019 година„. Той включва подробна, официална и най-актуална информация относно кандидатстудентската кампания и прием на нови студенти в Медицински университет – Варна през учебната 2018/2019 г.

В изданието по традиция основната информация е предадена с богат илюстративен материал и допълнителна информация за обратна връзка с кандидат-студентите.

Акцентите в справочника:

 • Подробна информация за всички специалности на Медицински университет – Варна и на Медицинския колеж и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.
 • Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Варна за учебната 2018/2019 г.
 • Срокове за прием на документи и изпитни дати за всяка една специалност.
 • Разпределение на приема по квоти.
 • Конспекти, учебни помагала, учебници за подготовка, методични указания, както и примерни тестове – за кандидатстващите с биология и химия в специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“.
 • Конспекти, литература, методични указания, примерни теми за есе, указания за попълване на тестовете и т.н.

В края на справочника присъстват задължителните данни за контакт с всички звена, отдели, факултети, участващи в кампанията, както и информация за банковата сметка на МУ-Варна.

Специално място в настоящия сборник е отделено на онлайн услугите на университета – както за кандидат-студенти, така и за студенти.

Новото издание на „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2018“ на МУ-Варна е вече в продажба

февруари 8, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Вече можете да намерите в книжарниците новото издание на „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2018„.

Книгата е с авторски колектив на Катедрата по химия, МУ-Варна, под редакцията на проф. Мона Станчева. Тя е предназначена за подготовка за конкурсния изпит по химия в МУ-Варна за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, както и направление „Военен лекар“.

Кандидатстудентският изпит по химия включва решаване на две задачи и тест от неорганична и органична химия. Тестът включва въпроси от настоящия „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия“ 2018. Въпросите са два вида:

 • С избор на отговор, като само един от изброените е верен.
 • Отворени въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори.

Повече информация за изпита по химия, както и останалите кандидатстудентски изпити за учебната 2018/2019 г. в Медицински университет – Варна, можете да откриете тук.

„Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия“, 2018 за другата част от изпита можете да поръчате също от нашия каталог: тук.

Световно признат италиански специалист ще изнесе лекции в МУ-Варна

февруари 5, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments
CIDIC High Level Delegation Tour 19-21 April 2017

В периода 12-14 февруари 2018 г. гост-лектор в Медицински университет – Варна ще бъде проф. Лучиано Сасо от университета „Сапиенца“ в Рим, Италия.

 
Световно признатият специалист е заместник-ректор по международна дейност и институционален координатор по програма „Еразъм+“, както и професор в Катедрата по физиология и фармакология на Факултета по фармация и медицина на италианския университет.
 
Модулът стартира на 12 февруари от 15:30 часа с лекция на тема „Стратегии за интернационализация“, която ще се проведе в I-ва аудитория на сграда Ректорат на МУ-Варна.
 
На 13 февруари от 9:30 часа в зала 104 на Факултета по фармация ще се състои лекция на тема „Модулацията на оксидативния стрес като фармакологична стратегия“, а от 14:30 часа на същата дата в Докторантското училище ще се проведе дискусия „Професии в разработването на лекарства“.
 
Лекциите ще бъдат на английски език. Поканени са всички студенти, докторанти, преподаватели, представители на академичното ръководство и администрацията, както и всички, заинтересовани от темите на лекциите.

Новият сборник със задачи за кандидатстудентския изпит по химия през 2018 г. вече е по книжарниците

февруари 1, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Желаещите да изучават специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, както и направление „Военен лекар“ вече могат да открият по книжарниците актуалния „Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2018 г.“. Съставен от преподавателите в МУ-Варна, Мона Станчева, Любомир Македонски и Румяна Черкезова, сборникът включва 102 задачи от раздел „Неорганична химия“ и още 102 задачи от раздел „Органична химия“.

Кандидатстудентският изпит по химия включва решаване на две задачи и тест. Задачите са от настоящия „Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2018 г.“. Едната е от раздел „Неорганична химия“, а другата – от раздел „Органична химия“. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията, посочени в задачата, а взаимодействията – представени с химични уравнения.

„Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2018 г.“ е наличен в книжарниците на Медицински университет – Варна, както и в онлайн магазина на Университетското издателство.

Повече информация за изпита по химия, както и останалите кандидатстудентски изпити за учебната 2018/2019 г. в Медицински университет – Варна, можете да откриете тук.