Кандидатствайте до 5 октомври за студентска мобилност по Програма „Еразъм+”

септември 21, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование

До 5 октомври 2018 г. е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентска мобилност през настоящата 2018/2019 академична година, могат да кандидатстват за незаетите места.

За участие в програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване „Много добър 4,50“.

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в Програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Формуляр за кандидатстване (по образец)

  2. Декларация за защита на личните данни по студентска мобилност (по образец)

  3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти – Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)

  4. Препоръка на български език:
  • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
  • за докторанти – от ръководителя на докторантурата

Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

 Срок за подаване на документите – 5.10.2018 г.

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 209/ от 13:30 до 16:00 часа при Светлана Панайотова.

Преподаватели от МУ-Варна представиха свои научни разработки на XV Годишна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика

септември 14, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност, Наука и образование
Представители на МУ-Варна взеха участие в XV Годишна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика под наслов „Митрохондрии, хранене и здраве“. Тя се проведе в периода 3-6 септември 2018 г., а домакин на проявата бе Центърът за проучване на храненето при човека при Университета на Нюкасъл.
Деканът на факултета по фармация на МУ-Варна проф. Диана Иванова, докторантът ас. Тодорка Сократева и доц. Милка Нашар от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика представиха свои научни разработки на форума. Те разгледаха резултатите и ефектите от приема на минерална вода от гр. Варна върху редокс статуса в кръв при хора. Темата бе зададена по проект на МОН на тема „Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство“.
По време на конференцията повече от 150 участника имаха възможност да представят своите научни разработки. В програмата бяха включени лекции на теми от функцията на митохондриите при условие на здраве и различни патологични състояния до различни подходи към сложността, включително най-новите инструменти на биоинформатиката.
Като член на Европейската асоциация по нутригеномика проф. Иванова се включи в срещата на Управителния съвет и ежегодната й асамблея. Ас. Сократева присъства и на курс за млади учени и докторанти „Temperature and Metabolism: Implications for nutrition studies”, предшестващ конференцията.

Представители на МУ-Варна забиха знамето на университета на най-високия връх в Алпите- Мон Блан

август 28, 2018By Бойко МатевМеждународна дейност

На 22 август 2018 г. представители на МУ-Варна покориха връх Мон Блан. Миглена Календжиева- редовен докторант в катедра „Психиатрия и медицинска психология“ към МУ Варна, Деяна Денева, инспектор обществено здраве в УМБАЛ „Св. Марина“- Варна и треньорът на младите плувци на МУ-Варна Стоян Михайлов след множество изпитания и трудности успяват да забият знамето на Медицински университет- Варна на най-високия връх в Алпите.

Покрита целогодишно със сняг, „Бялата планина“ се извисява върху ледник, който е на повече от 3 000 000 години, намиращ се на границата между Франция и Италия, което прави възможно изкачването й и от двете страни. Върхът е висок 4810м., с което се отрежда на второ място по височина в Европа, след кавказкия Елбрус.

Докторантката Миглена Календжиева разказва: „Идеята за Мон Блан възникна преди няколко години, но сякаш не беше узряла достатъчно и изискваше време, през което да се превърне от просто идея в реализирана цел. Поводът на нашето изкачване беше свързан с навършването на моята 30-та годишнина и желанието ми, след като миналата година успях да направя прехода Ком-Емине, да запазя традицията, като реализирам и друго предизвикателство и осъществя друга своя мечта.“

В екипа, предприел пътуването има хора на възраст от 30 до 68 години, като част от него е и опитен алпинист, участвал в множество експедиции включително с легендарния Христо Проданов. Тук съдбата изиграва своята роля- чрез общи познанства в един екип се оказват трима представители на варненския медицински университет, които до момента на организирането на експедицията не се познават.

Плануването за потегляне започва едва 2 седмици предварително, поради променливото време в района. Първите спирки на експедиторите са Шамони, Франция и хижа „Тет Рус“ (3167м.), откъдето само след няколко часа сън започва изкачването. Почти през цялата вечер времето е непрепоръчително за тръгване, тъй като има обилни валежи от дъжд и градушка. Времето обаче все пак се омекотява и в 2:05 ч. алпинистите потеглят към хижа „Дом дю Гуте“ (3817 м.). Разстоянието между двете хижи е един от на-трудните участъци по пътя към върха, представляващ стръмен каменист склон. Там се намира така наречения “коридор на смъртта”, който е известен с почти постоянния си каменопад. След близо 3 часа и изкачване с изключително внимание на тесния  участък, те достигат хижата, от която продължават стремглаво нагоре.

След около 3-4 часа преход стигат до заслона “Вало”, в който поради ремонтни дейности не успяват да отдъхнат. От тази точка започва най-стръмната част на планината и изкачването по ръба Руш, който е тесен, открит, ветровит и доста дълъг. Миглена споделя , че усещането за нея е наподобявало безкрая- за нещо толкова близо и същевременно толкова далеч.

След 4 дни, насъбрана умора и промяна на надморската височина от 0 до над 4800 метра, надмогвайки физическите и психически бариери експедицията все пак жъне своя голям успех. Връх Мон Блан е покорен!

Времето на върха е лошо, но не пречи на експедиторите да се порадват на своя успех. След минутите отдих обаче те осъзнават, че слизането е също толкова голямо предизвикателство, колкото и изкачването и именно то е погубило не един алпинист.

Докторантът Миглена Календжиева разказва: „В 20:00 часа успяхме да усетим лекотата след свалянето на раниците от гърбовете пред палатките си, а с тях и лекотата, която настъпва след преодоляване на трудност, след осъществяването на поредната мечта, с която вярата във възможностите става по-силна. Така удовлетворени и доволни благодарихме искрено на върха, който се остави да бъде покорен и поехме по обратния път към дома.“

 

Вероника Стоянова

Началникът на отдел „Образование“ в посолството на Китайска народна република изрази желание за сътрудничество след като бе на работна визита в МУ-Варна

август 28, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование

На 23 август 2018 г. по покана на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов на работно посещение в МУ-Варна бе д-р Мао Йенчън, началник отдел „Образование“ и трети секретар в посолството на Китайска народна република в България.

Това е първата визита от такъв характер във Варна, като целта бе д-р Мао да се запознае с възможностите, които МУ-Варна предлага за обучение на студенти от Китай и за обмен между университети от двете страни.

Заместник-деканът на факултета по медицина на МУ-Варна проф. Йото Йотов, запозна госта с базата на УМБАЛ „Св. Марина“. Д-р Мао Йенчън разгледа основни диагностично-терапевтични звена на болницата, като центъра по образна диагностика и радиология, катетериационна лаборатория за диагноза и лечение на сърдечно-съдовите заболявания, интензивна клиника по кардиология, детска клиника с интензивно отделение. Гостът разгледа с интерес и симулационния център на МУ- Варна, който е базиран в УМБАЛ „Св. Марина“ и се увери във възможностите, които предлага, за да се обучават студенти и специализанти в ехография на сърце и коремни органи, спешна медицина, за оказване на първа помощ, за придобиване на умения за хирургична дейност и канюлиране на магистрални съдове и др.

Д-р Йенчън имаше възможност да се убеди в ползите на практическото обучение чрез симулатора за ендоскопска хирургия, който позволява в реална обстановка и триизмерно да се усъвършенстават уменията на студенти и млади хирурзи в отговорната лечебна дейност. Бяха му представени и други дистационни форми на обучение на студенти, специализанти и специалисти по здравни грижи и обществено здраве.

Почетният гост сподели, че е впечатлен от разнообразните възможности за медицинско обучение, които предлага високотехнологичната болница и от перспективите за развитие и усъвършенставане на специализантите през следващите години от развитието им.

Според него МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ разполагат с една от най-съвременните бази за обучение, с каквато не разполагат много от университетите в Китай. Гостът сподели, че е готов да съдейства за създаването на взаимен научен и образователен обмен с университети в  Китайска народна република. 

По-късно през същия ден д-р Мао Йенчън бе посрещнат от проф. д-р Христина Групчева- заместник-ректор „Научна дейност“ в сградата на Медицински университет- Варна, която му връчи почетен плакет на МУ-Варна. Д-р Йенчън разгледа университета и сподели, че е особено впечатлен от уникалната комбинация от високотехнологична медицинска база и научен потенциал. Особено внимание гостът обърна на библиотеката и електронните форми на обучение.

В разговор между д-р Йенчън и проф. Групчева стана ясно, че в най-скоро време се очаква да се направят първите проекти, които ще бъдат основа за по-нататъшно съвместно сътрудничество в областта на научната работа. Китайското правителство е изявило желание да осигури стипендии на студенти от Китай, които искат да се обучават у нас, както и за докторски и допълнителни специализации, основно в областта на медицинската наука.

Още през октомври тази година се очаква няколко ректора на висши учебни заведения в Китай също да дойдат на официална визита у нас.

Вероника Стоянова

Преподаватели от МУ-Варна и от фармацевтичния университет в Украйна участваха в първото „Лятно училище по фармакогнозия“

август 4, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 22- 31. 07. 2018 г. в МУ-Варна за пръв път се проведе инициативата „Summer school of Pharmacognosy“ . Организатори са Катедрата по Фармацевтични технологии с ръководител доц. маг. фарм. Калоян Георгиев и УС Фармакогнозия към същата катедра с ръководител доц. маг. фарм. Илия Желев. В лятното училище учстваха както преподаватели от МУ-Варна, така и техни колеги от Национален Фармацевтичен университет – Харков, Украйна.

В хода на програмата бяха проведени различни лабораторни изследвания. Бяха обсъдени и разликите между методите за анализ на растителни субстанции в Украйна и България. Преподавателите от Украйна споделиха своя опит с представяне на резултати от собствени научни проучвания.

Във втората част от програмата бе застъпено и посещение на университетските ботанически градини в град Балчик и тази в екопарка на град Варна. Част от обиколката включваше и местностите около н. Калиакра и край река Камчия, където внимание бе обърнато на характерните за съответния терен и климатични условия лечебни растения, както и бе събран материал за бъдещи фитохимични изследвания.

На тържествена церемония във вторник 31.07. 2018 г. всички участници получиха своите сертификати.

Представители на МУ-Варна обсъдиха бъдещо партньорство с Университета по медицина и фармация в Търгу Муреш, Румъния

юли 27, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

Запознаване с работата на интегрираната мобилна служба за спешна помощ, реанимация и спасяване SMURD, както и изучаване на румънския опит в обучението на студенти и парамедици за оказаване на спешна помощ при аварии и бедствени ситуации – това бе целта на посещението на делегация от МУ-Варна, което се осъществи през юли в Румъния. По покана на почетния доктор на МУ-Варна проф. д-р Раед Арафат, Държавен секретар и Началник на отдел „Спешни ситуации“ в Министерството на вътрешните работи на Румъния, Деканът на Факултета по медицина проф. Златислав Стоянов, зам.-деканът на ФМ проф. Йото Йотов и кап. I р. Тодор Йотов, преподавател в Катедрата по медицина на бедствените ситуации и морска медицина посетиха Букурещ и Търгу Муреш.

В спешните отделения на две от водещите букурещки болници (една за възрастни и една педиатрична), бе представена технологията на работа съобразно модела на SMURD. Демонстрирано бе високотехнологично медицинско оборудване и телемедицинско координиране на действията. Представени бяха и възможностите за обучение на парамедици, студенти и лекари-специализанти с използване на различен тип симулатори.

 

В град Търгу Муреш делегацията от МУ-Варна посети Координационния център и Оперативно-изпълнителното звено на SMURD, както и спешното отделение на регионалната болница. Тук представителите на МУ-Варна се запознаха с начините на функциониране, комуникация и реагиране, както и със съвременната мобилна техника за работа при спешни медицински, аварийни и бедствени ситуации. Бе наблюдавана реална ситуация на транспортиране на спешен пациент до болницата по въздух чрез хеликоптер на SMURD. В учебната база и симулационния център на SMURD бяха представени учебните програми и ресурси за обучение на парамедици и пожарникари.

Делегацията на МУ-Варна посети и Университета по медицина и фармация в Търгу Муреш, където бе приета от Ректора проф. Леонард Азамфиреи. Бяха обсъдени възможни области и форми на сътрудничество, като партньорство по програма „Еразъм+“ с обмен на студенти и преподаватели, обмен на студенти за летни стажове, сътрудничество в използването на симулатори в обучението по медицина, сътрудничество в издателската и публикационната дейност.

Студенти от Санкт Петербург и Харков ще проведат летни практики в МУ-Варна

юли 25, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

За пръв път от тази година студенти от Националния медицински университет – Харков, Украйна, ще проведат летен стаж в МУ-Варна в рамките на новоподписан договор за двустранно академично сътрудничество между двата университета. За същия период, 20 юли – 5 август, за пета поредна година, Медицинският университет във Варна ще бъде домакин за провеждане на летните стажове и на студенти от Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников“ – Санкт Петербург.

Днес руските и украинските студенти бяха посрещнати от екип на отдел „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна и приветствани от Заместник-ректора по международно сътрудничество, акредитация и качество проф. Тодорка Костадинова и от Декана на Факултета по медицина. проф. д-р Златислав Стоянов.

Гостуващите студенти-медици ще проведат летните си практики по хирургия и вътрешни болести в Университетска болница „Св. Марина“ – Варна под професионалното ръководство на доц. д-р Ирина Иванова и доц. д-р Васил Божков, а по акушерство и гинекология – под менторството на д-р Кремен Цветков. Деканът на Факултета по дентална медицина проф. Стефан Пеев и ас. д-р Невена Караджова ще ръководят летните стажове на руските и украински студенти.

Разнообразна програма, разработена от доц. Клара Докова – Декан на Факултета по обществено здравеопазване, е предвидена за студентите по обществено здравеопазване. Студентите по обмена ще посетят и ще се запознаят с дейността на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването, Областната дирекция по безопасност на храните – Варна, Дневен център „Ривиера“, Дневен център „Слънчевата къща“, Център „Домашни грижи“ при Областния съвет на Български червен кръст, „Карин дом“, както и на Асоциация „Да съхраним жената“.

В социалната програма на студентите от Санкт Петербург и Харков е включено и обучение на спортна лодка „Хигия“, посещение на Музея по история на медицината към Медицински университет – Варна, както и много неформални срещи със студентите от МУ – Варна, ангажирани с придружаването на колегите си от Русия и Украйна.

Пациенти от цял свят приема през лятото клиниката по нефрология и диализа в УМБАЛ „Св. Марина“– Варна

юли 19, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини, Международна дейност No Comments

​Клиниката по нефрология и  диализа в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна осигурява на пациентите денонощно обслужване и диагностични и терапевтични услуги на световно ниво. През летните месеци клиниката е единствената възможност за стотици пациенти от  страната и целия свят да планират почивката си на море, въпреки доказаните си бъбречните  заболявания, които изискват постоянни медицински грижи. „Диализният център във варненската университетска болница „Св. Марина“ е най-големият хемодиализен център в страна.  Осигурява  се  хрониодиализно лечение  за близо 200  пациенти от Варненска област, а през лятото цифрата е доста по-голяма“. Това обяснява доц. д-р Светла Стайкова , началник на клиниката по нефрология и  диализа.

Клиника по нефрология и диализа използва апаратура от висок технологичен клас. Разполага с ехограф с power доплер и цветно кодиран доплер, фазово-контрастен  микроскоп и  стереомикроскоп , за контрол на нативни тъканни цилиндри получени с бъбречна биопсия, ЕКГ-апарат с възможности за мониториране, ехограф за доплерово изследване на бъбречни съдове и за провеждане на контролирана бъбречна биопсия, апарати за автоматично провеждане на перитонеална диализа, пистолет за автоматизирана биопсия под ултразвуков контрол, еднократни игли за бъбречна биопсия-Био Пинсе, Tru Cut и Core. Апаратурата  за  провеждане на  хемодиализа  е с пълен набор от най-високотехнологични съвременни възможности. Използва се  уникална апаратура за подготовка и “обратна осмоза“ на водата за диализните процедури – единствена   в  България,  и  контрол на показателите на всеки 2 часа за качествата на  “пречистената вода“, допълва доц. Стайкова.

Клиниката дава възможност  и   предлага  високоспециализирана  дейност  за стационарна и амбулаторна диагностика на всички видове бъбречни заболявания – гломерулонефрити, пиелонефрити, диабетна нефропатия, хипертензивна нефропатия, съдови заболявания на бъбреците, кистозни бъбречни заболявания, имунни и автоимунни заболявания с бъбречно засягане и бъбречна хипертония. Прилагат се екстракорпорални методи за очистване на кръвта, хемодиализно лечение с високоефективни мембрани, хемодиафилтрация, ултрадифузия, лечение с перитонеална диализа и нейните модификации, аферезно лечение при  бъбречни и   системни заболявания, имуноадсорбция, хемоперфузия, имуносупресивно и цитостатично лечение при гломерулонефрити и васкулити с бъбречно засягане и синхронизирана имуносупресивна и цитотостатична терапия с екстракорпорална имуномодулация. В клиниката също се извършва  лечение   и мониториране  на неповлияваща се от медикаменти артериална хипертония и сърдечна недостатъчност, на неповлияващ се анемичен синдром и на костно-минералните нарушения  при хронични  бъбречни заболявания. Диагностицира се вторичен хиперпаратиреоидизъм и се извършва доплерово изследване на бъбречния кръвоток и цветно кодирани Доплерови методи и критерии за оценка кръвоснабдяването на бъбречен трансплантат.

В клиниката по нефрология и диализа се регистрират и потенциални реципиенти за бъбречна трансплантация в ИАТ , като се извършва подготовка за  трансплантацията  от жив донор и следоперативно лечение,   проследяване на трансплантираните в  УМБАЛ „Света Марина“ пациенти, както и диспансерно им наблюдение.

В клиниката се прилагат всички   съвременни и   иновативни  диагностични методи в  областта  на  нефрологията и  бъбречно- заместващото лечение  в сътрудничество с другите структури на болницата – инвазивни, неинвазивни образни изследвания – КАТ, ЯМР,  СТ- ангиография , PET – скенер, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания. Клиниката  по нефрология и диализа работи в тясно взаимодействие  и  контакти с Клиниката по нефрология  в Университетската болница в Берн, Щвейцария, департамента по клинична медицина в Хаукеландската университетска болница, Берген, Норвегия;  Университетска болница в Неапол, Италия и департамента по клинична нефрология  в диализа   към  Медицински университет – Месина, Италия.

Медицинският екип на доц. Стайкова осъществява също високоспециализирана  и експертна консултативно –  нефрологична помощ  за  ранна диагностика и профилактика на бъбречните заболявания и  за предотвратяване и забавяне развитието на бъбречна недостатъчност. В  клиниката по нефрология и диализа  в УМБАЛ „Св. Марина“ работят  8  високо квалифицирани  и  водещи специалисти  в   страната с доказан професионализъм  и авторитет в областта на нефрологията и бъбречно-замесващата терапия, 4 от които са хабилитирани преподаватели,  и 7  специализанта. В отговор на растящите  нужди и изисквания  на пациентите, екипът постоянно се обучава за прилагане на съвременните  постижения и иновации  в медицината чрез участие в симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина.

Велина Марковска

Представители на МУ-Варна участваха в обучение за подобряване качеството на грижите за пациенти с животозастрашаващи заболявания

юни 21, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 11-15 юни 2018 г. в град Брашов, Румъния се проведе обучение на тема „Трансформиращо лидерство: Оправомощаване на специалистите по палиативна грижа за подобряване качеството на грижите за пациенти със сложни, животозастрашаващи заболявания и техните семейства.“

В обучението се включиха 18 специалисти от 4 държави. Представители на МУ-Варна бяха гл. ас. Катя Генова и ас. Милена Нанкова от Катедра „ Здравни грижи“.

Участниците преминаха обучение по лидерство в палиативните грижи и в разработването на проекти. Основен акцент бе споделянето на опит, обсъждането и търсене на решения в управлението и планирането на палиативните грижи.

Гл ас. Катя Генова представи проект „Обучение на медицински сестри в палиативните грижи във Варна“, а ас. Милена Нанкова- „Обучение на медицинските сестри за комуникационни умения в палиативните грижи във Варна“. Реализирането на проектите предстои в рамките на една година.

По време на визитата, представителите на МУ-варна посетиха и „Hospice Casa Speranței“ в гр. Брашов и се запознаха с организацията на работа в него.

МУ- Варна отваря врати за чуждестранни кандидат-студенти

юни 21, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

За втори път тази година на 22 юни ще се проведат Дни на отворените врати за бъдещите чуждестранни студенти в МУ– Варна. Университетът ще посрещне ученици, кандидат-студенти, родители и гости.

Посетителите ще имат възможността да наблюдават човешката анатомия чрез модерна 3D технология, да разгледат една от най-богатите музейни сбирки по анатомия, както и учебната база на Университета.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се срещнат не само с екипа на отдела, отговорен за кандидатстудентската кампания и бъдещите си преподаватели, но и с настоящи чуждестранни студенти, които ще ги разведат и запознаят с града и някои от неговите забележителности.

Следващата дата за нашите университетски Дни на отворените врати 2018 за чуждестранни кандидат-студенти е 20 юли.