Посланикът на Литва в България бе на посещение в Музея по история на медицината във Варна

февруари 13, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност No Comments

По покана на МУ-Варна на 12 февруари посланикът на Република Литва за България и Румъния Негово Превъзходителство Арвидас Поцюс и съпругата му Немида посетиха Музея по история на медицината във Варна.

Те чуха историята за сградата на музея от уредниците и разгледаха изложените експозиции. Сред тях е обособен и специален кът, посветен на литовския учен, политик и деец за национално възраждане в Литва и един от първооснователите на Варненското медицинско дружество, което тази година навършва 135 години от своето създаване – д-р Йонас Басанавичюс.

В книгата на музея дипломатът написа:

„Като литовец аз съм горд, че д-р Йонас Басанавичюс, велик държавник, спомогнал за подписването на независимостта в Литва, е изиграл значителна роля и за българското общество. Изключителният му принос в медицинските среди, българското здравеопазване и град Варна е от огромно значение за нашите два народа.

От името на Посолството на Република Литва в Румъния и България позволете ми да изразя своята дълбока благодарност на целия персонал на Музея по история на медицината към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за спасяването на спомените за великия литовски и български патриот д-р Йонас Басанавичюс.

Благодаря!“

Той подари на уредниците в музея книга за историята на Литва, която ще бъде добавена към експонатите и в която е поместено и съдържание за д-р Басанавичюс. Н.П. Арвидас Поцюс изрази своята благодарност и уважение към хората, запазили през годините артефактите за великия литовско-български деец. Ръководителят на Катедрата по физиология и патофизиология проф. д-р Златислав Стоянов също направи подаръци на гостите от името на Медицински университет – Варна.

Дипломатът сподели, че е изключително впечатлен от историческата разходка, която музеят предлага, и че ще вземе мерки повече негови сънародници да имат възможност да разгледат медицинските артефакти, които са изложени в него.

Посещението на Н.П. Арвидас Поцюс в нашия град бе обвързано и с откриването на паметната плоча на д-р Йонас Басанавичюс по-рано през деня. На 16 февруари Литва ще чества 100 години от провъзгласяването на своята независимост. Първият човек, поставил подписа си на официалния документ за нея, е именно д-р Йонас Басанавичюс. Той идва в България по покана на българското правителство и е назначен за окръжен лекар в Лом. От 1892 г. е старши лекар на терапевтичното отделение при Варненската първокласна болница. През 1894 г. е карантинен лекар, а след това – варненски градски лекар. Автор е и на проекта за „повдигане на града в лечебно и културно отношение“. Проявява се като лекар с високо обществено съзнание, дописен член е на Българското книжовно дружество (сега БАН) и една от най-известните обществено активни личности в града ни.

Монументът се намира на ул. „Кръстьо Мирски“ 3.

УМБАЛ „Св.Марина“ Варна получи награда от европейската организация по инсулт

януари 29, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност No Comments

Нова отлична оценка за високото качество при лечение на пациенти с инсулт получи УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна от президента на европейската организация по инсулт проф. Валерия Касо. Това стана на националната среща, организирана  от Българското дружество по неврология. Форумът се проведе на 27 януари 2018г. в София и бе под надслов: „Заедно по пътя на промяната. Да дадем шанс на живота“. Срещата бе открита от президента на Европейската организация по инсулт (ESO) – проф. Валерия Касо. В своята встъпителна лекция проф. Касо обърна внимание на съвременните терапевтични подходи в лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт, както и на значението на сътрудничеството между организациите за осигуряване на оптимални резултати от грижите за пациентите.

От 2015 г. България е включена в проекта на ESO: ESO EAST, а от 2016 г. и в проекта ANGELS, чиято основна цел е създаване на международна общност от болници за лечение на инсулт с оглед подобряване на качеството. Втора неврологична клиника с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е първият център в страната, който е въвел качествените показатели в ежедневната клинична практика при пациенти с остър инсулт още през 2015 г.  Центърът е и първият, регистрирал се в програмата ANGELS – България. Чрез участието в регистъра за качество при инсулт RES Q е възможно оптимизиране на терапевтичния подход в клиниката. Оценка за постигнатото високо качество на лечение при инсултно болни в УМБАЛ „Св. Марина“ е връчената лично от президента на ESO проф. Касо награда.

На срещата бе  представен и новия консенсус, отнасящ се до съвременните терапевтични стратегии в лечението на мозъчно съдовите заболявания в България. Като представител на катедрата по Неврология и невронауки към Медицински университет Варна, проф. Ара Капрелян участва в разписването му. Ръководителят на Втора неврологична клиника проф. Силва Андонова, взе участие в дискусията не само като представител на най-големия център за лечение на инсулти в Североизточна България, но и като национален консултант по интервенционална неврология.  Тя приветства инициативата на Българското дружество по неврология, свързана с представянето на новия консенсус, като не пропусна да уточни факта, че консенсуса обединява усилията на различни дружества, в т.ч. и съществуващия в момента консенсус за механична тромбектомия, приет в края на 2016г., чиито съавтор е тя. Проф. Андонова подчерта необходимостта за създаване на национална мрежа от центрове за лечение на инсулт. Тя припомни на аудиторията, че са налице всички нормативни документи, определящи изискванията за отдиференциране на различните центрове по инсулт – в настоящия стандарт по  нервни болести са описани изискванията, на които трябва да отговаря отделението за лечение на инсулти, а в заповед на министъра на здравеопазването от 28.06.2016 г. – изискванията за обособяване на високотехнологичен мозъчно-съдов център, в който може да се провежда ендоваскуларно лечение на пациентите с остър инсулт.  Направи предложение мрежата на центровете да бъде изградена по региони, като във всеки регион водеща да е Университетската болница, която да обединява останалите центрове за лечение на инсулт в региона. Проф. Андонова взе отношение и по поставения въпрос за обучението на здравните специалисти и предложеното от дружеството обсъждане за обособяване на Високоспециализирани дейности (ВСД) за интервенционалните специалисти, провеждащи ендоваскуларно лечение. Единствено медицинските университети имат капацитета и възможностите за провеждане на този вид обучение.  По отношение на обсъждането за изработване и въвеждане на ВСД можем да подчертаем отново водещата позиция на Медицински университет – Варна, тъй като с решение на академичния съвет от м. август 2016 г. са обособени две ВСД „Диференцирано лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт – базово ниво“ и „Диференцирано лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт- интервенционално лечение“ със съответни програми за обучение, при които възможност за натрупване на знания и опит имат не само интервенционалните специалисти, но и  мултидисциплинарните екипи, ангажирани със съответния вид лечение.

В края на срещата бе представен  опита от тромболитичното лечение, натрупан през годините от пет центъра – УМБАЛ „Св. Анна“ – София като център, който показва много добро развитие за две годишния период, в който провежда тромболитично лечение; МБАЛ „ Св. Пантелеймон“ – Пловдив – като център, в който е проведена интравенозна тромболиза  за първи път в България през 2005 г.; УМБАЛ – Плевен; и три областни болници от Североизточна България – Шумен, Търговище и Силистра, като началника на Неврологичното отделение – Шумен подчерта ролята на част от екипа на Втора неврологична клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ при въвеждането на интравенозната тромболиза в лечението на острия исхемичен инсулт в региона преди повече от осем години.

Втората национална среща, посветена на програмата ANGELS в България бе закрита от проф. Касо, след като още веднъж бяха припомнени възможностите на програмата за подпомагане на специалистите, пряко ангажирани в лечението на острия инсулт чрез предоставяне на алгоритми, обучителни филми и др.

Екип лекари от Варна е включен в световно научно проучване по съдова хирургия за каротидни стенози

януари 25, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

Екип от преподаватели в Медицински университет-Варна и лекари в университетската болница „Св. Марина“ единствен от България е поканен да участва във втория етап на световно научно проучване за асимптоматична каротидна хирургия, ръководено от проф. д-р Алисън Холидей от Оксфордския университет и президент на Европейското дружество по съдова хирургия. Екипът от български специалисти, водени от проф. д-р Веселин Петров, ръководител на клиниката по съдова хирургия, д-р Чавдар Бъчваров и проф. д-р Силва Андонова, национален консултант по интервенционална неврология, прилагат високоспециализирания метод при пациенти със стеноза на каротидната артерия, който предотвратява бъдещи смъртоносни и инвалидизиращи инсулти.

Първият етап на проучването ACST 1 доказа, че каротидната операция (carotid endarterectomy – СЕА) е по-ефективна и осигурява по-голяма продължителност на живот в сравнение с най-доброто медикаментозно лечение. Резултатите бяха публикувани в списанието Lancet, което е с втори най-голям импакт фактор в света – 56. Проф. Петров е цитиран в списанието участник от България. Научното проучване ACST 2 има за цел да съпостави оперативното лечение СЕА със стентирането на каротидните артерии, като резултатите отново се публикуват в престижно списание, а от тях се формират световните гайдлайни за поведение при тази патология. Участниците от България проф. д-р Веселин Петров и д-р Чавдар Бъчваров бяха представени на първа страница на официалния сайт на проучването като специалисти, постигнали много високи научни резултати до момента.

„Целта на каротидната операция е да се предотвратят неблагоприятните последствия от стеноза на каротидната артерия поради атеросклеротична болест, т.е. исхемичен инсулт. Както при всяка профилактична  интервенция, се изисква внимателна оценка на относителните ползи и рискове от процедурата при всеки пациент индивидуално. Ние в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна днес успешно прилагаме за овладяване на каротидните стенози и нова процедура, наречена  перкутанна транслуменална ангиопластика (ПТА) и стентиране“, коментира проф. Веселин Петров.

При стеноза на каротидната артерия се появяват плаки по вътрешната повърхност на артериите (лумен), като ги стеснява или свива. Парчета от плаката могат да емболизират дистално и да причинят смърт на мозъчната тъкан. Понякога плаката причинява първични симптоми, които са временни или преходни инсулти, известни като преходна исхемична атаки (ПИА, ТИА). По дефиниция преходните исхемични атаки са с продължителност по-малко от 24 часа, а ако са по-дълги – те стават  малки или големи инсулти.

Проф. д-р Алисън Холидей е ученичка на проф. Феликс Ийсткот – лекарят, който е разработил много техники, които са спасили безброй пациенти и са предотвратили увреждания от инсулт при много други. лекарят, извършил за първи път в света успешна операция на сънна артерия, като пациентката му преживява 20 години след това. Феликс Ийсткот, хирург консултант и заместник-директор на хирургично отделение в St Mary’s Hospital, Лондон, Великобритания.

Посещение на ЦЕРН за студенти от първи курс 2018

януари 9, 2018By Бойко МатевМеждународна дейност, Студентска дейност No Comments

​Студенти първокурсници от МУ-Варна имат възможността да посетят Европейската организация за ядрени изследвания (CERN), която е най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици в света. В продължение на една седмица за студентите е планирана очарователна туристическа програма включваща множество забележителни места – родния дом на Моцарт, къщата на Айнщайн и два дни в CERN.

(30.03.2018-8.04.2018) 

BELGRADE- LJUBLJANA-SALZBURG-LIECHTENSTEIN-BERN-GENEVA-VEVEY- MONTREUX-VERONA-VENICE-ZAGREB 

ДЕН 1: (30.03.2018) Потегляне от МУ-Варна; Пътуване до Сърбия; Нощувка в Белград;

ДЕН 2: (31.03.2018) Закуска; Пътуване през Сърбия и Хърватия; Нощувка близо до Любляна;

ДЕН 3:(1.04.2018) Закуска; Посещение на Залцбург; Нощувка близо до Залцбург;

ДЕН 4: (2.04.2018) Закуска; Разходка в столицата на Лихтенщайн – Вадуц Берн, посещение на “Marktgasse”, часовниковата кула, къщата на Алберт Айнщайн; Нощувка близо до Женева;

ДЕН 5:(3.04.2018) Закуска; Запознаване с CERN; Тур на Женева; Нощувка;

ДЕН 6:(4.04.2018) Закуска; Посещение на CERN; Тур на Женева; Нощувка;

ДЕН 7 (5.04.2018) Закуска; Посещение на Лузана; Разходка в Монтрьо – най-красивият курорт в Европа; Нощувка край Верона;

ДЕН 8: (6.04.2018) Закуска; Посещение на Верона, Езеро Гарда; Нощувка край Венеция;

ДЕН 9: (7.04.2018) Закуска; Посещение на Венеция; Нощувка край Загреб;

ДЕН 10: (8.04.2018) Закуска; Прибиране във Варна

 

Цената включва 9 нощувки със закуска, 2 вечери и гид през цялото пътуване . Таксите за посещение на обектите не са включени в цената!

За повече информация и цена на екскурзията – 0899850060 Янка Банева

Краен срок за записване: 24.01.18

Учен от Медицински университет – Варна изнесе лекция в Университета в Токай, Япония

декември 22, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments
На 11 декември 2017 г. заместник-деканът на Факултета по дентална медицина при Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна доц. Цанка Дикова изнесе лекция в Центъра по нанотехнологии на университета в Токай, Япония.
Доц. Дикова представи пред аудиторията презентация на Медицински Университет – Варна и запозна присъстващите с възможностите, които той предоставя за обучение и научна работа, както и със съвременните методи на преподаване и високотехнологичните университетски бази.
 
В изнесената лекция на тема „Нано-инженерни титанови повърхности за биомедицински приложения“ (Nano-engineered titanium surfaces for biomedical applications”) бяха разгледани съвременните тенденции и приложението на лазерните и нанотехнологиите за обработване на импланти от титан с цел повишаване тяхната биосъвместимост. Част от изследванията ще бъдат проведени в базите на японския университет по време на специализацията на доц. Дикова в областта на физика на повърхностите.
 
Лекцията бе представена в рамките на семинар по програмата „Development of next-generation medical technologies using ultra-thin polymer films”. Японските учени проявиха силен интерес не само към разглежданата тематика, но и към особеностите на 3D принтирането и внедряването му при изработване на дентални конструкции.
В последвалите разговори и кореспонденция между Университета в Токай и Медицински университет – Варна се обсъдиха и други възможни направления за съвместни проекти, които да бъдат изложени в договор за академично сътрудничество между двата университета.

МУ-Варна участва на световния конгрес по заболявания на храносмилателната система в Япония

декември 15, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

По покана на Организационния комитет, проф. д-р Никола Колев – ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия и доц. д-р Димитър Томов, представиха научния и практически потенциал на учените и лекарите от МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ на втория ежегоден световен конгрес по заболявания на храносмилателната система, който се проведе в периода 4-7 декември 2017г. в милионния гр. Фукуока, Япония.

Доц. Томов изнесе оригинална презентация на темата „Динамична институционализация на изследванията върху колоректалните туморни маркери“, подготвена съвместно от екип в състав: проф. д-р Красимир Иванов, проф. д-р Никола Колев, доц. д-р Димитър Томов и доц. д-р Иван Донев. В рамките на форума проф. Колев и доц. Томов проведоха срещи с водещи специалисти от Европа, САЩ и Азия, които проявиха желание за сътрудничество и участие в научни форуми, организирани от Медицински университет – Варна.

Велина Марковска

Проф. д-р Силва Андонова е назначена за представител на България по проект на Европейска организация по инсулт – ESO EAST

декември 14, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н. – ръководител на Втора клиника по нервни болести  в УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, преподавател в катедрата по „Неврология и невронауки“ в МУ-Варна и национален консултант по нервни болести е назначена за Национален представител на България по проекта на Европейската организация по инсулт (ESO) – ESO EAST за 2018 и 2019 година. Назначаването на проф. Андонова е висока оценка за професионалните й умения на лидер, който има пълния капацитет да подобри грижата за хората с инсулт в България.

Засиленото и ускорено лечение на инсулта от ESO (ESO-EAST) цели да подпомогне подобряването на грижата за хората с инсулт в участващите страни с помощта на различни инструменти, особено чрез програми за споделено обучение  и усъвършенстване на качеството, за да се оптимизират и прилагат най-добрите практики в грижите за хората с инсулт в тези страни, както и да се стартира съвместно и ползотворно сътрудничество.

В рамките на проекта ESO-EAST, регистърът RES-Q за качество на грижите за хората с инсулт прави оценка на достъпността на грижите за тях понастоящем, за да се определят стратегиите и инструментите, които водят до подобряване на грижите при инсултно болните. Регистърът е безплатен за ползване от всички страни.

Основният фокус в работата на организацията е развитието на дейности и инструменти, целящи подобряване на грижите за хората с инсулт и постигане на максимален ефект при координиране на усилията за лечение на инсулт.

 В ролята си на представител за България на ESO-EAST, проф. Андонова ще координира дейностите на ESO-EAST в България с оглед постигане на целта – подобряване качеството на пациенти с инсулт.

Пациенти от Детската психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ получиха подаръци от немски деца

декември 11, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност No Comments

На 07.12.2017 г. пациентите от Детската психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ получиха коледни подаръци, които са събрани от деца от Германия и предоставени благодарение на международната организация Раунд Тейбъл. Това е трета, поредна година, в която международната организация избира да зарадва малчугани, които се лекуват в най-голямата болница в Източна България.

Организацията Раунд Тейбъл е създадена през 1927 г., а нейна основна цел е събирането на млади професионалисти, които обединяват сили в общественополезни каузи и инициативи. Тя има съмишленици в над 65 държави в цял свят, а гостуването на немската делегация е организирано от представителите на варненската организация.

Студенти по медицина представиха МУ-Варна на европейския конгрес по неврохирургия

декември 8, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование, Студентска дейност No Comments

Третокурсниците от англоезичната програма на обучение по медицина в Медицински университет – Варна Зарина Брейди и Шахсвар Ариф участваха на Европейския конгрес по неврохирургия, проведен във Венеция, Италия.

Студентите представиха случай на тема: „Лечение на проникваща черепна травма при деца“. Презентацията бе съвместна разработка с проф. д-р Явор Енчев, д-р Тони Кондев и д-р Богомил Илиев от Катедрата по неврохирургия. Студентите благодариха на преподавателите за помощта и подкрепата.

Кандидатствайте до 20 декември за студентски мобилности по Програма „Еразъм+”

декември 5, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

До 20 декември 2017 г., всички желаещи да участват в студентски мобилности по Програма „Еразъм+“ през следващата 2018/2019 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

За мобилност могат да кандидатстват студенти от следните специалности:

 • „Медицина“ – 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж;
 • „Фармация“ – 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на практическо обучение по СИД;
 •  „Дентална медицина“ – 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж по Еразъм+;
 •  „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – 3-ти курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 •  „Здравен мениджмънт“ и „Управление на здравни грижи“ /ОКС Бакалавър/ – 3-ти курс, за провеждане на преддипломен стаж;
 • „Рехабилитатор“, „Зъботехник“ и „Мед. лаборант“ – 2-ри курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 • Докторанти

Вижте тук държавите, университетите и свободните места, за които може да кандидатствате.

Участниците трябва да имат минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване „Много добър 4,50„.

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в Програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по студентска мобилност (по образец)
 1. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти – Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
 2. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата
 1. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

 Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова.

 Срок за подаване на документите – 20.12.2017г.