Днес факултетът по фармация в МУ-Варна празнува 10 години

октомври 16, 2018By Antonia GenovaНаука и образование


Днес факултетът по фармация в Медицински университет – Варна отбелязва 10 години от откриването си. Създаден е с Решение на 40-то Народно събрание на Република България от 16 октомври 2008 г., а през 2009 г. колективът, с участието на проф. д-р Анелия Клисарова и доц. Димитър Димитров, печели „Награда Варна“ за разработването, акредитацията и откриването му. В структурата на Факултета по фармация има 8 катедри и 5  учебни сектори. През тези 10 години факултетът се разраства под ръководството на първия декан доц. Димитър Димитров и на настоящия -проф. Диана Иванова, като академичният състав е нараснал повече от два пъти.

Много са постиженията, които преподавателите постигнаха в този период, между които са създаването и оборудването на единствената по рода си акредитирана лаборатория по морски ресурси и аквакултури към Катедрата по Химия, която изследва състава и безопастността на морските организми и аквакултури, както и единствената на Балканския полуостров лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици и учредяването на асоциацията на биохимичните катедри.

От 2014 г. екипът стартира провеждането на ежегоден Фармацевтичен бизнес форум, като съвместна инициатива на Факултета по фармация при МУ-Варна и Българския фармацевтичен съюз.

Най-голямата радост за преподавателите и студентите бе новият им дом – модерна девететажна сграда, отличена със специална награда в конкурса „Сграда на годината 2015″, която бе открита от ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов.  От 2016 г. работи и първата университетска аптека във Факултета по фармация, в която са изградени  учебна зала и лаборатория, където се изготвят лекарствени средства. Тук студентите по „Фармация“ имат възможност да карат преддипломния си стаж. Първияте дипломирани магистър-фармацевти са 33 абсолвента от випуск 2014, а първата наградата „Златен Гален“ за пълно отличие е връчена на Мая Радева от випуск 2015.

Преподавателите и учените от Факултета по фармация са изключително активни в научната дейност. С цел получаване на фармакологично активни аналози през 2017г.  по фонд „Наука“ започна синтез и охарактеризиране на ново поколение ретиноиди, който цели разработване на методика и модифициране на структурата на ретиноид от трето поколение – Бексаротен. Това изследването стои в основата на разработването на нови подходи за терапия на редица заболявания, за които все още няма лечение.

Чрез експериментални модели върху клетъчни култури, опитни животни или здрави доброволци в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика се извършват проучвания върху биологичната активност и потенциала на храни и природни продукти, като ресурс за нуждите на фармацевтичната, хранително-вкусовата и козметичната индустрии. Към момента учените от същата катедра проучват молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство.

Преподаватели и колективи от Факултета по фармация са носители на много престижни награди, сред които „Награда Варна“ – за научни постижения за колектив от Катедрата по химия под ръководството на проф. Мона Станчева и награда„Почетен знак със синя лента“, която е връчвана на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, на проф. Красимир Методиев и на доц. Татяна Янкова.

Студентите от Факултета по фармация участват в спортните отбори на МУ-Варна, като през лятото на 2018 г. второкурсникът Арсений Бекетов спечели 78-то издание на най-старото плувно състезание у нас – маратона Галата-Варна.

Велина Марковска

Гост-лектор от САЩ ще изнесе лекция в рамките на 29-то издание на Биомедицински форум

октомври 16, 2018By Antonia GenovaНаука и образование

Уважаеми колеги,

На 17.10.2018г. /сряда/ от 18:30ч. във Втора аудитория (сграда Ректорат) ще се проведе лекция на тема „ApoE and Alzheimer’s Disease: increased risk or disease modulation?“. Тя ще бъде изнесена от гост-лектора Проф. д-р Радосвета Колдамова, д.м.н., уважаван преподавател в университета в Питсбърг, САЩ. 

Събитието е в рамките на Биомедицински форум 29 (2018-2019), организиран от Медицински университет – Варна и Българското дружество по клетъчна биология. Поканени са всички студенти и преподаватели!

Свободен достъп до ClinicalKey – медицинска търсачка и база данни, до 18 ноември

октомври 16, 2018By Antonia GenovaНаука и образование

Библиотеката на МУ-Варна осигури достъп до ClinicalKey – медицинска търсачка и база данни, поддържана от Elsevier. Свободният пробен достъп е до 18 ноември 2018 г. и на практика дава вход до цялата медицинска библиотека на издателство Elsevier. Това означава пълнотекстов достъп до над 600 списания, 1000 книги и над 9000 видеоматериала на медицинска тематика. През ClinicalKey може да се влезе и базата MEDLINE на US National Institute of Health. Освен това могат да се експортират цитати, изображения и друга авторска информация за презентации в PowerPoint.

Достъпът до ClinicalKey ни дава:

 • Пълнотекстови книги и списания
 • Ръководства за първа помощ
 • Брошури за пациента, с възможност за собствен дизайн
 • Лекарствени справочници по „Златен стандарт“
 • Хиляди видеа, включително с консултации за процедури
 • Милиони изображения с високо качество
 • Практически ръководства
 • Клинични изпитвания, одобрени на правителствено ниво
 • Напълно индескирана база данни MEDLINE

Важно: Достъпът до ClinicalKey е чрез IP удостоверяване, което означава, че всеки, който влиза в рамките на регистрираната IP мрежа на МУ-Варна, ще получи автоматичен достъп до цялото пълно текстово съдържание на ClinicalKey.

С цел максимално да се възползвате от свободния пробен достъп до ClinicalKey, препоръчваме на потребителите да се регистрират за лични профили, за да се възползват от функциите за персонализиране на ClinicalKey.

Кандидатствайте за научна награда на името на д-р Никола Сираков

октомври 16, 2018By Antonia GenovaНаука и образование

За втора поредна година МУ-Варна ще връчи научна награда на името на д-р Никола Василев Сираков. С нея ще бъде отличен абсолвент от випуска на Факултета по медицина с най-високи постижения по време на следването си в областта на науката. Наградата цели да се насърчат студентите по медицина от следващи курсове за ранно ангажиране с научна дейност- като част от изследователските катедрени колективи, да се развие и стимулира креативността на младите лекари.

Спечелилият наградата ще получи диплом и парична награда в размер на 1000 лв., осигурени от семейството на д-р Никола Сираков.

Абсолвентите могат да подадат документите си на място в Деканата по медицина на ул. Марин Дринов 55, ет.2, стая 205-4 или на електронна поща dekanat_medicina@abv.bg  в срок до 05.11.2018 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Автобиография;
 2. Уверение, че студентът е официално завършил (положил последен държавен изпит);
 3. Списък с публикации.

Класирането на кандидатите ще се извърши по стандартните наукометрични критерии, включващи:

 1. Публикации в научни списания, реферирани в Web of Science и Scopus и други авторитетни международни бази данни.
 2. Публикации в национални списания с научна рецензия.
 3. Съавторство в монографии/глави от монографии, учебници, помагала.
 4. Участие с доклади от конгреси и конференции.
 5. Брой цитирания на съответните публикации. 

Наградата ще бъде връчена на церемонията по промовиране на абсолвентите от Факултета по медицина на 10.11.2018г.

Преподаватели от МУ-Варна спечелиха награда на най-големия европейски конгрес по психиатрични и неврологични науки

октомври 16, 2018By Antonia GenovaНаука и образование

В периода 6-9 октомври 2018 г. преподаватели от МУ-Варна взеха участие с представяне на свои научни разработки в 31-вия конгрес на Европейския колеж по невропсихофармакология (31st ECNP Congress), който се проведе в Барселона, Испания.

Това е най-големият европейски форум по психиатрични и неврологични науки с посещаемост от над 5000 учени от цял свят.  

Представители на Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия на МУ-Варна участваха с три научни разработки. Те бяха представени от ръководителя на катедрата проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова. В тях се изследва влиянието на природни полифенолни съединения в модели на депресия при опитни животни. Едно от научните съобщения бе удостоено с наградата „CDE grant“ (country with a developing economy grant).

Мисията на конгреса е развитието на транслационната медицина, чрез която се постига напредък в изучаването на мозъчната функция и човешкото поведение. По този начин се осъществява и по-добро лечение на болестите на нервната система.

Учени от МУ-Варна участваха в конференция по химиотерапия, инфекции и рак в Сараево

октомври 16, 2018By Antonia GenovaНаука и образование

Делегация от учени от МУ-Варна взе участие в 9-тата югоизточно-европейска конференция по химиотерапия, инфекции и рак, която се проведе в периода 11-14 октомври в Сараево, Босна и Херцеговина. В конференцията се включиха над 200 участници от държавите в югоизточна Европа, както и учени от Германия и Израел.

Лекарите и преподаватели от МУ-Варна представиха общо 8 лекции и устни съобщения, както и 9 постера. Представители на МУ-Варна в конференцията бяха проф.д-р Игор Резник, проф. д-р Красимир Методиев, проф. д-р Теменуга Стоева, доц. д-р Деян Анакиевски и доц. Нели Ерменлиева, като всеки от тях бе и председател на сесия. Пълва награда в категорията „Млад учен“ до 35 години бе връчена на Нели Ерменлиева и колектив: Красимира Лалева, Татина Тодорова и Габриева Цанкова, от Катедра Предклинични и клинични науки в МУ-Варна за представената лекция: “ОР-04 Flu vaccination in Varna-Bulgaria”. В същата категория първа награда за представения постер “Application of probiotics and a possibility to modulate the immune response on oncology patients” бе връчена на колектив: Ирина Пашалиева, Добринка Дончева, Антония Хачмерян, Златислав Стоянов и Маргарита Великова от Катедрата по физиология в МУ-Варна.

Югоизточно-европейската конференция по химиотерапия, инфекции и рак бе учредена като ежегоден форум през 2010г., като първи домакин бе Варна.  До момента домакини са били различни градове в държави от региона: Белград, Истанбул, Дубровник, Блед, Солун, Сибиу и Дуррес. Следващата конференция ще се проведе през октомври 2019г. в Монтенегро.

18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора

октомври 15, 2018By Antonia GenovaНаука и образование

Уважаеми колеги,

Във връзка с Европейския ден за борба с трафика на хора на 18.10.2018г. /четвъртък/ от 19:00ч. в Първа аудитория (сграда Ректорат) ще се проведе лекция на тема Превенция на трафика на хора-истината скрита зад лъжливи обещания“

Информационната сесия е част от програмата за превенция на трафика на хора на дирекция „Превенции” към Община Варна и ще бъде проведена от Камен Аполонов, служител на ОДМВР-Варна, член на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) и обществен възпитател  към Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН).

Лекцията има за цел да повиши информираността на младите хора за проблемите, свързани с възможностите от попадане в трафик на хора, с цел трудова експлоатация. Ще се разгледат проблемът трафик на хора, видовете трафик на хора, методите на въвличане, както и рисковите групи и райони.

Трета интернационална конференция по обструктивна сънна апнея и хъркане събра специалисти от 11 държави

октомври 15, 2018By Antonia GenovaНаука и образование

В периода 4-6 октомври 2018 г. в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ се проведе „Трета интернационална конференция по обструктивна сънна апнея и хъркане“, която премина под егидата на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов.

По време на форума лекции изнесоха участници от 11 държави (USA, Оман, Сирия, Турция, Египет, Сърбия, Индия, Киргистан, Италия, Румъния и България). За първа година гости на събитието бяха представителите на Българския съюз по балнеология и спа туризъм (БСБСПА). Акцент в конференцията бе ролята на интердисциплинарния подход, който лекарите прилагат в съвременното лечение на нарушенията на съня.

Събитието бе открито от зам. ректора по „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова, която поднесе поздравителен адрес от ректора на университета.

Поздравления към участниците отправи и председателят на постоянната комисия по “Здравеопазване“ доц. Антоанета Цветкова, която прочете и поздравителен адрес от председателя на Общинския съвет г-н Тодор Балабанов. Поздравителен адрес бе получен и от областния управител на град Варна г-н Стоян Пасев.

Проф. Ара Капрелян запозна участниците с неврологичните аспекти на медицината на съня. Доклади бяха изнесени от кардиолози, педиатри, пулмолози, здравни мениджъри, невролози, офталмолози и отоларинголози. По време на форума се проведоха и 3 кръгли маси.

Част от конференцията бе Вторият симпозиум по биоматериали и импланти в областта на главата. Председател на симпозиума беше зам. ректорът по „Научна дейност“ проф. д-р Христина Групчева.

На тържествена церемония бяха връчени дипломите на Осмия випуск лекари по дентална медицина

октомври 13, 2018By Antonia GenovaНаука и образование

На 13 октомври, в зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна, бяха връчени дипломите на лекарите по дентална медицина от Випуск 2018 на Факултета по дентална медицина към Медицински университет – Варна.

Общо 56 дипломанти, сред които 5 от англоезичната програма на обучение, положиха Хипократовата клетва, която прочете деканът на факултета проф. д-р Стефан Пеев, и получиха дипломите си от ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов.

 

 

 

 

 

 

В академичното си слово проф. Иванов се обърна към абсолвентите с думите:

„Научихте много от своите преподаватели, преодоляхте предизвикателства в името на науката и постигнахте своя първи най-голям успех- увереността, че имате най-добрата основа, върху която ще съградите бъдещето си! Днес ви виждам заредени с амбиция, знания и умения да постигнете всичко онова, за което мечтаете, защото великото изкуство да се научи много, е да се започне с една малка крачка.“

Трима са дипломантите с отличен успех от следването си, а „Първенец на Випуск 2018 г.“ е д-р Елица Николова, която получи наградата на Факултета по дентална медицина, както и парична награда от кмета на Варна, която връчи зам. кметът г-н Пейчо Пейчев. За всички отличници на випуска имаше парична награда от ректора на МУ-Варна проф. Иванов.

Председателят на Студентски съвет г-н Божидар Касабов връчи годишната награда за активна студентска дейност през годините на обучение и високи заслуги в изграждането и развитието на съвременния облик на Студентски съвет в МУ–Варна на отличника д-р Даниел Рачев.

Приветствие към младите лекари по дентална медицина отправиха деканът на факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив проф. д-р Георги Тодоров, зам.-деканът на Факултета по дентална медицина на МУ-София проф. Божидар Йорданов и акад. проф. д-р Николай Попов.

Сред гостите на церемонията бяха още зам. кметът г-н Пейчо Пейчев, председателят на Постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет- Варна доц. Антоанета Цветкова, декани и зам. декани на факултетите по дентална медицина от медицинските университети в София и Пловдив, изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна проф. д-р Валентин Игнатов, преподаватели, родители и гости.

 

 

 

 


Поздравителни адреси към дипломантите и академичното ръководство бяха получени от председателя на Общински съвет- Варна г-н Тодор Балабанов, ректора на ТУ-Варна проф. инж. Росен Василев, председателят на Български лекарски съюз проф. д-р Николай Шарков.

Музикален поздрав към младите лекари по дентална медицина поднесоха второкурсничките в специалност „Медицина“ на МУ-Варна Мерлин и Нермин Игнатови и третокурсникът в специалност „Фармация“ Сезгин Алков.

Вероника Стоянова

Очни лекари от Варна обявиха конкурс за есе и детска рисунка

октомври 13, 2018By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Наука и образование
Лекарите от Катедрата по очни болести и зрителни науки в МУ-Варна, съвместно с Община Варна, организират поредица от събития, посветени на световния ден на зрението. С цел профилактика и опазване на очното здраве ще се проведат безплатни прегледи на деца и пациенти с риск от развитие на глаукома. Тази година се организират и два конкурса за пациенти и публични лекции от водещи специалисти.
Конкурсът за детска рисунка под надслов „Аз виждам“ е предназначен за деца от 6 до 10 години. Рисунката може да е с избрана от детето техника и да бъде във формат А4 или А5, като отразява детското възприятие и отговаря на един или повече от въпросите: Как виждаме?, Какво виждаме? С какво виждаме? Колко виждаме? Защо виждаме? Защо не виждаме?
Рисунките трябва да бъдат предадени на 27 Октомври 2018 в сградата на Медицински колеж – Варна на адрес бул. „Цар Освободител“ 84 в определения за възрастовата група час: за деца на възраст от 6 до 8 години от 9:00ч, за деца на възраст от 8 до 10 години от 10:00ч. За участниците са подготвени образователни материали, лекция и награди.
С оглед на голямото социално значение на заболяването „глаукома“, лекарите канят всички пациенти, страдащи от това заболяване, да изразят своите емоции в литературно произведение (стихотворение или есе до 1000 думи). Ръкописите трябва да бъдат предадени на 27 Октомври 2018 г. от 11.00 часа в сградата на Медицински колеж – Варна на адрес бул. „Цар Освободител“ 84 . Най-добрите творби ще бъдат публикувани, а авторите ще получат грамоти и награди.
Всички пациенти и граждани, които искат да получат допълнителна информация за заболяванията, могат да присъстват на публична лекция на проф. д-р Христина Групчева, която ще се проведе на 27 октомври от 11.30 часа в зала А.
Очните лекари във Варна казват: „Ние сме посветили професионалната си кариера на вашето зрение, присъединете се към нас защото: „Заедно можем повече!“