Проф. Игнатов възстановява сътрудничеството между български и швейцарски лекари

юни 5, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

​Екипи от лекари от психиатричната болница в Лийстал, Швейцария, и психиатричните клиники в УМБАЛ „Св. Марина“ направиха работна среща във Варна. Повод за визитата на швейцарските специалисти бе 25 години от старта на първото международно сътрудничество между двете болници. Ръководителите на екипите – проф. д-р Стефан Тодоров и д-р Теодор Кан, Доктор хонорис кауза на МУ-Варна и почетен жител на Варна, направиха кратка ретроспекция на сътрудничеството и на постигнатите високи резултати в областта на психиатрията. Гостите бяха приветствани и придружени по време на визитата си и от зам.-ректора по международно сътрудничество, акредитация и качество в МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова и от зам.-директора по лечебно-диагностичната дейност проф. д-р Силва Андонова.

Швейцарските психиатри отчетоха изключителния напредък на психиатричните клиники в Университетската болница във Варна както по отношение на реновираната материална база, така и по отношение на прилагането на нови концепции в терапиите към психичноболните пациенти и създадената толерантна среда за тяхната реинтеграция в обществото и подобряване на качеството и условия за лечение. Най-голямо впечатление им направи развитието и прилагането на съвременните терапевтични програми, включващи елементите на социалната психиатрия и осигуряване на социална среда и подход при лечението.

Напредъкът при прилагане на нови концепции за лечение, развитието на социалния аспект в психиатрията, реновираната материална база и модерната среда като част от терапията в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна, както и високотехнологичната апаратура в болницата са отлични предпоставки за активиране на нови, бъдещи проекти между български и швейцарски лекари.

„Съвместната работа между лекарите в УМБАЛ „Св. Марина“ и швейцарските специалисти ще продължи. Предстои подписването на нов договор за сътрудничество между нашата и швейцарската болница“, коментира изпълнителният директор проф. д-р Валентин Игнатов.

В структурата на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна има 4 психиатрични клиники и работят общо 23 лекари, от които 2 професори, 4 доценти, 11 лекари – психиатри и 6 специализанти, 68 медицински специалисти – 5 психолози, 2 социални работници, 56 медицински сестри и фелдшери, 4 трудотерапевти и 1 възпитател, както и 42 санитари. Клиниките са структурирани и функционират по утвърдени стандарти и дейността им обхваща всички аспекти в психиатрията – обща, съдебна, детско-юношеска и дневен стационар. Болницата прилага комплексен подход при лечението на всички пациенти с психични заболявания, включително и при афективни разстройства и зависимости, и се извършват съдебно-психиатрични експертизи.

Част от академичното ръководство на МУ-Варна бе на работно посещение в Политехнически институт в Сетубал

май 12, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

В периода 25-30 април 2017 г. делегация от Медицински университет – Варна проведе работно посещение в Политехнически институт в гр. Сетубал, Португалия.

Визитата беше осъществена като мобилност в рамките на програма „Еразъм+“. Представители на МУ-Варна бяха проф. Албена Керековска, д.м. – зам.-ректор „Учебна дейност“, проф. Тодорка Костадинова, д.и. – зам.-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, и доц. Емануела Мутафова, д.и. – декан на Факултет „Обществено здравеопазване“.

Основната цел на мобилността бе провеждане на иницииращи срещи и осъществяване на контакти с преподаватели и представители на академичното ръководство на Политехнически институт в гр. Сетубал по три направления: Логопедия, Физиотерапия, Медицинска сестра. Проведените срещи дават възможности за реално сътрудничество в областта на трите специалности, както свързани с обучението, така и с научноизследователската работа.

Бяха проведени допълнителни разговори и договорени бъдещи съвместни действия и институционално сътрудничество за обмен на преподаватели, обмен на студенти, съвместни изследователски и практически проекти и последващи публикации, съвместни кратки курсове и участия в конференции.

Новоподписаният договор за сътрудничество по програма „Еразъм+“ между МУ-Варна и Политехнически институт в гр. Сетубал бе подкрепен с тази визита, която е важна стъпка към задълбочаване и разширяване на партньорството между двете институции.

Европейски специалисти по артроскопия и спортна травматология се събират във Варна

май 11, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

От 11 до 14 май във Варна ще се проведе ХI-та международна конференция на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология /БААСТ/, на която ще се съберат над 200 известни хирурзи в областта на ортопедията и спортната травматология. Сред чуждестранните участници се открояват имената на д-р Давид Дежур от Франция, проф. Торстен Герке от Германия, д-р Борис Поберай от Словения. Съорганизатор на научното събитие са УМБАЛ „Св. Марина“ и Медицински университет – Варна.

По време на конференцията, която ще се проведе в КК „Слънчев ден“, участниците ще имат пряка връзка с операционните на варненската университетска болница „Св. Марина“, в които е предвидено да се извършат 6 високоспециализирани интервенции. Основните теми, които ще обсъждат водещите европейски специалисти са свързани с медицинските новости при реконструктивната колянна хирургия, първично и ревизионно ендопротезиране на колянна става, миниинвазивна и артроскопска раменна хирургия. Операциите, които ще се предават в реално време с видеовръзка ще бъдат извършени от водещи европейски специалисти в екип с д-р Калин Михов, началник Отделение  по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ и д-р Максим Загоров.

Посланикът на Пакистан остана с отлични впечатления от МУ-Варна и отправи предложения за партньорство

май 11, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

На 10 май 2017 г. посланикът на страната Пакистан, Негово Превъзходителство А. С. Бабар Хашми, бе на посещение в Медицински университет – Варна.

Визитата се осъществи по инициатива на Посолството на Ислямска република Пакистан в България. Това е първото посещение на посланика във Варна. Той сподели пред ръководството на университета, че е очаквал с нетърпение да види Медицински университет – Варна, за който е чувал, че е едно от най-модерните и реномирани учебни заведения в Европа.

На срещата г-н Хашми подчерта, че дипломатическите и културни отношения между Пакистан и Република България имат повече от 50-годишна история и че е време те да се разширят с академични връзки в областта на медицината.

Негово Превъзходителство предложи да посредничи за установяване на сътрудничество и подписване на меморандум за разбирателство между Медицински университет – Варна с избран водещ пакистански медицински университет.

След представянето на университета от проф. Албена Керековска, проф. Тодорка Костадинова представи чуждестранните проекти и партньори на МУ-Варна и покани посланика на второто издание на Международния форум на партньорствата на МУ-Варна. Негово Превъзходителство изяви желание да помогне за разпространението на информация за всякакви събития, чийто домакин или организатор е МУ-Варна.

Чуждестранни студенти от МУ-Варна взеха участие на Национална работна среща на медицинските университети

май 5, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

В периода 28 април- 03 май 2017 г. в с. Равда, област Бургас се проведе Национална работна среща на преподаватели и чуждестранни студенти от медицинските университети в България. Събитието се организира по инициатива на Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт в МУ-София. Темата на срещата бе ,,Университетската Power Point презентация“.

Чуждестранните студенти на МУ-Варна  се отличиха със своите знания и умения. Представители от българоезичната програма на обучение бяха Инга Кулаксиз от 2 –ри курс, специалност Медицина и Аветис Багдасарян от 2ри курс, специалност Дентална медицина, а на англоезичните програми студентите от специалност Медицина- Александър Маухер от 2-ри курс,  Волкан Йълдъръм- 2ри курс, Шарлоте Либих – 3 курс и  Клара фон Холденбург- 3 курс.

Под ръководството на Даниела Танчева, преподавател по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Катедра „Славянски езици и комуникации“, студентите представиха  презентации на медицински теми, показаха добро ниво на владеене на български език и отлични  способности да презентират научна информация.

Даниела Танчева презентира своя методическа разработка и представи работата и постиженията на Катедра „Славянски езици и комуникации“ през последната учебна година – създаване на видео курс, представящ учебни филми, с които се обучават студентите от първи и втори курс,  издаване на два учебника по общ български език за чужденци и електронни упражнения за  платформата Blackboard .

Дейността на МУ-Варна беше оценена много високо от аудиторията и определена като новаторска и технологична.

Четвъртият ISPAD курс и конференция „Променящият се диабет” събра специалисти от 14 страни във Варна

май 4, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

Над 120 лекари, медицински сестри и студенти взеха участие в Четвъртия ISPAD курс www.ispad.org за следдипломно обучение по диабет и конференция „Променящият се диабет“.  Представители на 14 страни (България, Израел, Италия, Румъния, Холандия, Саудитска Арабия, Беларус, и др.) имаха възможността да слушат лекции, да участват в дискусии и да се срещнат със съвременни лидери в детската диабетология, сред които проф. Франческо Киарели от Киети, Италия – секретар на Европейското дружество по детска ендокринология и проф. Орит Пинкас-Хамиел от Израел, лидер в помпената инсулинова терапия.

По време на научния форум на високо ниво бе представена най-съвременната наука и практика в областта на диабета, възникващ поради генетични мутации извън неонаталната възраст, както и информация за пряк достъп до безплатна диагностика. Отбелязан бе и фактът, че България се намира на едни от челните места по правилно диагностицирани случаи, изпреварваща много от европейските страни и дори САЩ.  За първи път бе организирана сесия на младите учени, в която български и италиански лекари представиха интересни случаи от своята практика. Силен интерес предизвика и постерната сесия, в която участваха само български постери.

Вторият основен фокус на курса бяха редките заболявания, в грижата за които Варна заема водеща роля у нас. Проф. Файзал Ахмед от Глазгоу, председател на Научния комитет на ESPE, запозна участниците с регистъра за нарушения в половата диференциация, както и посоката на развитие на бъдещата грижа. Kурсистите работиха съвместно с проф. Анемийке Буут, настоящ директор на електронния обучителен портал на ESPE, върху диагнозата на редки костни заболявания – Остеогенезис имперфекта, генетични и придобити форми на остеопороза и др. Проф. Анита Хокен-Колега, директор на Холандската растежна фондация, представи съвременното поведение при синдром на Прадер-Вили, споделяйки трудностите по пътя за постигането му.

По традиция курсът бе проведен с подкрепата на Медицински университет – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“. За първи път в рамките на форума се организира и лекция за немедицински лица и родители, интересуващи се от съвременните познания за диабет, след края на която проф. Киарели, проф. Хамиел, д-р Фон Зенгбуш и проф. Йотова отговаряха на въпросите на присъстващите.

Вижте интервю с проф. Киарели тук.

Вижте видео от форума и чуйте проф. д-р Виолета Йотова тук.

МУ-Варна отвори врати за чуждестранни кандидат-студенти

май 3, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

На 28 април за поредна година се проведоха Дни на отворени врати за бъдещите чуждестранни студенти в Медицински университет – Варна.

Посетителите имаха възможност да наблюдават човешката анатомия чрез модерна 3D технология, да разгледат най-богатата музейна сбирка по анатомия в страната, както и учебната база на университета. Те се срещнаха с част от бъдещите си преподаватели и с настоящите чуждестранни студенти, които след обиколката ги разведоха из града и ги запознаха с някои от неговите забележителности.

Следващите дати за  Дни на отворените врати 2017 г. за чуждестранни кандидат-студенти са 23 юни, 21 юли и 15 септември.

 Към момента в МУ-Варна се обучават студенти от над 40 страни от целия свят. Специалното внимание върху практическата част в процеса на обучение, ангажираността на преподавателите за овладяването на знания и реализацията на всеки един студент, отличната база за обучение, Европейското приложение към дипломата, което завършилите получават, и не на последно място благоприятното географско положение на града са само някои от причините, поради които Медицински университет – Варна привлича толкова много чуждестранни студенти всяка година.

Студенти от 9 държави ще представят традиционната си кухня и култура в МУ-Варна

април 28, 2017By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Международна дейност, Предстоящи събития No Comments

За четвърта година студенти и преподаватели от МУ-Варна ще имат възможност да опитат ястията и да се докоснат до културата на 9 държави – Армения, Германия, Гърция, Испания, Йордания, Русия, Турция, Финландия и България. Това ежегодно се случва на традиционното International Pulse Party  – събитие, на което студенти от различни националности представят своята традиционна кухня. Събитието ще се състои на 1 май 2017г. от 21 часа в „Black Sheep Games“ на ул. „Цар Симеон I“ 27. Всеки един студент от МУ-Варна ще може да се включи и в надпреварата на дартс, билярд, PinBall или джаги, които ще бъдат безплатни в интервала между 21:00ч. и 23:00ч.

По време на събитието всеки студент, на входа ще получи специален паспорт, който ще бъде попълнен при посещение на кулинарните маси на отделните държави. Зад пулта ще бъде небезизвестния DJ Happy, който ще допълни атмосферата с популярни хитове от целия свят!

Организатор на ежегодното събитие е Студентски Съвет към Медицински университет-Варна, а тази година събитието се провежда в подкрепа на Варна Европейска Младежка Столица 2017.

Заповядайте и нека заедно се потопим  в една интернационална атмосфера, съчетавайки вкусна кухня, игри и много забавление!

МУ – Варна – Best Innovation for Education на най-мащабния форум за технологии Webit Festival 2017

април 27, 2017By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Международна дейност No Comments

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бе отличен в категория „Best Innovation for Education“ по време на осмото издание на един от най-мащабните форуми за технологии, иновации и предприемачество в Европа – Webit Festival 2017. На тържествената церемония, която се проведе на 25 април в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк, бяха отличени най-добрите дигитални проекти, иноватори и интегратори на технологични решения в България. Ежегодно носители на отличията са лидери в своите сфери и доказани професионалисти от най-високо ниво. 

Интегрирането на съвременни IT решения, системи и иновации в образователния процес е част от стратегията на ръководството на МУ-Варна за високотехнологично обучение на студентите по медицински и здравни специалности в България, което нарежда варненския медицински университет сред най-модерните в света. 

Развитието на информационните технологии и цифровото предприемачество носи последици в социален, политически, бизнес и философски характер и затова е важно как ще бъдат използвани. Това е заявил по време на откриването на ежегодния форум Webit.Festival за технологии, иновации и инвестиции, който се провежда под негов патронаж, президентът Румен Радев.

Webit Festival 2017 събра огромен брой инвеститори от цял свят и представители на най-големите технологични компании от от над 90 държави, обясни Пламен Русев, президент на Webit.

Светило в кардиохирургията ще изнесе лекция в МУ-Варна и семинар в УМБАЛ „Св. Марина“

април 24, 2017By АдминистраторЗдравни новини, Международна дейност No Comments

В периода 26-30 април 2017 г. гост на Медицински университет – Варна и на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ ще бъде проф. д-р Марко Турина – декан на Медицински факултет в Университета в гр. Цюрих, Швейцария.

В програмата на посещението на проф. д-р Турина са включени:

  • Лекция на тема „Бъдещо развитие на сърдечната хирургия“, която ще се проведе на 26 април 2017 г. от 16:00 ч. в 1-ва Аудитория на МУ-Варна.
  • Семинар за хирурзи, докторанти и студенти, който ще се проведе на 27 и 28 април от 14.30 ч. в зала „Хелиге“ на УМБАЛ „Св. Марина“. Той ще включва следните теми:
    • Критичен подход към медицинската литература и статистика
    • Как да напишем хубаво резюме
    • Как да представим материал на научна среща: какво да правим и какво не
    • Хирургия при предсърдно мъждене

Семинарът е насочен към хирурзи, специализанти и студенти по медицина, които участват в допълнителните часове по сърдечна хирургия. Той ще включва серия от разговори и практически упражнения, целящи да обучат младите учени как се представят резюмета и ръкописи в международни списания и как се представя изследователска работа на научни срещи.

Записванията за семинара се осъществяват при Виолета Тодорова – технически сътрудник на Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, на тел. 052 978690 (вътр. 1690) до 25 април 2017 г.

Лекцията и семинарът ще бъдат на английски език. 

Проф. д-р Марко Турина е хърватски кардиохирург, директор на Клиниката по сърдечно-съдови заболявания на Университетската болница в Цюрих, Швейцария. Той е един от основателите на Европейската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия (EACTS) и преподавател в нейното „Училище за специализанти“. Проф. Турина е сред първите лекари, които работят с вродени дефекти на сърцето, и първият лекар в света, вградил изкуствено сърце извън стената на гръдния кош.