Четвърта литературна вечер събра медици и историци в библиотеката на МУ-Варна

май 20, 2018By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Наука и образование No Comments

​„Погледът към миналото е начин да разбереш съвремието и да градиш бъдещето. Историята на човечеството може да се разглежда като стремеж към цивилизованост“- с тези думи проф. д-р Златислав Стоянов – декан на Факултета по медицина, откри снощи, 17 май, поредната литературна вечер „Под магическото перо на медиците“ в Библиотеката на МУ-Варна.

Темата „Късно енеолитна култура Варна – зараждане на европейската цивилизация. Духовността като съставна част на цивилизацията – реалности и митове“ събра гости от МУ-Варна и Археологически музей – Варна.

Литературната вечер бе посветена на връзката между медицина и история и участието на специалисти от МУ– Варна в проучванията на Варненския халколитен (енеолитен) некропол, продължили от 1972 до 1991 г. Откриването на некропола (от старогръцки „град на мъртвите“) в началото на 70-те години на 20 век е научна сензация. Изследванията потвърждават, че т.нар. „Култура Варна“ е една от най-древните цивилизации, сравнима с тези в Месопотамия (Шумер и Акад) и Египет. Радиовъглеродните анализи датират некропола в края на V — началото на IV хил. пр. Хр.

Доц. д-р Георги Маринов представи документи и диапозитиви от дългогодишните проучвания на некропола, в които самият той е участвал като специалист по анатомия. От близо 300 гроба човешки скелети са открити в 263 гроба. Общият брой на човешките скелети е 270, а един от черепите от Некропола се пази в Музея по история на медицината във Варна.

Във втората част на литературната вечер доц. д-р Димитър Ставрев представи литературното творчество на  д-р  Стойко Юрданов. Роден в Котел, поборник, участник в Руско-турската война като военен лекар, просветител, д-р Стойко Юрданов е малко познат на широката общественост. Представянето на творчеството му бе свързано и със 135-ата годишнина от основаването на Варненското медицинско дружество. Д-р Юрданов е един от създателите на Фелдшерското училище във Варна и сред основателите и редактор на първото медицинско списание на Варненското медицинско дружество. Пише публицистика, статии на хигиенна тематика със специален професионален интерес към холерата и дифтерит. Автор е и на двуактна пиеса за Алтън Стоян Войвода от Котел.

Световно признат специалист по биотоксини гостува в МУ-Варна

май 20, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments
В периода 14-16 май 2018 г. гост-лектор в Катедрата по химия беше д-р Бернд Крок от Алфред Вегенер Институт, Бремерхафен, Германия. Д-р Бернд Крок е световно признат специалист в областта на определянето на биотоксини в морски храни и физиологичното им действие. Д-р Бернд Крок е член на Секцията по токсикология и екологична химия свързано с разработване на нови методи и определянето на токсини в морски храни и планктон.
Д-р Бернд Крок изнесе три за лекции за различни биотоксини и тяхното действие пред студенти, преподаватели и медицински специалисти от клиниките на Университета и Военна болница.

Екип на МУ-Варна обсъди възможности за разширяване на областите на сътрудничество с Университета в Месина, Италия

май 17, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 7-11 май 2018 г. екип от отдел „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна проведе работно посещение в Университета в Месина, Италия, като мобилност на персонала с цел обучение в рамките на програма „Еразъм+“.

Основната цел на визитата бе уточняване на конкретните стъпки по реализиране на подписания договор за обмен на студенти и преподаватели в областта на медицината и денталната медицина, разширяване на сътрудничеството с нови специалности, по които да се провежда мобилност за студенти и преподаватели, както и изпълнение на дейностите по договора за академично сътрудничество, сключен през 2010 г. между МУ-Варна и Университета в Месина.

По време на работното посещение се проведоха редица срещи с експерти от програма „Еразъм+“ и представители на Международния отдел на Университета в Месина. На срещите присъстваха и представители от програма „Еразъм+“ от университетите в Гданск и Вроцлав. Бяха представени партниращите университети, структурите на международните отдели, организацията на програма „Еразъм+“ и областите, в които имат активен обмен и мобилности.

Осъществени бяха индивидуални срещи с ръководителя на Международния отдел към Университета в Месина д-р Джузепе Лукезе,  ръководителя на офиса на програма „Еразъм+“ към Университета в Месина г-жа Доминика Сиди  и зам.-ръководителя на отдела за мобилност по „Еразъм“ г-жа Моника ди Чезаре. Те изразиха своето задоволство от двустранните взаимоотношения и обмен между двата университета.

Отправени бяха следните предложения за разширяване на посоките на сътрудничество:

По програма „Еразъм+“:

  • Приоритети в обмена по програма „Еразъм+“ да бъдат обученията и мобилностите за научни изследвания.
  • Сътрудничеството между двата университета да обхване и докторските програми по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“.
  • С цел насърчаване на мобилностите на студентите да се подбират дисциплини, които се изучават по 1 или 2 семестъра. В тази връзка да не се предлагат мобилности, продължаващи 3 семестъра. МУ-Варна да изготви списък на дисциплините по специалност „Медицина“, които се изучават 3 семестъра.
  • За академичната 2018/2019 г. да се планират по два летни стажа по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“.
  • Да се разшири мобилността по програма „Еразъм+“, като се включат специалностите „Здравни грижи“, „Физиотерапия“ и „Логопедия“ (говорна терапия).

В договора за двустранно академично сътрудничество между Медицински университет – Варна и Университета в Месина:

 

  • Партньорството в рамките на договора да се разшири и да обхване и докторантския цикъл.
  • Да се определят приоритетни области, върху които да се фокусира сътрудничеството.
  • Да се изготви работна програма за академичната 2018/2019 г. за обмен на гост-лектори в определени области, като например ортопедия.
  • След като се уточнят нуждите и желанията на студентите и преподавателския състав, да се обсъдят различни възможности за финансиране на дейностите (напр. по програма „Еразъм+“, „Хоризонт 2020″ и др.)

Освен конкретните задачи, планирани в програмата на работното посещение, бяха организирани срещи с проф. Летерио Олива и проф. Микеле Атилио Роза – основатели на партньорството през 2010 г. и инициатори за подписването на договор за академично сътрудничество. Проф. Роза, който отговаря за следдипломната квалификация по ортопедия и травматология отправи предложение ортопедията да бъде приоритетно направление в двустранните отношения  между университетите. Той изрази готовност да бъде гост-лектор в Медицински университет – Варна.

Университетът в Месина е създаден през 1548 г. от папа Павел III. В него има 12 факултета, в които се обучават над 26 000 студенти по 78 специалности. Понастоящем действат повече от 400 договора за мобилност с университети от целия свят. За академичната 2017/2018 г. са се провели 110 входящи студентски мобилности. 

Юбилейна сесия, посветена на създаването на специалност „Здравен мениджмънт“ в България се проведе в рамките на 28-та Асамблея на ИМАБ

май 17, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

На 15 май 2018 г. в рамките на 28-та Годишна асамблея на ИМАБ се проведе Юбилейна сесия с кръгла маса, посветена на 25-тата годишнина на здравния мениджмънт в България и създаването на специалност „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Варна. Основна тема на срещата беше „Мениджмънт, екипи и комуникация за по-добро здравеопазване“. В срещата взеха участие представители на лекарското съсловие от България и чужбина, здравни мениджъри, преподаватели, докторанти и алумни на МУ-Варна.

Модератори на сесията бяха доц. Емануела Мутафова – дългогодишен декан на Факултета по обществено здравеопазване, доц. Невяна Фесчиева  и проф. Ангел Мирчев – основатели на специалността „Здравен мениджмънт“ в МУ-Варна и проф. д-р Красимир Методиев – президент на ИМАБ. Официални гости на събитието бяха зам.-председателят на УС на БЛС проф. д-р Огнян Хаджийски и Председателят на ОС на БЧК-Варна г-н Илия Раев, които се включиха активно в дискусиите по важни теми, свързани с българското здравеопазване.

Срещата бе открита от доц. Мутафова с кратко представяне на специалността „Здравен мениджмънт“, а доц. Фесчиева и проф. Мирчев споделиха с аудиторията първите стъпки по създаването и утвърждаването на специалността в МУ-Варна.

Участниците дадоха примери с добри практики от здравните системи на страни като Израел, Норвегия, Германия, Полша и др. Очертани бяха основни проблеми и предизвикателства, които стоят пред българското здравеопазване. Беше поставен акцент върху значението на комуникацията и екипната работа за успешното функциониране на всички структури в здравната система, както и необходимостта от квалифицирани мениджъри на всички управленски нива в здравеопазването.

В заключение доц. д-р Клара Докова – Декан на Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна изказа признателност от името на Академичното ръководство към основоположниците на здравния мениджмънт в България за прозорливостта, усърдието и вложените усилия за утвърждаването на специалността.

Социално-икономическите промени в началото на 90-те години и подготовката за реформа в българското здравеопазване са естествената макросреда, в която се изяви обществената необходимост от кадри с нови специфични управленски знания и умения в здравната сфера. Ръководството на МУ – Варна първо в страната идентифицира тази потребност и въз основа на Закона за академичната автономия, Академичният съвет на университета на свое заседание на 26.05.1993 г. взема решение за разкриване на първата в страната специалност „Здравен мениджмънт“.

От създаването й до днес специалността са завършили 460 бакалаври и 955 магистри по здравен мениджмънт, които се реализират на различни управленски нива на здравеопазването у нас и в чужбина.

Богата научно-развлекателна програма представя четвъртото издание на фестивал „Море и здраве“

май 16, 2018By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

Четвъртото поредно издание на фестивал „Море и здраве“ отново завладява със своята интересна и наситена програма. Организатор е Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна. Тазгодишният фестивал е част от инициативите посветени на честването на 135 години Варненско медицинско дружество.

На 18 и 19 май Музеят по история на медицината и хотел „Азалия“ в  к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ ще посрещнат студенти и гости на града с вълнуваща научно-развлекателна програма.

Официалното откриване на фестивала е от 14:30 ч. на 18 май в Музея по история на медицината. Доц. Георги Маринов, ректор на МУ-Варна в периода 1987-1990 г. ще изнесе лекция за приносът на варненските лекари за морския туризъм в града. Ще бъде представен и репортажен филм на университетската телевизия MU-Vi. TV за първия учебник по морска медицина в България, издаден през тази година от МУ-Варна. От 15:20 ч. пък доайенът на водноспасителната служба към БЧК ще запознае участниците с лекция на тема „90 г. водноспасителна служба във Варна“. Краят на първия фестивален ден бележи представянето на традиционната постерна сесия на студенти, която тази година е на тема „Иновативни открития и дългогодишни проучвания, свързани с морето“.

На 19 май организаторите на морския фестивал са подготвили богата програма от образователни, развлекателни и спортни събития, всички свързани с морето и здравето.

От 10:00 ч. в хотел „Азалия“ ще започнат процедурите „Таласотерапия за лице и тяло“, които ще продължат през целия ден. Студентите от МУ-Варна от специалност „Медицинска козметика“ са подготвили специални СПА процедури с козметични продукти от морски съставки, на които желаещите гости ще имат възможност да се насладят. Паралелно с тях, екипът на университетския център по източна медицина ще представи възможностите на източната медицина с демонстрации на мануален лимфен дренаж на лице и тяло, антицелулитен масаж и естетична акупунктура. Отново в 10:00 ч., но на морския бряг пред хотел „Азалия“ за първи ще бъде проведена „Паневритмия на плажа“. Системата от гимнастически упражнения съчетава движение, слово, музика, мисъл и влияние на естествената природна среда.

В 10:30 часа пред басеина на комплекса ще стартира оздравителна гимнастика. Преподаватели и студенти от УС „Кинезитерапия“ на МУ-Варна ще посрещнат всички желаещи да възвърнат подвижността и тонуса си. От 11:00 ч. ще бъде проведена демонстрация по водно спасяване, за да запознае участниците и гостите на фестивала с рисковете, които крие морето и начините за справяне при възникнала опасност.

Програмата включва още забавна плажна игра с кегли, уроци по карибски танци, както и разнообразие от спортни игри край морето.

Първите две издания преминаха при голям интерес от страна на български и чуждестранни участници, привлякоха вниманието на голям брой посетители и признанието на Европейската комисия като едно от значимите събития, посветени на Европейския ден на морето. 

Заповядайте на четвъртото издание на фестивал „Море и здраве“, за да бъдете част от богатата програма, която сме подготвили за вас!

Публикувани са резултатите от предварителния изпит по химия в МУ-Варна

май 16, 2018By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар“. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи на 17 май 2018 г. (четвъртък) и на 18 май 2018 г. (петък) от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов“ №55). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Над 1200 беше общият брой на кандидат-студентите, които подадоха документите си за предварителните изпити по химия и биология, провеждани за шеста поредна година в Медицински университет – Варна. Това им предоставя възможността за избор между по-добрия резултат от предварителния и редовния изпит.

Напомняме на всички кандидат-студенти за тези специалности, че трябва да подадат документи за кандидатстване в МУ-Варна в периода от 08.06.2018 г. до 25.06.2018 г., дори и в случай, че няма да се явяват на редовните изпити. Неподалите документи в този период не участват в класирането, независимо от това, че са се явили на предварителните изпити и са доволни от оценките си.

Преподаватели от МУ-Варна участваха в международна конференция по дентална медицина в Рим

май 15, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност, Наука и образование No Comments

От 7-ми до 9-ти май в Рим се проведе II-та Международна конференция по дентална медицина „Dental-2018“, в която участваха преподаватели от МУ-Варна. Цел на събитието бе обмен на опит, мнения и резултати, както и създаването на платформа, която да е от полза за учени, изследователи и  практици при внедряване и прилагане на иновативните технологии в денталната практика. Научните доклади бяха представени от участници от повече от 20 страни от цял свят – САЩ, Холандия, Бразилия, Кувейт, Саудитска Арабия, Великобритания, Ирландия, Франция, Канада, Австралия и др.

В работата на конференцията взе участие и екип от ФДМ – доц. Цанка Дикова, д-р Ивета Катрева и д-р Джендо Джендов. Те представиха клиничен случай, при който лечението е извършено с помощта на технологиите на 3D печат. В процеса на производство на денталните конструкции, моделите бяха отпечатани от специални пластмаси на стереолитографски 3D принтер Rapidshape D30. Представената работа е финален резултат по изпълнение дейностите от проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина“,  финансиран от ФНИ към МОН. Тя предизвика широк интерес сред участниците в конференцията и след нея се проведе конструктивна дискусия. Специалисти от Мексико, Бразилия, Франция, Кувейт се интересуваха от приложението и начина на обучение на студентите по дентална медицина и зъботехника в МУ-Варна за работа с новите технологии. Получена бе покана и бяха проведени разговори за съвместна научна работа с проф. Карлос Елиас от Бразилия, който прави изследвания както за приложение на технологиите за 3D печат, така и на нано-структуриран титан при изработване на импланти и дентални конструкции.

Проф. д-р Стефан Пеев е новият декан на Факултета по дентална медицина в МУ-Варна

май 11, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Проф. д-р Стефан Пеев е новият декан на Факултета по дентална медицина в Медицински университет – Варна. Той бе избран с категорично мнозинство на Общо събрание на  факултета, което се проведе на 10 май. По време на общото събрание бяха определени още и нов числен и структурен състав на факултетния съвет.

Проф. Пеев е и ръководител на първия Университетски медико-дентален център в България.

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. е роден на 01.01.1974 година в гр. Казанлък. През 1997 г. завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София. Започва работа като ординатор в отделение за специализирана хирургична помощ на Районна стоматологична поликлиника в Казанлък. От 2005 до 2008г. е докторант в катедра по Орална хирургия във ФДМ при МУ-Пловдив, като през 2008 г. защитава дисертация на тема „Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати“ и му е присъдена ОНС „Доктор“ по научна специалност „Хирургична стоматология“. От 2012 до 2013г. е редовен асистент в катедра по „Пародонтология и ЗОЛ“ във ФДМ при МУ-Пловдив и хоноруван асистент в катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и СОД – ФДМ при МУ-Варна. От 2013г. е редовен доцент в МУ-Варна и ръководител на катедра по „Пародонтология и дентална иммплантология“. От 2016г. е професор по дентална имплантология. През 2017г. проф. д-р Стефан Пеев е удостоен с индивидуална награда „Варна“ в сферата „Хуманитарните науки“ за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на денталната имплантология, създаването и ръководството на първия в страната университетски медико-дентален център към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Има над 100 научни труда с редица оригинални приноси в денталната имплантология в световен мащаб.

Велина Марковска

Президентът връчи орден „Св.Св. Кирил и Методий“ на проф. Темелко Темелков

май 11, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Ректорът на МУ-Варна в периода 1999-2004 г. и член на съвета на настоятелите проф. д-р Темелко Темелков получи от президента на Република България Румен Рдев на тържествена церемония днес орден „Св.Св. Кирил и Методий“ огърлие за изключителни заслуги, свързани с развитието на медицинската наука и хирургията. Проф. Темелков е бележит варненски хирург, познат с професионалната си дейност и извън пределите на морската столица.

Най-високата степен огърлие на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ получиха още двама големи български хирурзи – акад. д-р Петър Червеняков и проф. д-р Радослав Гайдарски.

Проф. д-р Темелко Темелков защитава дисертация за степен „доктор“ през 1977 г. на тема: „Хирургическо лечение на хемороидалната болест“ и дисертация за степен „доктор на медицинските науки“ през 1985 г. на тема „Пластични и реконструктивни операции на аналния и сфинктерен апарат“. Под негово научно ръководство са защитени 3 дисертации (д-р Иванов, д-р Костов и д-р Кобаков). Основните му научни разработки са в областта на стомашно-чревната, гнойно-септичната, онкологичната и лапароскопската хирургия и колопроктологията. Съавтор е на монографиите „Стомашно-чревна хирургия“, „Колопроктология“, на „Учебник по хирургия за колежи“ и „Практическо ръководство по хирургия за студенти“. Редактор е на „Известия на Съюза на учените-Варна“, „Scripta Scientifica Medica“, електронното списание „Journal of Gastrointestinal Surgery“ и е член на редакционния съвет на сп. „Хирургия“. Председател е на Съюза на учените, Варна (1991-1997 г.) и заместник-председател на Републиканското хирургическо дружество в България (2002 г.). Член е на Европейското дружество по хирургия, Международния колеж на хирурзите и Световната университетска организация на колоректалните хирурзи.

През 2003 г. проф. д-р Т. Темелков получава „Награда Варна 2003“ за високи постижения в сферата на науката и висшето образование. През 2006 г. е избран за почетен член на Българското хирургическо дружество и за „Медик на годината – Варна’2006“. През 2009 г. е удостоен и става носител на най-високото звание „Лекар на България“. Заместник-ректор е по научната  работа на ВМИ-Варна през 1987-1990 г. и ректор на МУ-Варна – 1999-2004 г.

Проф. д-р Радослав Гайдарски е роден на 25.12.1937 г. в с. Градец, Видинско. Завършил е средното си образование в гр. Видин с отличен успех през 1956 г. и висше медицинско такова в бившата „Медицинска академия“ – София, също с отличен успех – 1962 г. По разпределение е назначен ординатор в хирургично отделение на Окръжна болница – Видин, където последователно преминава ординаторските степени и от 1969 -1972 г. е зам. главен лекар по лечебната част на болницата. От 1972 г., след конкурс, е избран за асистент в катедрата по „Хирургически болести“ (Втора хирургия) на Медицинска академия – София. Последователно е избиран за старши, главен и главен административен асистент на катедрата. След специализация в болница „Кошен“ – Париж, Франция (1976 – 1977г.) и защитена кандидатска дисертация на тема „Кисти и псевдокисти на панкреатичната жлеза“ има присвоена академична научна степен „кандидат на медицинските науки“. Печели конкурс за „доцент“ с 8 участника (1983 г.) и е назначен за началник на клиниката по „Жлъчно-чернодробна хирургия“ към катедрата по „Обща и оперативна хирургия“.

Защитава успешно нова докторска дисертация (1988 г.) на тема „Доброкачествени и злокачествени  хирургически заболявания на панкреаса“, след което е избран за професор по хирургия през 1990 г. От 1991 г. до 2001 г., с прекъсване от една и половина година, е завеждащ катедрата по „Обща и оперативна хирургия“. За периода 2003-2005 г. е началник на хирургично отделение към болница „Лозенец“-Правителствена болница. В момента работи като професор-консултант на МБАЛ „Токуда“.

Има над 160 научни публикации. Член на Световната асоциация по гастрохирургия.

Акад. д-р Петър Червеняков е роден през 1925 г. в Сталийска махала, Ломско. Той има 63 години активна хирургична и научна дейност. 35 години е републикански консултант по коремна и гръдна хирургия.

Консултирал е и оперирал спешно в 52 болници – университетски клиники, окръжни и районни болници в България, Москва, Чехословакия, Триполи и Скопие. Извършил е над 30 000 операции и асистенции.

Има две изобретения и 12 признати рационализации, над 40 внедрени нови оперативни методи. Главен хирург консултант на Либия 12 години. Удостоен е със званието „Лекар на годината“, носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен. 
Единственият български професор – член основател на Европейската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

 

Велина Марковска

Проф. Стати Статев: Нужен е един закон за висшето образование и науката

май 9, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Проф. Стати Статев, Ректор на УНСС и заместник-председател на Съвета на Ректорите пред www.trud.bg  в професионална дискусия за висшето образование

„Труд” продължава професионалната дискусия за висшето образование в България. Тя бе открита от професор Борислав Борисов – човек с изключителен организационен опит и доказани практики в развитието на университетското образование у нас. В серия от статии проф. Борисов анализира ключовите, според него, проблеми и перспективи пред висшето образование в България. След него в дискусията със свои текстове се включиха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Анастас Герджиков, ректорът на Медицински университет – Варна проф. Красимир Иванов, ректорът на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” проф. Любен Тотев, който е и председател на Съвета на ректорите, проф. Георги Михов, ректор на Технически университет-София, проф. Христо Бонджолов, ректор на Великотвърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” , проф. Пламен Бочков, ректор на Нов български университет, проф. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, проф. Георги Колев, ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, проф. Митко Георгиев, ректор на Химикотехнологичният и металургичен университет – София (ХТМУ), проф. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура строителство и геодезия, проф. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, и проф. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет – София, проф. Станислав Семерджиев, ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“, и проф. Иван Въшин, ректор на Тракийски университет-Стара Загора.

Днес продължаваме с материал на проф. Стати Статев,  ректор на УНСС и  заместник-председател на Съвета на ректоритe. 

Със статията на проф. Статев завършваме цикъла от публикации на ректори на висши училища в страната.

През следващите три седмици в сряда – 16, 23 и 30 май, ще публикуваме мнения на ръководители на висши учебни заведения, неучаствали в дискусията със свои статии.

На 6 юни проф. Борислав Борисов, който откри дискусията със шест свои статии, ще направи кратко обобщение на изразените мнения и становища.

Дискусията по проблемите на висшето образование във в. „Труд“ продължава вече почти половин година. Обсъдени бяха важни и наболели въпроси, от решаването на които зависи повишаването на качеството на висшето ни образование, неговото бъдеще, както и бъдещето на страната. В следващите редове ще представя и своите виждания.

Законодателството

Голяма част от проблемите може да бъдат решени чрез оптимизирането на законодателството с приемането на Закон за висшето образование и науката (ЗВОН). Сега висшето образование и науката осъществяват своята дейност на основата на четири закона – за висшето образование (ЗВО), за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), за Българската академия на науките (ЗБАН) и за Селскостопанската академия (ЗССА). Противоречията между първите два закона са толкова много, че въпреки непрекъснатите ремонти те са неотстраними.

Наскоро приетите промени в ЗРАСРБ също са толкова противоречиви, че сега работните групи, които подготвят Правилника за неговото прилагане, се опитват да тушират поне някои от явните недомислици, като например прилагането със задна дата на новите минимални национални критерии за академични длъжности към бъдещите членове на научни журита. Още един пример – според ЗРАСРБ главен асистент доктор може да бъде научен ръководител на докторант, но според ЗВО той не може да води дори лекционен курс на магистри.

Сформирана е работна група и за поредни изменения и допълнения на ЗВО (досега те са над 40), но каквото и да се направи, той трудно ще бъде синхронизиран с променения вече ЗРАСРБ. Този въпрос е принципен, защото от самите наименования на законите следва, че има деление на две – висши училища (ВУ), които правят образование и се регулират от ЗВО, и две академии, които правят наука и се регулират от специални закони (ЗБАН и ЗССА). Това е парадокс, защото и висшите училища, и академиите правят както образование, така и наука. Отделно има закон (ЗРАСРБ), по който се присъждат научни степени и академични длъжности и във ВУ, и в академиите.

Време е държавата да реши как ще управлява системата – функционално или институционално. Ако ще я управлява институционално, трябва да се приемат още 51 закона – за всяко висше училище поотделно, както е за двете академии. В противен случай трябва да се приеме един нов закон (ЗВОН), който да урежда дейността на всички институции – висши училища, академии, научни организации, да премахне различията между държавни и частни висши училища и научни организации.

Съветът на ректорите на висши училища в Р България е категоричен по тези въпроси и нееднократно ги е поставял пред отговорните институции.

ВУ, НАОА и рейтинговата система 

Непрекъснато се коментира мантрата „университетите у нас са много“. В България има 51 висши училища, според средния европейски формат (на глава от населението) те би трябвало да са 66, а според американския – около 100. Проблемът не е в броя, а в това, че поради системата на оценяване при акредитациите всяко ВУ може да обучава и бакалаври, и магистри, и докторанти. Това е нашият прословут егалитаризъм, с който няма как да постигнем елитарност на висшето образование.

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) има скала за оценки – между 0 и 10. Ако оценката на едно ВУ е под 4, то няма право да обучава студенти, ако е между 4 и 6 може да обучава само бакалаври, ако е между 6 и 8 – и магистри, а ако е над 8 – и доктори. В България не само няма висши училища с оценка под 4, но ВСИЧКИ са с оценка над 8 (дори когато оценката е под 9 има сериозни драми). Това е все едно в един университет всички студенти да имат само шестици. Така се стига до абсурда ВУ, което няма доказани, признати научни постижения в дадена област, да обучава докторанти. Ако оценяването е оптимално разпределено по скалата и преобладаващата част от ВУ в дадено професионално направление обучават само бакалаври, малка част магистри, и само доказаните в научно отношение са акредитирани за ОНС „доктор“, броят им няма да бъде проблем.

Този въпрос е с многопосочен ефект и вреди силно на системата на финансиране на държавните университети. От една страна, след като всички ВУ са отличници според НАОА, няма как финансирането да бъде диференцирано. Така работата на единствено легитимната държавна институция за оценяване на ВУ (НАОА) се обезличава и не може да даде на държавата различни оценки, по които тя да определи размера на държавната субсидия за всяко от тях.

Бягството и решението на проблема е рейтинговата система, която е полезна, но въпросът е за какви цели се използва. Ако е само за информационни потребности на обществото, ВУ и кандидат-студентите – да, но ако е определяща за държавното финансиране на ВУ, се налага да бъде прецизирана и обективизирана в много отношения.

Защо? 

Първо, НАОА като специализирана държавна институция не може и не трябва да бъде неглижирана от самата държава. Но е нужно тя да си промени системата на оценяване по цялата скала, а не да пише предимно отлични оценки.

Второ, смущаващо е частни институции и неправителствени организации да правят рейтинг, по който да се разпределят държавни пари.

Трето, трябва да се инициира дискусия в академичната общност каква трябва да бъде тази система, да се постигне консенсус в Съвета на ректорите и те да я припознаят като обективен и работещ механизъм за рейтинга на ВУ и тяхното финансиране.

Давам пример с моя университет – в почти всички издания на рейтинговата система УНСС, с най-утвърденото си и многобройно професионално направление „Икономика“, е неизменно на трето място след СУ „Св. Кл. Охридски“ и Американския университет. В същото време неизменно оценките както от програмната акредитация за това направление, така и от институционалната акредитация на УНСС, дадени от НАОА, са значително по-високи от тези на посочените два университета. Проблемът е, че рейтинговата система не отчита мащаба и структурата на ВУ, както и на съответните професионални направления. От близо 22 хиляди студенти в УНСС в шест професионални направления, около 17 хиляди са в направление „Икономика“ в 37 бакалавърски, около 80 магистърски и 29 докторантски програми, с които се покрива изцяло нуждата от кадри за пазара на труда в страната в структурно отношение. Докато уважаваните от мен Софийски университет и Американски университет имат по няколкостотин студенти в това направление, в една или няколко специалности. Тоест, рейтинговата система сравнява несравними неща.

Години наред поставяме този и други принципни въпроси, но нещата не се променят достатъчно бързо. Наложително е несъвършенствата да бъдат отстранявани своевременно.

Формите на обучение 

В ЗВО те са редовна, задочна, вечерна и дистанционна за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Какво трябва да се промени?

– Задочната форма в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ да бъде премахната, защото е рецидив отпреди повече от половин век, когато на конвейер се обучаваха висшисти за нуждите на държавното управление. Не е справедливо задочните студенти, които посещават само половината от лекционната натовареност на студентите в редовно обучение, да получават една и съща диплома с тях. И това се случва в ХХI век, в условията на Индустрия 4.0 и Общество 5.0.

– Модерното обучение на ХХI век е дистанционното обучение. Но в общия случай то се превърна в модерно задочно обучение. Регулира се от остарялата Наредба 22 от 2004 г., направена по презумпция само за магистърска степен, защото дистанционен бакалавър беше въведен по-късно. Архаични изглеждаме пред цивилизования свят с дистанционно обучение, в което присъствените занятия са с хорариум 30% от този на редовното обучение. Ето защо е необходима спешна промяна в Наредбата за дистанционно обучение, която да се съобрази с добрите практики в развитите страни.

– В ОНС „доктор“ е още по-сложно, защото формите на обучение са редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна. Поради припокриването на последните три няма ВУ, което да е направило дистанционна докторантура, т.е. и тук е нужна държавна регулация.

Чуждестранните студенти 

Често към ВУ се отправят критики, че не привличат достатъчно чуждестранни студенти. Това е вярно, но защо е така? Когато се присъединихме към Европейския съюз, беше направена промяна в ЗВО, с която се приравниха правата на гражданите на страните-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) с тези на българските граждани. Това означава, че кандидат-студентите от ЕС и ЕИП трябва да държат същите приемни изпити, на които се явяват българските кандидат-студенти, да бъдат класирани на общо основание с тях и да заплащат същите такси. Така се стигна почти до невъзможност да се приемат такива студенти, освен ако не се нарушава законът.

Приемът на чуждестранни студенти от страни извън ЕС и ЕИП в българските ВУ е Параграф 22. Защото според ЗВО чуждестранен гражданин от страна извън ЕС и ЕИП може да бъде записан за студент само ако има издадена виза, но МВнР издава виза само на лице, което вече е записано за студент. Омагьосан кръг!

Съвместни програми само с чуждестранни или и с наши университети? 

Друг проблем е отсъствието на ясна регулация на кооперирането на българските с чуждестранни ВУ. Разкриването например на съвместна бакалавърска, магистърска или докторантска програма с чуждестранно ВУ става само с подписите на двамата ректори. В същото време законът не дава възможност две български ВУ да направят съвместна образователна програма, защото влизат в регулациите на НАОА и трябва да създадат съвместна катедра, департамент или факултет, което на практика е невъзможно. А сътрудничеството между родните ВУ трябва да се насърчава.

Висше образование – бизнес 

Време е да се разбере, че университетът не е професионално-учебен център (ПУЦ) на съответния бизнес, който да подготвя кадри с конкретни умения и за конкретна професия. Университетът обучава кадри със съвременни фундаментални и специализирани теоретични знания, които те да прилагат и да развиват творчески в практиката. В това отношение срещаме пълното разбиране на бизнеса, който е партньор на УНСС (имаме добре работещи договорни отношения както с четирите национално представителни работодателски организации, така и с редица големи компании от реалния и финансовия сектор), в перманентния процес на усъвършенстване на учебните планове по различните бакалавърски и магистърски специалности, както и на учебните програми за всеки един лекционен курс, при създаването на нови специалности, при осигуряването на стажове и практики на нашите студенти.

Но тук стои въпросът за законовата невъзможност изтъкнати професионалисти от практиката да участват пълноценно в учебния процес. Според сега действащите правила те могат да водят до 10% от учебен курс, което означава 3 или 6 часа. Защо законът да не се промени така, че с решение на ВУ на авторитетни и доказани експерти да бъдат възлагани пълни учебни курсове с практическа насоченост?

Връзката със средното образование

В това отношение ще споделя опита на УНСС – преди пет години създадохме Асоциация на икономическите училища в България, в която вече членуват повече от 70 средни училища – както професионални (икономически, търговски, финансови, банкови и др.), така и такива, които имат дисциплини, съответстващи на профила на УНСС като бизнес университет. Ефектът е голям, ползата е взаимна, защото от една страна, тези училища са основните донори за наши студенти, а от друга – нашите професори обучават учителите от тези училища по съответните професионални дисциплини.

Държавната поръчка 

Накрая ще си позволя за пореден път да промотирам тезата си за задържане на по-голяма част от абсолвентите в България. Нека да се осмисли още по-задълбочено какво е „държавна поръчка“ и държавата да поръчва на ВУ кадрите, които ще са й необходими след 4, 5 или 6 години. Да сключва с тях договор, като поеме пълната им издръжка (учебни такси, наем за общежитие при необходимост, достойни стипендии), а те да се задължат да работят за държавата минимум толкова време, за колкото тя е финансирала обучението им. При нарушаване на договора средствата да се връщат за толкова дълъг период, за колкото са били ползвани, за да се насочат към друг. Същата схема може да се приложи и за бизнеса.

Quo vadis?

Един от възможните пътища за решаване на повдигнатите проблеми в тази статия, както и от всички уважавани колеги, участвали в дискусията за висшето образование на в. „Труд“, е създаването на единна регулация на висшето образование и науката в България чрез един-единствен Закон за висшето образование и науката.

Нужен ни е ЗВОН, колеги! 

ЗВОН, който да звучи в ушите и умовете ни и да води към все по-високо качество на висшето образование и науката, към просперитет на България.

Из www.trud.bg