Кандидатствайте за евростипендии от 27 ноември

ноември 7, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

От 27 ноември 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии  за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

За стипендиите за специални постижения могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в редовна форма през зимния семестър, имат успех над 4:00 от предходен семестър и са положили всички изпити до началото на зимния семестър на учебната 2017/2018 . Необходимо е кандидатите да представят уверение за успеха от предходния семестър от съответната факултетска канцелария и самата научна, изследователска или практическа разработка, която трябва  да е била разработена и представена  на научни форуми през зимния семестър на учебната 2017-2018 г. или през летния семестър на учебната 2016-2017.

Кандидатстването за  стипендиите  е само онлайн през страницата на проекта, от сайта  на МОН. Началната дата за подаване на формулярите в сайта  на МОН  е 27 ноември, а крайната – 14 януари. След генериране на формулярите онлайн, е необходимо от 27 ноември до 17 януари те да бъдат разпечатани и занесени лично за потвърждаване в университета. Студентите от факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване трябва да представят документите в сграда „Ректорат“, Учебен отдел, каб. 205, за специалностите от Медицинския колеж – в канцеларията на колежа, каб. 107,  кандидатите от филиалите в  Сливен, Шумен и Велико Търново – в канцелария „Студенти“ във филиалите.

Класирането ще излезе на 8 февруари 2018 година в сайта на МОН. Ако сте сред класиралите се, но не сте подали номер на IBAN сметка, е необходимо да го направите до 13 февруари, отново онлайн, през сайта на МОН. Сметката, по която ще ви бъдат преведени стипендиите за зимния семестър, трябва да бъде в банка ДСК (левова, лично на ваше име), като не е необходимо номерът на сметката да се представя на място в университета.

Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от три стипендии в рамките на един семестър.

ГРАФИК

АСФВ вече с нов Управителен съвет

ноември 6, 2017By Бойко МатевСтудентска дейност No Comments

Уважаеми колеги,

На 06.11.2017г. се проведе отчетно-изборното събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна. В рамките на събранието, по дневен ред, Станислав Кочев, който заемаше длъжността Председател на АСФВ за мандат 2016-2017 година, представи презентация с отчет за дейността през изминалия мандат.

Асоциацията на студентите по Фармация във Варна получи поздравителен адрес от Председателя на Студентски съвет – г-н Божидар Касабов, който поздрави Станислав Кочев и целия екип на Асоциацията за успешния мандат и за дейностите, които асоциацията е успяла да реализира през изминалата учебна година, също така пожела на новия Председател и Управителен съвет, да надградят направеното до момента, утвърждавайки Асоциацията пред студентите.

Финалната част на събранието и дневния ред бе изборът на нов Председател и Управителен съвет на АСФВ. Председателят на Общото събрание даде думата на всеки един от кандидатите да представи платформата си с визията за новия мандат пред членовете на Общото събрание.

След проведеното гласуване, и преброяване на гласовете от изборната комисия в състав Карина Димова, Кремена Тодорова и Жасмин Дорийска за нов председател, с пълно мнозинство от присъстващите 36 членове на Асоциацията на студентите по фармация във Варна, с тайно гласуване бе избрана Микаела Михайлова, която е студент, III курс.

 За членове на новия Управителен Съвет на АСФВ, бяха избрани:

 • Заместник-председател по вътрешните работи – Димитър Велев (III курс) с 35 гласа „За“ и 1 глас „Против“;
 • Заместник-председател по външните работи Оганес Варданян (IV курс) с 36 гласа „За“ и 0 глас „Против“;
 • Главен секретар – Ростислав Атанасов (II курс) с 35 гласа „За“ и 1 глас „Против“;
 • Отговорник комисия Обществени прояви и кампании – Десислава Станева (II курс ) с 36 гласа „За“;
 • Отговорник комисия Научна дейност и фармацевтично образование – Боряна Михайлова (III курс) с 36 гласа „За“  и 0 глас „Против“;
 • Отговорник Връзки с обществеността – Ваня Симеонова (III курс) с 36 гласа „За“ и 0 глас „Против“;

Пожелаваме успех на новото ръководство и на целия екип на Асоциацията на студентите по фармация във Варна!

Нека следващият мандатен период да донесе нови успехи!

Факултетът по обществено здравеопазване дипломира 271 здравни специалисти от Випуск 2017

ноември 4, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Днес, 04.11.2017 г. на тържествена церемония в зала 1 на Фестивален и конгресен център- Варна бяха дипломирани 271 специалисти от Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна. Сред завършилите студенти е и първият випуск в България на специалността „Опазване и контрол на общественото здраве“- ОКС магистър.

Абсолвентите са от общо 9 специалности- в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“ – „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Управление на здравните грижи“, „Здравен мениджмънт“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Фармацевтичен мениджмънт“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“. Отличнички на випуска са Марина Иванова Барбова- Станкова, юмарияна Иванова Йорданова и Анелия Христова Николова, a 57 от абсолвентите завършват с успех над 5,50.

Ректорът на МУ – Варна,  проф. д-р Красимир Иванов се обърна към абсолвентите с думите: „Не спирайте да се самоосъвършенствате и да ставате все по-добри с всеки изминал ден. Само така успехът ще бъде винаги с вас и ще намирате истинско удовлетворение от свършената работа. И още нещо – помнете, че вратите ни винаги ще бъдат отворени за вас, за да ви посрещнем като преподаватели или като практикуващи специалисти.“

Университетска болница „Св. Марина“ – Варна осигури работни места на всички дипломанти от специалност „Медицинска сестра“, като даде възможност на първите 5 от тях да изберат и отделението, в което искат да работят. Специализираната акушеро-гинекологична болница  „Проф. д-р Димитър Стаматов“ осигури 10 работни места за абсолвентите, а Майчин дом- Варна – 4 места за „Медицинска сестра“ и 3 места за „Акушерка“.

Официални гости на церемонията бяха ректорите на МУ-Варна и членове на съвета на настоятелите на университета- доц. Георги Маринов, проф. Димитър Камбуров, Проф. Темелко Темелков и проф. Анелия Клисарова; г-н Цветелин Йорданов- зам.-кмет на град Шабла, доц. Антоанета Цветкова- председател на постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет- Варна, г-жа Анастасия Георгиева- Директор Дирекция Здравеопазване Община Варна, г-жа Теодора Димитрова- старши експерт Община Шабла, проф. д-р Валентин Игнатов- изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна, полковник доц. д-р Ивайло Въжаров- Началник на МБАЛ-Варна към военномедицинска академия, г-н Ерик Перотел- Аташе по сътрудничество в областта на френския език в представителството на Френския институт в гр.Варна, г-жа Милена Ангелова- Директор на Алианс Франсес- Варна.

Поздравителни адреси към дипломантите и академичното ръководство бяха получени от г-н Иван Портних- кмет на Община Варна, доц. Антоанета Цветкова- Председател на постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет- Варна, г-н Стефан Радев- кмет на Община Сливен, г-н Цветелин Йорданов- зам. -кмет на град Шабла, проф. д-р Силвия Янкуловска- декан на Факултет по обществено здравеопазване на Медицински университет-Плевен, проф. д-р Румен Стефанов- Декан на Факултет по обществен здравеопазване към МУ- Пловдив и много други.

Музикални поздрави към завършващите студенти отправиха „Виталити акустик дуо“, които изсвириха Por una Caboza- танго от Carlos Gardel и Top of the world на The Carpenters, както и певицата, нашумяла от телевизионни музикални формати Цвета Добрева с песента „Feeling good“.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

октомври 31, 2017By Бойко МатевКултурна дейност No Comments

Уважаеми колеги,

На днешния 1 ноември отново отдаваме дължимите почит и признателност към всички заслужили българи, които със слово и дела през вековната ни история са допринесли за възраждането и съхранението на българската духовност и за нейното издигане като висша ценност.

Днес се прекланяме пред тези, които ни завещаха стремеж към знания и гордо усещане за национално самочувствие.

Пожелавам Ви възрожденският дух на знанието и творчеството да гори и да намира нови будни умове, които достойно да поемат факела на голямата българска академична общност, за да са живи традициите и за бъдещите поколения!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

 

 

                                                                                                                                               Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

                                                                                 Ректор на Медицински университет

                                                                           „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Програма за изправяне на стойката и моделиране на фигурата към Университетски център по Източна медицина на Медицински университет-Варна

октомври 30, 2017By Бойко МатевЗдравни новини No Comments

Уважаеми  студенти на МУ-Варна,

Имаме удоволствието да Ви поканим в Университетския център по Източна медицина на Медицински университет-Варна за участие в програма за изправяне на стойката и моделиране на фигурата, специално насочена към Вас:

 1. „Фитбол-гимнастика“ с максимален брой участници в групата – 4ма души
 2. Продължителност на програмата – 10 посещения в Центъра по източна медицина
 3. Единична цена за всеки участник – 85 лв.
 4. Ръководители на групите:
 • ас. Станислава Богомилова (магистър кинезитерапевт) и
 • ас. Яни Шивачев (магистър кинезитерапевт)
 1. Записване:
 • 052 677 272 (г-жа Славка Касабова)
 • 0889 930 960 (д-р Деница Гроздева)
 1. Местоположение на УЦИМ: гр. Варна, бул. Цар Освободител“ 84 в сградата на Медицински колеж – партера всеки ден от 08.00 часа до 19.00 часа.

 

Кампания „Превенция на инсулт“ ще се проведе в МУ-Варна и в УМБАЛ „Св. Марина“

октомври 30, 2017By Бойко МатевЗдравни новини No Comments

​Кампанията „Превенция на инсул“ ще се проведе на 31-ви октомври от  10.00 до 12.00ч. във фоайето на 1-ви етаж на УМБАЛ „Св. Марина“ и в Медицински Университет – Варна. В рамките на инициативата ще се извърши записване за безплатни профилактични прегледи във Втора неврологична клиника с Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, която е една от водещите центрове по лечение на остри мозъчни инсулти в България.

С кампанията, която се организира от Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ), Асоциацията на студентите по дентална медицина (АСДМ) – Варна с любезното съдействие на Студентски съвет на МУ-Варна и Втора неврологична клиника с Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, лекарите и студентите по медицина ще отбележат за пореден път Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври.

Мозъчно-съдовите заболявания са глобален медицински и социален проблем поради високата болестност, смъртност и инвалидност, които причиняват.

 Според Националния център по здравна информация през 2016 г. от мозъчен инсулт у нас са заболели 57 369 болни, от които 96.5 % (55 395) са хоспитализирани. Преобладават случаите на остър исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ) – 90.2 % (51 789) случая.

 Въпреки напредъка в лечението на ОИМИ, превенцията на инсулта чрез своевременна диагностика и лечение на РФ остава най-важна за намаляване на заболеваемостта. Първичната профилактика има огромно значение за общественото  здравеопазване. Високорисковите лица и групи могат да бъдат идентифицирани и да станат обект на специфично менажиране и интервениране. Необходимо е съставяне на глобална оценка на съдовия рисков профил, неговото управление и промяна при отделния пациент.

Данните сочат, че 1 на 6 лица по света получава инсулт. До 80% от мозъчните инсулти могат да бъдат предотвратени. В тази връзка е разработен инструмент, който може да помогне. Разработено е безплатно приложение за смартфон Stroke Riskometer съвместно с международни лидери в областта на профилактиката на инсулти,

Stroke Riskometer е отличен и лесен за използване инструмент за измерване на индивидуален риск от инсулт през следващите пет до десет години в зависимост от наличните рискови фактори. Приложението е подходящо за възрасти между 20 и 90 години. От приложението може да се информираме и за най-честите симптоми при настъпване на остър мозъчен инсулт.

Голямото предимство на Stroke Riskometer е, че позволява на човек да изчисли риска от инсулт в следващите 5-10 години. Въоръжени с тази информация, човек може да предприеме действия с помощта на своя личен лекар.

 Със световния ден посветен на борбата с мозъчните инсулти, още веднъж се напомня на населението, лекарите, извънправителствените организации и медиите за важността на първичната и вторична профилактика на мозъчносъдовите болести, с което ще се снижи значително смъртността и инвалидността от тези тежки заболявания.

Световната федерация по детска неврохирургия даде стипендия на млад лекар от УМБАЛ „Св. Марина“ и МУ– Варна

октомври 30, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

Младият български лекар д-р Тони Кондев, специализант в Клиниката по неврохирургия във варненската болница УМБАЛ „Св. Марина“ и асистент в Медицинския университет спечели стипендия по време на 45-тия конгрес на Световната федерация по детска неврохирургия (ISPN), който се проведе в периода 8-12 октомври в гр. Денвър, Колорадо, САЩ.

По време на научния конгрес д-р Кондев представи две теми, сред които отличената: „Intraoperative ultrasound imaging through the anterior fontanel for real-time guided insertion of the proximal catheter of ventriculoperitoneal shunts in the lateral ventricle of infants“. Презентациите са съвместни разработки на авторски колектив в състав: проф. д-р Я. Енчев, д-р Б. Илиев, д-р Т. Кондев, доц. д-р Т. Аврамов, д-р Пл. Трендафилов, д-р Е. Захариева, д-р М. Мойнов и д-р Ст. Тодорова.Наградата представлява международно признание за МУ-Варна и Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, която е една от водещите клиники за лечение в България.

Световното дружество по детска неврохирургия (ISPN) е създадено през 1972 г. и има за цел да насърчава обмена на научна информация и техники, свързани със здравето на децата в целия свят. Дружеството подкрепя и образователни дейности на млади лекари, грижещи се за неврохирургичното здраве на децата.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 01.11

октомври 29, 2017By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Уважаеми колеги,

01.11.2017г. е неучебен ден за всички студенти на Медицински Университет – Варна, по повод Деня на народните будители, освен за всички стажант-лекари.

Нека помним делата на дедите ни, на които дължим възможността днес да вървим по светлия път на науката и просвещението.

МУ-Варна участва в национална среща по програма „Еразъм +“

октомври 29, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

Ha 25 и 26 октомври 2017 г. в Плевен се проведе национална среща на координаторите по програма „Еразъм+“ от всички висши училища в България на тема: „Информационни дни и обучителен семинар за подобряване на административния процес по  Програма „Еразъм+“ – сектор „Висше образование“. Събитието бе открито от г-жа Татяна Калканова – Изпълнителен директор на Националната агенция – Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), София. Тя представи инициативите на агенцията по повод 30 годишнината на програма „Еразъм+“, както и събитията  и честванията в тази връзка, организирани от висшите училища в България.

В презентацията на директора на ЦРЧР беше отбелязан и успешно проведеният Международен форум на партньорствата на Медицински университет – Варна „Международни партньорства за младежта – студентски живот и „Еразъм+“.

МУ-Варна получи покана от Националната агенция ЦРЧР да се включи в програмата на обучението с презентация в панела „Оптимизиране на административния процес по програма „Еразъм+“ – споделяне на добри практики“. Експертите от отдел „Международно сътрудничество“ Светлана Панайотова и Силвана Добрева представиха цялостната дейност и факторите за оптимизиране на резултатите от проектите за мобилност на студенти и преподаватели от МУ-Варна.

За 30 години в програма „Еразъм+“ са се включили над 9 милиона участници. За България, по програма „Еразъм+“ работят 48 висши училища и 1 консорциум. През 2016-2017 академична година  са проведени 2807 студентски мобилности и 1735 мобилности на преподаватели и непреподавателски състав от българските университети. 

197 специалисти от 8 специалности завършиха Медицински колеж- Варна

октомври 28, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

На официална церемония днес, 28 ноември, в зала 1 на Фестивален и конгресен център- Варна, получиха своите дипломи 197 специалисти от Медицински колеж – Варна. Абсолвентите, които се присъединиха към съсловието на медицинската общност в България са от 8 специалности – Медицински козметик, Медицински оптик, Зъботехник, Помощник-фармацевт, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Медицински лаборант и Рентгенов лаборант.

Ректорът на МУ – Варна  проф. д-р Красимир Иванов се обърна към завършващите с думите: „Благодаря ви, че ни повярвахте така, както ние повярвахме във вас и ни гласувахте доверие, избирайки Медицински колеж – Варна пред всички други възможности. Сега вече знаете, че именно тук можете да получите знанията и образованието, на които да разчитате за професионалното си израстване и бъдеща кариера.“

Четирима абсолвенти, които завършиха обучението си с успех 5.93, получиха почетен плакет и грамота „Отличник на Випуск 2017“ , както и парични награди от ректора на Медицинския университет професор Красимир Иванов и от кмета на Варна г-н Иван Портних. Почетни плакети на първенците от името на Община Варна връчи г-жа Таня Василева, директор дирекция Социални дейности. Всички дипломанти се заклеха в морала на древните лечители, повтаряйки клетвата на медицинските специалисти след директора на Медицински колеж – Варна проф. д-р Димитричка Близнакова.

Поздравителни адреси към дипломантите и академичното ръководство бяха получени от министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Николай Петров, народния представител в 44-то народно събрание и зам. председател на Комисия „Образование и наука“ и член на комисия „Здравеопазване“ проф. д-р Анелия Клисарова, командира на военноморските сили контраадмирал Митко Петев, кмета на Добрич Йордан Йорданов, зам. председателя на общински съвет – Варна д-р Лидия Маринова, директора на Медицински колеж – Стара Загора проф. д-р Христина Милчева, изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, изпълнителния директор на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ проф. д-р Емил Ковачев, началника на МБАЛ към ВМА-Варна полк. Доц. д-р Ивайло Въжаров, председателя на регионалната фармацевтична колегия на Български фармацевтичен съюз маг.-фарм. Рада Пехливанова и председателя на управителния съвет на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Райна Бояджиева.

Музикални поздрави към завършващите студенти бяха изпълненията на талантливите Стела Чернева и Георги Бодаков от „Виталити акустик дуо“ и д-р Румяна Кирнева.