Преподаватели от МУ-Варна и от фармацевтичния университет в Украйна участваха в първото „Лятно училище по фармакогнозия“

август 4, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 22- 31. 07. 2018 г. в МУ-Варна за пръв път се проведе инициативата „Summer school of Pharmacognosy“ . Организатори са Катедрата по Фармацевтични технологии с ръководител доц. маг. фарм. Калоян Георгиев и УС Фармакогнозия към същата катедра с ръководител доц. маг. фарм. Илия Желев. В лятното училище учстваха както преподаватели от МУ-Варна, така и техни колеги от Национален Фармацевтичен университет – Харков, Украйна.

В хода на програмата бяха проведени различни лабораторни изследвания. Бяха обсъдени и разликите между методите за анализ на растителни субстанции в Украйна и България. Преподавателите от Украйна споделиха своя опит с представяне на резултати от собствени научни проучвания.

Във втората част от програмата бе застъпено и посещение на университетските ботанически градини в град Балчик и тази в екопарка на град Варна. Част от обиколката включваше и местностите около н. Калиакра и край река Камчия, където внимание бе обърнато на характерните за съответния терен и климатични условия лечебни растения, както и бе събран материал за бъдещи фитохимични изследвания.

На тържествена церемония във вторник 31.07. 2018 г. всички участници получиха своите сертификати.

Представители на МУ-Варна обсъдиха бъдещо партньорство с Университета по медицина и фармация в Търгу Муреш, Румъния

юли 27, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

Запознаване с работата на интегрираната мобилна служба за спешна помощ, реанимация и спасяване SMURD, както и изучаване на румънския опит в обучението на студенти и парамедици за оказаване на спешна помощ при аварии и бедствени ситуации – това бе целта на посещението на делегация от МУ-Варна, което се осъществи през юли в Румъния. По покана на почетния доктор на МУ-Варна проф. д-р Раед Арафат, Държавен секретар и Началник на отдел „Спешни ситуации“ в Министерството на вътрешните работи на Румъния, Деканът на Факултета по медицина проф. Златислав Стоянов, зам.-деканът на ФМ проф. Йото Йотов и кап. I р. Тодор Йотов, преподавател в Катедрата по медицина на бедствените ситуации и морска медицина посетиха Букурещ и Търгу Муреш.

В спешните отделения на две от водещите букурещки болници (една за възрастни и една педиатрична), бе представена технологията на работа съобразно модела на SMURD. Демонстрирано бе високотехнологично медицинско оборудване и телемедицинско координиране на действията. Представени бяха и възможностите за обучение на парамедици, студенти и лекари-специализанти с използване на различен тип симулатори.

 

В град Търгу Муреш делегацията от МУ-Варна посети Координационния център и Оперативно-изпълнителното звено на SMURD, както и спешното отделение на регионалната болница. Тук представителите на МУ-Варна се запознаха с начините на функциониране, комуникация и реагиране, както и със съвременната мобилна техника за работа при спешни медицински, аварийни и бедствени ситуации. Бе наблюдавана реална ситуация на транспортиране на спешен пациент до болницата по въздух чрез хеликоптер на SMURD. В учебната база и симулационния център на SMURD бяха представени учебните програми и ресурси за обучение на парамедици и пожарникари.

Делегацията на МУ-Варна посети и Университета по медицина и фармация в Търгу Муреш, където бе приета от Ректора проф. Леонард Азамфиреи. Бяха обсъдени възможни области и форми на сътрудничество, като партньорство по програма „Еразъм+“ с обмен на студенти и преподаватели, обмен на студенти за летни стажове, сътрудничество в използването на симулатори в обучението по медицина, сътрудничество в издателската и публикационната дейност.

Студенти от Санкт Петербург и Харков ще проведат летни практики в МУ-Варна

юли 25, 2018By Antonia GenovaМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

За пръв път от тази година студенти от Националния медицински университет – Харков, Украйна, ще проведат летен стаж в МУ-Варна в рамките на новоподписан договор за двустранно академично сътрудничество между двата университета. За същия период, 20 юли – 5 август, за пета поредна година, Медицинският университет във Варна ще бъде домакин за провеждане на летните стажове и на студенти от Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников“ – Санкт Петербург.

Днес руските и украинските студенти бяха посрещнати от екип на отдел „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна и приветствани от Заместник-ректора по международно сътрудничество, акредитация и качество проф. Тодорка Костадинова и от Декана на Факултета по медицина. проф. д-р Златислав Стоянов.

Гостуващите студенти-медици ще проведат летните си практики по хирургия и вътрешни болести в Университетска болница „Св. Марина“ – Варна под професионалното ръководство на доц. д-р Ирина Иванова и доц. д-р Васил Божков, а по акушерство и гинекология – под менторството на д-р Кремен Цветков. Деканът на Факултета по дентална медицина проф. Стефан Пеев и ас. д-р Невена Караджова ще ръководят летните стажове на руските и украински студенти.

Разнообразна програма, разработена от доц. Клара Докова – Декан на Факултета по обществено здравеопазване, е предвидена за студентите по обществено здравеопазване. Студентите по обмена ще посетят и ще се запознаят с дейността на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването, Областната дирекция по безопасност на храните – Варна, Дневен център „Ривиера“, Дневен център „Слънчевата къща“, Център „Домашни грижи“ при Областния съвет на Български червен кръст, „Карин дом“, както и на Асоциация „Да съхраним жената“.

В социалната програма на студентите от Санкт Петербург и Харков е включено и обучение на спортна лодка „Хигия“, посещение на Музея по история на медицината към Медицински университет – Варна, както и много неформални срещи със студентите от МУ – Варна, ангажирани с придружаването на колегите си от Русия и Украйна.

Пациенти от цял свят приема през лятото клиниката по нефрология и диализа в УМБАЛ „Св. Марина“– Варна

юли 19, 2018By Antonia GenovaЗдравни новини, Международна дейност No Comments

​Клиниката по нефрология и  диализа в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна осигурява на пациентите денонощно обслужване и диагностични и терапевтични услуги на световно ниво. През летните месеци клиниката е единствената възможност за стотици пациенти от  страната и целия свят да планират почивката си на море, въпреки доказаните си бъбречните  заболявания, които изискват постоянни медицински грижи. „Диализният център във варненската университетска болница „Св. Марина“ е най-големият хемодиализен център в страна.  Осигурява  се  хрониодиализно лечение  за близо 200  пациенти от Варненска област, а през лятото цифрата е доста по-голяма“. Това обяснява доц. д-р Светла Стайкова , началник на клиниката по нефрология и  диализа.

Клиника по нефрология и диализа използва апаратура от висок технологичен клас. Разполага с ехограф с power доплер и цветно кодиран доплер, фазово-контрастен  микроскоп и  стереомикроскоп , за контрол на нативни тъканни цилиндри получени с бъбречна биопсия, ЕКГ-апарат с възможности за мониториране, ехограф за доплерово изследване на бъбречни съдове и за провеждане на контролирана бъбречна биопсия, апарати за автоматично провеждане на перитонеална диализа, пистолет за автоматизирана биопсия под ултразвуков контрол, еднократни игли за бъбречна биопсия-Био Пинсе, Tru Cut и Core. Апаратурата  за  провеждане на  хемодиализа  е с пълен набор от най-високотехнологични съвременни възможности. Използва се  уникална апаратура за подготовка и “обратна осмоза“ на водата за диализните процедури – единствена   в  България,  и  контрол на показателите на всеки 2 часа за качествата на  “пречистената вода“, допълва доц. Стайкова.

Клиниката дава възможност  и   предлага  високоспециализирана  дейност  за стационарна и амбулаторна диагностика на всички видове бъбречни заболявания – гломерулонефрити, пиелонефрити, диабетна нефропатия, хипертензивна нефропатия, съдови заболявания на бъбреците, кистозни бъбречни заболявания, имунни и автоимунни заболявания с бъбречно засягане и бъбречна хипертония. Прилагат се екстракорпорални методи за очистване на кръвта, хемодиализно лечение с високоефективни мембрани, хемодиафилтрация, ултрадифузия, лечение с перитонеална диализа и нейните модификации, аферезно лечение при  бъбречни и   системни заболявания, имуноадсорбция, хемоперфузия, имуносупресивно и цитостатично лечение при гломерулонефрити и васкулити с бъбречно засягане и синхронизирана имуносупресивна и цитотостатична терапия с екстракорпорална имуномодулация. В клиниката също се извършва  лечение   и мониториране  на неповлияваща се от медикаменти артериална хипертония и сърдечна недостатъчност, на неповлияващ се анемичен синдром и на костно-минералните нарушения  при хронични  бъбречни заболявания. Диагностицира се вторичен хиперпаратиреоидизъм и се извършва доплерово изследване на бъбречния кръвоток и цветно кодирани Доплерови методи и критерии за оценка кръвоснабдяването на бъбречен трансплантат.

В клиниката по нефрология и диализа се регистрират и потенциални реципиенти за бъбречна трансплантация в ИАТ , като се извършва подготовка за  трансплантацията  от жив донор и следоперативно лечение,   проследяване на трансплантираните в  УМБАЛ „Света Марина“ пациенти, както и диспансерно им наблюдение.

В клиниката се прилагат всички   съвременни и   иновативни  диагностични методи в  областта  на  нефрологията и  бъбречно- заместващото лечение  в сътрудничество с другите структури на болницата – инвазивни, неинвазивни образни изследвания – КАТ, ЯМР,  СТ- ангиография , PET – скенер, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания. Клиниката  по нефрология и диализа работи в тясно взаимодействие  и  контакти с Клиниката по нефрология  в Университетската болница в Берн, Щвейцария, департамента по клинична медицина в Хаукеландската университетска болница, Берген, Норвегия;  Университетска болница в Неапол, Италия и департамента по клинична нефрология  в диализа   към  Медицински университет – Месина, Италия.

Медицинският екип на доц. Стайкова осъществява също високоспециализирана  и експертна консултативно –  нефрологична помощ  за  ранна диагностика и профилактика на бъбречните заболявания и  за предотвратяване и забавяне развитието на бъбречна недостатъчност. В  клиниката по нефрология и диализа  в УМБАЛ „Св. Марина“ работят  8  високо квалифицирани  и  водещи специалисти  в   страната с доказан професионализъм  и авторитет в областта на нефрологията и бъбречно-замесващата терапия, 4 от които са хабилитирани преподаватели,  и 7  специализанта. В отговор на растящите  нужди и изисквания  на пациентите, екипът постоянно се обучава за прилагане на съвременните  постижения и иновации  в медицината чрез участие в симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина.

Велина Марковска

Представители на МУ-Варна участваха в обучение за подобряване качеството на грижите за пациенти с животозастрашаващи заболявания

юни 21, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 11-15 юни 2018 г. в град Брашов, Румъния се проведе обучение на тема „Трансформиращо лидерство: Оправомощаване на специалистите по палиативна грижа за подобряване качеството на грижите за пациенти със сложни, животозастрашаващи заболявания и техните семейства.“

В обучението се включиха 18 специалисти от 4 държави. Представители на МУ-Варна бяха гл. ас. Катя Генова и ас. Милена Нанкова от Катедра „ Здравни грижи“.

Участниците преминаха обучение по лидерство в палиативните грижи и в разработването на проекти. Основен акцент бе споделянето на опит, обсъждането и търсене на решения в управлението и планирането на палиативните грижи.

Гл ас. Катя Генова представи проект „Обучение на медицински сестри в палиативните грижи във Варна“, а ас. Милена Нанкова- „Обучение на медицинските сестри за комуникационни умения в палиативните грижи във Варна“. Реализирането на проектите предстои в рамките на една година.

По време на визитата, представителите на МУ-варна посетиха и „Hospice Casa Speranței“ в гр. Брашов и се запознаха с организацията на работа в него.

МУ- Варна отваря врати за чуждестранни кандидат-студенти

юни 21, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

За втори път тази година на 22 юни ще се проведат Дни на отворените врати за бъдещите чуждестранни студенти в МУ– Варна. Университетът ще посрещне ученици, кандидат-студенти, родители и гости.

Посетителите ще имат възможността да наблюдават човешката анатомия чрез модерна 3D технология, да разгледат една от най-богатите музейни сбирки по анатомия, както и учебната база на Университета.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се срещнат не само с екипа на отдела, отговорен за кандидатстудентската кампания и бъдещите си преподаватели, но и с настоящи чуждестранни студенти, които ще ги разведат и запознаят с града и някои от неговите забележителности.

Следващата дата за нашите университетски Дни на отворените врати 2018 за чуждестранни кандидат-студенти е 20 юли.

Представители на МУ-Варна участваха в годишната среща на мрежата „Региони за здраве“ на Световната здравна организация

юни 17, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 10-12 юни 2018 г. в Гьотеборг, Швеция се проведе 24-та среща на мрежата „Региони за здраве“ на европейското бюро на Световната здравна организация.

На срещата участваха 83-ма представители на 32-а здравни региона от 26 държави. Регион Варна, който е българският член на мрежата на СЗО, беше представен от доц. Антоанета Цветкова, председател на общинската комисия по здравеопазване и доцент в Медицинския колеж на МУ-Варна и доц. Антония Димова- зам.-декан на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна.

Срещата беше посветена на целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации до 2030 г.  и възможностите на регионите да работят за тяхното постигане чрез политики в областта на общественото здраве. Основен акцент в дискусиите беше поставен върху значимостта на политиките за здравето на обществата за постигането на всяка една от целите за устойчиво развитие. Участниците имаха възможност да споделят и обсъдят опита си при прилагането на здравни политики в областта на намаляване на здравните неравенства, подобряване на околната среда, инвестициите в здраве като двигател на просперитета за всички и подобряване на училищното образование като средство за подобряване на здравето.

Преподаватели от Южноуралския държавен университет гостуват в МУ-Варна

юни 17, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

Проф. Ирина Потороко, ръководител на катедра „ Храни и биотехнологии“ и зам.-директор на Висшето Медико-биологично Училище на Южноуралския държавен университет и доц. Ирина Калинина от същата катедра посетиха Медицински университет- Варна.

Визитата в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на Факултета по фармация на Медицински университет –Варна се състоя в периода 3-8 юни 2018 г.

По време на престоя си в МУ-Варна, гостуващите преподаватели проведоха съвместни научни изследвания с колегите си от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика върху екстракти и хранителни добавки от лекарствени растения и водорасли.

Южноуралският държавен университет в гр. Челябинск е известен като Национален изследователски университет и е сред десетте най-добри университета според рейтинга на Министерството на образованието и науката на Руската федерация.

Над 140 специалисти участваха в първата национална конференция по инсулт във Варна

юни 11, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност, Наука и образование No Comments
Над 140 невролози, съдови специалисти, неврохирурзи, анестезиолози,  общопрактикуващи лекари, специализанти, докторанти и студенти от цялата страна събра първата национална конференция по инсулт, организирана от Медицински университет и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. В продължение на 2 дни участниците дискутираха актуални въпроси, свързани с епидемиологията на инсулта, SITS регистъра за реперфузионна терапия, възможностите за повишаване качеството на грижите за пациентите по програмата ESO EAST в България и медицинска реакция при някои съпътстващи заболявания. Специалистите обсъдиха също първичната и вторична профилактика, методите на лечение на острия мозъчен инсулт  и неврорехабилитацията.
Конференцията бе открита от проф. д-р Силва Андонова, национален консултант по интервенционална неврология и ръководител на Втора клиника по нервни болести в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Приветствия към участниците поднесоха д-р Нигяр Джафер – заместник-председател на 44-то Народно събрание, д-р Лалова – директор медицински дейности към Министерство на здравеопазването, която поднесе поздравителен адрес от министър Кирил Ананиев и проф. д-р Златислав Стоянов, декан на факултета по медицина към МУ-Варна, който прочете приветствието от Ректора проф. д-р Красимир Иванов. Поздравителни адреси изпратиха г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна и проф. д-р Валентин Игнатов – изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Почетни гости и лектори на конференцията  бяха двама от водещите изследователи в света в областта на профилактика на инсултите и сърдечно-съдовите заболявания – проф. д-р Валери Фейгин – епидемиолог и невролог, директор на Националния институт по инсулт и приложни невронауки в Оукланд, Нова Зелнадия и проф. д-р Нилс Валгрен – невролог, почетен професор в Каролинския институт, директор на програмата за инсулт и мозъчносъдови заболявания към департамента по неврология на Каролинската университетската болница в Стокхолм, Швеция и председател на комитета на SITS регистъра.
Инициативата на Медицински Университет Варна и Университетската болница „Св. Марина“ за организиране и провеждане на първата национална конференция по инсулт е свързана с поставяне на началото на дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт и координирането на усилията за лечение на инсулта за постигане на максимален ефект в страната.
 Целта е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, първо чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение, от която се нуждаят пациентите. Второ, постигане на оптимизиране на качеството на лечение във вече функциониращите центрове за лечение на инсулти.
„С учредяването на националната конференция по инсулт се  поставя началото на взаимно и ползотворно сътрудничество между всички центрове за лечение на инсулт в страната, с цел подобряването на грижите за хората с инсулт и координирането на усилията за лечение на инсулта за постигане на максимален ефект.“, коментира проф. Андонова.
Мозъчно-съдовите заболявания са глобален медицински и социален проблем поради високата болестност, смъртност и инвалидност, които причиняват. Мозъчният инсулнт е най-честата причина за инвалидност и втората най-честа причина за смърт в света. На всеки три секунди един жител на Земята става жертва на това коварно заболяване.
Велина Марковска

Преподаватели от Медицински университет- Силезия в Полша гостуваха в МУ-Варна

юни 11, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 01-06 юни 2018 г. на посещение в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при Факултета по фармация на Медицински университет – Варна бяха доц. Катаржина Комоцински–Васев и доц. Павел Олчик. Посещението се осъществи в рамките на европейската програма „Еразъм+“.

Доц. Васев е ръководител на Катедра по лабораторна медицина и зам.-декан за обучението на докторанти от Факултета по фармация в Медицински университет-Силезия в Полша, а доц. Павел Олчик е ръководител на Катедра по социална фармация и фармацевтично законодателство при същия университет.

Целта на посещението бе да се затвърдят вече изградените партньорски взаимоотношения между двата университета. По време на престоя си учените имаха възможността да се запознаят с научните направления и възможностите за научни разработки във Факултета по фармация и по-конкретно в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Двете партниращи групи споделиха опит в изследванията си върху терапевтичния потенциал на различни природни и синтетични продукти.

Дългосрочна цел на партньорството е изготвянето на предложение за реализиране на бъдещи съвместни проекти, касаещи проучвания върху суровини от природни източници и такива, обект на фармацевтични технологични разработки.