Преподавател и изследовател от Университета в Навара посети МУ-Варна

януари 14, 2019By Antonia GenovaМеждународна дейност

В периода 7 – 11 януари 2019 г. в рамките на програма „Еразъм+“ на работно посещение в МУ – Варна беше  доц. Изаскун Андуеза от Катедрата по социални дейности в Университета в Навара, Испания. Доц. Андуеза е социолог и се занимава с проблемите на мигранти, бежанци, малцинствени и уязвими общности, като често ги изследва от гледна точка на общественото здраве. Основаната цел на работната й програма беше заедно с екипа на  Научноизследователския институт към МУ-Варна да обсъдят възможностите за съвместни изследователски проекти, както и за сравнение на най-добрите практики в Испания и България относно политики, здравни и социални програми, насочени към жени и деца, жертви на домашно и сексуално насилие в рамките на проект „Семейства: социално изключване и безопасни места“, финансиран от Европейския съюз.

Д-р Андуеза се запозна с дейността на отдел „Международно сътрудничество“ и координационния офис на програма „Еразъм+“ и предложи сътрудничество със здравния факултет към Наварския университет, в който от следващата академична година ще започне обучение и по медицина.

В края на посещението Заместник-ректорът по международно сътрудничество проф. Тодорка Костадинова връчи на доц. Изаскун Андуеза сертификат за проведена мобилност по програма „Еразъм+“ и заедно обсъдиха възможности за бъдещ академичен обмен.

МУ-Варна бе отличен със Знак за качество за работата си по Програма „Еразъм+“

декември 6, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност

В края на 2018 година Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на осъществените през изминалата година дейности по най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт – „Еразъм+“. За да отбележи широкия обхват и ползотворния ефект от работата, реализирана до този момент в България в рамките на програмата, на 6 декември 2018 г. Националната агенция проведе вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“.

След осъществената валоризация на проекти по Програма „Еразъм+“, стартирали през 2017 селекционна година, проектът за мобилност №2016-1-BG01-KA103-022902 на Медицински университет – Варна получи висока оценка и беше отличен със Знак за качество.

Официалната церемония по награждаването се проведе на 06.12.2018 г. /четвъртък/, в Централен военен клуб. Наградата получиха заместник-ректорът по международно сътрудничество и институционален координатор на Програма „Еразъм+“ в МУ–Варна – проф. Тодорка Костадинова и административният координатор – г-жа Светлана Панайотова.

Медицински университет – Варна работи по програма „Сократ-Еразъм“ от 2000 г. През 2007 г. университетът получава разширена университетска харта „Еразъм“, а през декември 2013 г. – университетска харта за работа по програма „Еразъм +“ за програмния период 2014-2020. МУ-Варна има сключени двустранни споразумения по програма „Еразъм+“ с 47 университета от 19 европейски страни.

Представители от Солунския университет „Аристотел“ бяха на работно посещение в МУ – Варна

декември 6, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност

Студенти и преподаватели от Катедрата по хистология и ембриология към Солунския университет „Аристотел“ в Гърция посетиха Медицински университет – Варна на 3 и 4 декември. Доц. Султана Медицку и доц. Теодора Папамицу от Солунския университет бяха посрещнати от проф. д-р Ваня Горанова, доц. д-р Стоян Павлов и д-р Десислава Маринова, които ги запознаха с учебната база и образователния процес в Катедрата по анатомия и клетъчна биология към МУ – Варна. Обсъдени бяха общи научни проекти и възможности за съвместна изследователска дейност между докторанти от катедрите в двата университета разговаряха студентите и младите изследователи.

Представителите на Солунския университет се срещнаха и със Заместник-ректора по международно сътрудничество – проф. Тодорка Костадинова, с която дискутираха договор за мобилност и възможността да се инициира обмен на студенти и преподаватели в рамките на програма „Еразъм+“. Гостите от Солунския университет получиха покана за участие в Международния партньорски форум през октомври 2019 г.

Първият договор за академично сътрудничество между Медицински университет – Варна и Солунския университет „Аристотел“ е подписан през 1994 г. и оттогава датират научният обмен и съвместни научни симпозиуми не само между катедрите по анатомия, но и между много университетски предклинични и клинични катедри. С посещението на двамата гръцки професори от Аристотелския университет, организирано със съдействието на отдел „Международно сътрудничество“ се възстановяват традиционно активните академични връзки и се препотвърдиха сериозното желание и намерения за нови съвместни инициативи.

Кандидатствайте до 20 декември за студентски мобилности по Програма „Еразъм+”

декември 6, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност

До 20 декември 2018 г., всички желаещи да участват в студентски мобилности по Програма „Еразъм+“ през следващата 2019/2020 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

 • За мобилност могат да кандидатстват студенти от следните специалности:
 • „Медицина“ – 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж;
 • „Фармация“ – 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на практическо обучение по СИД;
 • „Дентална медицина“ – 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж по Еразъм+;
 • „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – 3-ти курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 • „Здравен мениджмънт“ и „Управление на здравни грижи“ /ОКС Бакалавър/ – 3-ти курс, за провеждане на преддипломен стаж;
 • „Рехабилитатор“, „Зъботехник“ и „Мед. лаборант“ – 2-ри курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 • Докторанти

Вижте тук държавите, университетите и свободните места, за които може да кандидатствате.

Участниците трябва да имат минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване „Много добър 4,50“.

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в Програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по студентска мобилност (по образец)
 3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти – Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
 4. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)
 5. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата

 

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова.

Срок за подаване на документите – 20.12.2018 г.

Екип на МУ-Варна участва на първия конгрес по екологична химия на Евразия

ноември 22, 2018By Veselina DobrevaМеждународна дейност, Наука и образование

Екип на Катедрата по Химия към МУ-Варна взе участие в първия конгрес на Евразия по екологична химия, който се проведе от 1 до 4 ноември 2018 година в Сиде, Турция. На научния форум присъстваха учени от 27 държави. 1-st Eurasia Environmental Chemistry Congress се организира от Дружеството на турските химици и бе свързан с всички дисциплини на екологичната химия, между които актуални проблеми от морската химия и замърсяване на водите, химия  на околната среда и мониторинг,  токсикологична химия. Катедрата по Химия участва с един доклад и две постерни съобщения.

За трета поредна година МУ-Варна бе организатор и домакин на Международния форум на партньорствата

ноември 5, 2018By Veselina DobrevaМеждународна дейност

Представители на 6 държави взеха участие в Международния форум на партньорствата на Медицински университет – Варна, който се проведе на 25-и и 26-и октомври 2018 г. Събитието се организира за трета поредна година, а целта е то да се превърне в платформа, в която партньорите на висшето учебно заведение да могат да споделят идеи и да генерират успешни образователни, научни и социални проекти.

Основната тема на тазгодишното издание на Форума бе „Приносът на международните партньорства  за университетската интернационализация“ и бе посветено на 25-та годишнина от създаването на специалността „Здравен мениджмънт“ и 10-та годишнина от създаването на Факултета по фармация.

Основният акцент на Форума беше поставен върху интернационализацията на университетите, която представлява мощен инструмент за развитието на висшето образование в световен мащаб. Медицински университет – Варна интегрира глобалните перспективи и междукултурното измерение на учебния процес и научните изследвания. Презентациите и дискусиите се фокусираха върху различни модели на интернационализация, работещи при различните партньорства на МУ – Варна.

 

Поздравителен адрес от името на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов представи проф. д-р Албена Керековска – заместник-ректор по учебната дейност. Модераторите на срещата проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор по международно сътрудничество и д-р Анета Докова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“ направиха обстойно представяне на международната дейност на МУ-Варна, на типовете интернационални партньорства и резултатите от вече реализирани двустранни и многостранни проекти.

Форумът продължи с представяне на чуждестранните партньори, които споделиха своя опит в областта на конкретни проблемни въпроси на университетската интернационализация.

На срещата присъстваха представители на различни партньорски институции на МУ-Варна. Сред гостите бяха Почетният консул на Израел проф. д-р Красимир Методиев, директорът на дирекция „Здравеопазване“ на Община Варна г-жа Анастасия Георгиева, аташе по сътрудничеството в областта на френския език към Френския институт в България г-н Ерик Перотел, както и гости от Университета в Оксфорд, Политехническия институт в Сетубал, Южно-уралския държавен университет в Челябинск, Националния медицински университет в Харков,  Фармацевтичен университет в Харков. В програмата на Форума активно се включиха и членове на академичното ръководство, преподаватели и студенти от МУ-Варна.

 

По време на работните дискусии бяха обсъдени възможностите за иницииране и реализиране на съвместни дейности и проекти – обмен на учебни програми, провеждане на интензивни обучителни курсове, участие в научни проекти и др.

 

Третият международен партньорски форум на МУ-Варна

октомври 24, 2018By Бойко МатевМеждународна дейност

Уважаеми колеги,

На 25 октомври 2018 г. от 9:30 ч. в III-та аудитория (eт. 4 в сградата на Ректората) ще стартира Третият международен партньорски форум на МУ-Варна. Основна тема на тазгодишното издание на Форума е „Приносът на международните партньорства за университетската интернационализация“. Събитието е посветено на 25-та годишнина от създаването на специалността „Здравен мениджмънт“ и 10-та годишнина от създаването на Факултета по фармация.
Всички заинтересовани могат да се регистрират от 9:00 до 9:30 часа пред аудиторията.

Кандидатствайте до 5 октомври за студентска мобилност по Програма „Еразъм+”

септември 21, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование

До 5 октомври 2018 г. е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентска мобилност през настоящата 2018/2019 академична година, могат да кандидатстват за незаетите места.

За участие в програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване „Много добър 4,50“.

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в Програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)

 2. Декларация за защита на личните данни по студентска мобилност (по образец)

 3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти – Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)

 4. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата

Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

 Срок за подаване на документите – 5.10.2018 г.

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 209/ от 13:30 до 16:00 часа при Светлана Панайотова.

Преподаватели от МУ-Варна представиха свои научни разработки на XV Годишна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика

септември 14, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност, Наука и образование
Представители на МУ-Варна взеха участие в XV Годишна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика под наслов „Митрохондрии, хранене и здраве“. Тя се проведе в периода 3-6 септември 2018 г., а домакин на проявата бе Центърът за проучване на храненето при човека при Университета на Нюкасъл.
Деканът на факултета по фармация на МУ-Варна проф. Диана Иванова, докторантът ас. Тодорка Сократева и доц. Милка Нашар от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика представиха свои научни разработки на форума. Те разгледаха резултатите и ефектите от приема на минерална вода от гр. Варна върху редокс статуса в кръв при хора. Темата бе зададена по проект на МОН на тема „Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство“.
По време на конференцията повече от 150 участника имаха възможност да представят своите научни разработки. В програмата бяха включени лекции на теми от функцията на митохондриите при условие на здраве и различни патологични състояния до различни подходи към сложността, включително най-новите инструменти на биоинформатиката.
Като член на Европейската асоциация по нутригеномика проф. Иванова се включи в срещата на Управителния съвет и ежегодната й асамблея. Ас. Сократева присъства и на курс за млади учени и докторанти „Temperature and Metabolism: Implications for nutrition studies”, предшестващ конференцията.

Представители на МУ-Варна забиха знамето на университета на най-високия връх в Алпите- Мон Блан

август 28, 2018By Бойко МатевМеждународна дейност

На 22 август 2018 г. представители на МУ-Варна покориха връх Мон Блан. Миглена Календжиева- редовен докторант в катедра „Психиатрия и медицинска психология“ към МУ Варна, Деяна Денева, инспектор обществено здраве в УМБАЛ „Св. Марина“- Варна и треньорът на младите плувци на МУ-Варна Стоян Михайлов след множество изпитания и трудности успяват да забият знамето на Медицински университет- Варна на най-високия връх в Алпите.

Покрита целогодишно със сняг, „Бялата планина“ се извисява върху ледник, който е на повече от 3 000 000 години, намиращ се на границата между Франция и Италия, което прави възможно изкачването й и от двете страни. Върхът е висок 4810м., с което се отрежда на второ място по височина в Европа, след кавказкия Елбрус.

Докторантката Миглена Календжиева разказва: „Идеята за Мон Блан възникна преди няколко години, но сякаш не беше узряла достатъчно и изискваше време, през което да се превърне от просто идея в реализирана цел. Поводът на нашето изкачване беше свързан с навършването на моята 30-та годишнина и желанието ми, след като миналата година успях да направя прехода Ком-Емине, да запазя традицията, като реализирам и друго предизвикателство и осъществя друга своя мечта.“

В екипа, предприел пътуването има хора на възраст от 30 до 68 години, като част от него е и опитен алпинист, участвал в множество експедиции включително с легендарния Христо Проданов. Тук съдбата изиграва своята роля- чрез общи познанства в един екип се оказват трима представители на варненския медицински университет, които до момента на организирането на експедицията не се познават.

Плануването за потегляне започва едва 2 седмици предварително, поради променливото време в района. Първите спирки на експедиторите са Шамони, Франция и хижа „Тет Рус“ (3167м.), откъдето само след няколко часа сън започва изкачването. Почти през цялата вечер времето е непрепоръчително за тръгване, тъй като има обилни валежи от дъжд и градушка. Времето обаче все пак се омекотява и в 2:05 ч. алпинистите потеглят към хижа „Дом дю Гуте“ (3817 м.). Разстоянието между двете хижи е един от на-трудните участъци по пътя към върха, представляващ стръмен каменист склон. Там се намира така наречения “коридор на смъртта”, който е известен с почти постоянния си каменопад. След близо 3 часа и изкачване с изключително внимание на тесния  участък, те достигат хижата, от която продължават стремглаво нагоре.

След около 3-4 часа преход стигат до заслона “Вало”, в който поради ремонтни дейности не успяват да отдъхнат. От тази точка започва най-стръмната част на планината и изкачването по ръба Руш, който е тесен, открит, ветровит и доста дълъг. Миглена споделя , че усещането за нея е наподобявало безкрая- за нещо толкова близо и същевременно толкова далеч.

След 4 дни, насъбрана умора и промяна на надморската височина от 0 до над 4800 метра, надмогвайки физическите и психически бариери експедицията все пак жъне своя голям успех. Връх Мон Блан е покорен!

Времето на върха е лошо, но не пречи на експедиторите да се порадват на своя успех. След минутите отдих обаче те осъзнават, че слизането е също толкова голямо предизвикателство, колкото и изкачването и именно то е погубило не един алпинист.

Докторантът Миглена Календжиева разказва: „В 20:00 часа успяхме да усетим лекотата след свалянето на раниците от гърбовете пред палатките си, а с тях и лекотата, която настъпва след преодоляване на трудност, след осъществяването на поредната мечта, с която вярата във възможностите става по-силна. Така удовлетворени и доволни благодарихме искрено на върха, който се остави да бъде покорен и поехме по обратния път към дома.“

 

Вероника Стоянова