Category

img
10дек. 2020

Международен ден на човешките права

„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.“ „Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.“ „Всички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила от закона.“ Тези и други фундаментални човешки права са вписани в Хартата …

Read More
24ное. 2020

Лекция на тема „Лекарства без лекарско предписание и ролята на фармацевта като здравен консултант“

Уважаеми колеги, Повечето пациенти често прибягват към лекарствени продукти без лекарско предписание и ние фармацевтите като най-търсените и най-достъпни здравни специалисти трябва да бъдем максимално адекватни и информирани приконсултирането на пациенти. Асоциацията на студентите по фармация във Варна съвместно с Байер България има удоволствието да Ви покани да станете част …

Read More
29окт. 2020

Студентски съвет с призив и позиция към стажант-лекарите

  Уважаеми колеги стажант-лекари, Във връзка със сложната епидемична обстановка, увеличаващия се брой хоспитализирани пациенти с COVID инфекция и отправения от Министъра на здравеопазването апел за полагане на доброволен труд от страна на стажант-лекарите, се обръщаме към вас със следния призив: Стажант-лекарите имат своята съществена роля в борбата с пандемията. …

Read More
28окт. 2020

Съобщение от учебен сектор „Спорт“

Уважаеми колеги, Всички студенти, които имат дициплина спорт, преминават в дистанционна форма на обучение считано от 29.10.2020 ! В платформата Blackboard в дисциплина Спорт/Sport всеки ще открие виртуална класна стая, наименувана с името на спорта, деня и часа, за който са записани за този семестър! От утре всеки може да влиза във виртуалната …

Read More
18окт. 2020

Факултативни курсове по медицински английски и немски език.

Уважаеми колеги, Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт предлага през учебната 2020/2021 г. факултативни курсове по клинична комуникация  Ниво В2 на АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ език за студентите от 5 курс (6 курс), специалности МЕДИЦИНА и ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.  Минималният брой студенти за сформиране на група е 10. Хорариум: 60 ч. …

Read More
10окт. 2020

Открива се регистрацията за третата научнопрактическата конференция „Детето като пациент. Бащинството“

Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет по обществено здравеопазване (ФОЗ) и Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна Ви канят на третото издание на  научнопрактическата конференция „Детето като пациент“  с тема за 2020 г.  –  „ Бащинството“. Ще се проведе онлайн на 24.10.2020 г., (събота) в Blackboard Learn виртуална среда. …

Read More
07окт. 2020

Годишни поименни награди за 2020 г. на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения

Уважаеми колеги, Годишни поименни награди за 2020 г. на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения представляват ежегоден конкурс, в който всички висши учебни заведения в град Варна могат да излъчат кандидати във всички области на висшето образование. Регламент на „Годишни поименни награди за 2020 г. на Община …

Read More
30сеп. 2020

Увеличава се квотата за участие на студенти в проект „Студентски практики- фаза 2“

Уважаеми колеги, Считано от 01.10.2020г. седмичната квота за участие в проект „Студентски практики- фаза 2“ се увеличава на 30 участници, поради засилен интерес. Регистрацията си желаещите могат да направят тук. Регистрационната форма ще се отваря в 7.00ч (сутринта) и ще се затваря при достигане на определения лимит, съгласно представения график по-долу. …

Read More
22сеп. 2020

Информация за записване за СИД и чужд език

Уважаеми студенти, Във връзка с многобройни запитвания от ваша страна Ви напомняме, че записването за чужд език, както и за свободно избираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2020/2021г. се осъществява ОНЛАЙН през платформата webstudent, меню „Учебен процес“.    

Read More
18сеп. 2020

Набор и прием на студенти-демонстратори

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, Във връзка с чл.43 от Правилника за Учебната дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна и чл. 2 ал. (1) т. 4 и чл. 4, ал. (2), т. 4 от Правилата за набиране и разходване на средства по „Фонд стипендии, помощи и награди към Медицински университет …

Read More