Първо класиране за общежития 2018/2019

август 10, 2018By Бойко МатевВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

Уважаеми колеги,

Излезе първо класиране за учебната 2018/2019 година за студентските общежития на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и във връзка с това, публикуваме допълнителни разяснения относно дейността на “Студентски общежития и столове“.


СПИСЪК на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 3, ул. „Брегалница“ №  65,  гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите и докторантите,  кандидатстващи с допълнителни документи, определени за настаняване в студентско общежитие бл. 3, ул. „Брегалница“ №  65,  гр. Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 35, ул. „Петър Райчев“, гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите и докторантите,  кандидатстващи с допълнителни документи, определени за настаняване в студентско общежитие бл. 35, ул. „Петър Райчев“,  гр. Варна, за учебната 2018/2019 г.

Допълнителна информация за I-во и II-ро класиране, график за настаняване и необходими документи

ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

юли 26, 2018By Бойко МатевПредстоящи събития No Comments

Уважаеми колеги,

За пета поредна година Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и Български фармацевтичен съюз (БФС) организират ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, който тази година е посветен на 10- годишния юбилей на Факултета по фармация при МУ – Варна и ще протече под надслов: „Бъдещето на фармацията: традиции, научни изследвания и открития“,. Събитието ще се състои на 26-28 ОКТОМВРИ 2018г. в  хотел „Черно море“, гр. Варна.

Петият Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция са насочени към медицинското съсловие, фармацевтичните и дермо-козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти от цялата страна.

Научно- практическата конференция включва представяне на доклади и/или постери на студенти, докторанти и специализанти от Медицинските университети в България.

Такса правоучастие в научно-практическата конференция – няма

Предварителната програма на събитието може да видите тук.

Заявки за участие в научно-практическатата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 1 септември2018 г. Тук.

Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели (като слушатели) се приемат до 30 септември 2018 г. Тук.

Събитието включва и  модул по програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2018 г. , акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз. По време на конгреса ще се проведе и Workshop на тема „Анализ и оценка на пазарни данни за оптимално управление на аптеката“.

За повече информация:

Доц. Илия Желев, д.б.

e-mail: ilia.slavov@mu-varna.bg

моб.тел.: 0899 902 423

Доц. Калоян Георгиев, д.ф.

e-mail: kaloyan.georgiev@mu-varna.bg

моб.тел.: 0898 343 274

Станислава Стойчева

e-mail: stanislava.i.stoicheva@gmail.com

моб.тел.: 0889 187 873

Излязоха резултатите от теста по биология за специалностите от Медицински колеж – Варна, както и за „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

юли 24, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Днес се обявяват резултатите от теста по биология за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ (включително за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново) и специалностите от Медицински колеж – Варна – Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Рехабилитатор, Медицински козметик и Инспектор по обществено здраве. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук.

Кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов“ №55) на 24 и 25 юли 2018 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни, не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Резултатите от устния изпит за специалността „Управление на здравните грижи“ ОКС „бакалавър“, който се проведе на 23.07.2018 г., може да видите тук.

Очаквайте класирането за тези специалности, както и за специалностите „Логопедия“, „Медицински оптик“, „Здравен мениджмънт“ и „Управление  на здравните грижи“ ОКС „бакалавър“ на 24 юли 2018 г. (вторник).

„Зеленият двор на Варна“ стартира през октомври с научнопрактическа конференция

юли 13, 2018By Бойко МатевПредстоящи събития No Comments

Научнопрактическа конференция на тема „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“ ще се проведе във Варна на 7 октомври тази година.

Лектори на научнопрактическата конференция, организирана от Катедра „Хигиена и епидемиология“ към Факултета по обществено здравеопазване (ФОЗ) на МУ-Варна с подкрепата на Френски институт в България, ще са трима водещи специалисти от Франция и България в педиатричното, психоаналитичното и педагогическо знание за детето. Това са детският психиатър и психоаналитик Мириам Сежер, психоаналитикът Мари Кристин Лазник, консултираща ранен аутизъм и доц. д.п.н. Моника Богданова – психоаналитик, преподавател във Факултета по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” и основател на първия „Зелен двор“ у нас. Всички те са последователи на Франсоаз Долто – педиатър, психоаналитик и пионер в детската анализа.

Събитието е насочено както към широк кръг от специалисти – лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, психолози, логопеди, социални работници, преподаватели, педагози, така и към студенти, родители и всички, които проявяват интерес към обсъжданите въпроси.

Научнопрактическата конференция на 7 октомври 2018 година е първата инициатива от проект за създаване на нова и устойчива структура в морската ни столица, а именно Център за ранна социализация и превенция на деца 0-3 години – „Зеленият двор на Варна“. В него ще се адаптират, прилагат и развиват идеите на Франсоаз Долто и на утвърдения вече български опит в основания през 2015 година и функциониращ такъв център в София.

Франсоаз Долто създава „Зелената къща“ („Зеленият двор“) за първи път в Париж като място за прием, игра, почивка на най-малките и по този начин „пространство за социализация и плавен преход към самостоятелност, към детската градина или рехабилитацията“. Тя вижда центровете като пространство между семейството, дома и социума – там, където детето е с другите деца и възрастни. Така на тяхна територия се осъществяват срещи и общуване на различни нива (родители – деца – специалисти), ранна социализация и превенция чрез разговори и изслушване, модел за бъдещото общество на търпимостта и толерантността. Днес във Франция съществуват повече от 800 зелени / отворени къщи, финансирани от общинските власти като места за прием на деца и родители. Идеята на Франсоаз Долто е приета, развита и адаптирана в много държави.

Франсоаз Долто (1908-1988) – педиатър, психиатър, последователка на Фройд, съратничка на Жак Лакан. Тя е една от емблематичните фигури на френската и световната психоаналитична наука. Основател е на Парижкото психоаналитично общество. Нейните трудове започват с революционната ѝ дипломна работа „Психоанализа и педиатрия“ и са признати за класически, с несъмнено оригинален и доказан принос към познанието за дълбинното у човека и детето. С необикновена клинична дарба, тя се вслушва и разшифрова по специален начин думите и делата на детето. През целия си професионален и творчески път се води от идеята за профилактиката и етиката, за „осъществяването на конкретен напредък в полза на развитието на децата – бъдещите възрастни и бъдещите членове на обществото“, винаги защитава „каузата на децата“ в търсене на собствената им идентичност. Тя е позната в България с книгите си „Когато ce появи детето“, „Каузата на децата“, „Основни етапи на детството“, „Тийнейджърите“, „Женската сексуалност“, „Всичко е език“, „Несъзнаваният образ на тялото“ и др.

Очаквайте скоро програмата на събитието.

Публикувани са резултатите от редовния изпит по химия

юли 12, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар“. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи на 13 юли 2018 г. (петък) и на 16 юли 2018 г. (понеделник) от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в стая 802, Факултет по фармация (бул. „Цар Освободител“ №84). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Очаквайте първо класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация на 13 юли 2018 г. (петък), а записването и подаването на заявления за прекласиране ще се проведе от 16 юли (понеделник) до 19 юли (четвъртък) 2018 г.

При традиционно голям интерес премина първата част от приема на документи за предстоящата учебна 2018/2019 година. Кандидатите за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация са значително повече от тези във всички досегашни кампании на МУ-Варна.

Удължаване на престоя в студентско общежитие по време на лятната практика във Варна

юни 12, 2018By Бойко МатевВажни съобщения No Comments

Уважаеми колеги,

                Българските студенти от специалностите  Медицина  – трети и четвърти курс, Дентална медицина- трети и четвърти курс, Рехабилитатор- първи и втори курс, Медицински козметик – първи и втори курс и Медицински оптик–първи и втори курс,  субсидирана форма на обучение, които ще проведат задължителната лятна практика в гр.Варна подават заявления за удължаване на престоя си в студентското общежитие, за периода на практиката.

  • Студенти положили всички изпити на редовна сесия ще проведат практиката при следния график:

от 11 юли до 9 август 2018 г.  –  спец. Медицина, Дентална медицина, Рехабилитатор

от 11 юли до 24 юли 2018 г. – спец. Медицински козметик и Медицински оптик

  • Студенти с останали изпити за поправителна/юлска/ сесия ще проведат практиката при следния график:

от 24 юли до 22 август 2018 г. – спец. Медицина, Дентална медицина, Рехабилитатор

от 24 юли до 6 август 2018 г. – спец. Медицински козметик и Медицински оптик

 

  • Първи етап – влизат в  webstudent.muvarna с парола и потребителско име. 

 

  • Втори етап – избират „ Лятна задължителна практика“.

 

  • Трети етап– избират отметката с текст: „Ще проведа лятна задължителна практика в гр.Варна. Желая да продължа престоя си в студентско общежитие за периода на практиката“, и потвърждават с натискане на бутона „Изпрати“.

 

Срок за подаване на заявленията – от 18 юни до 6 юли 2018 г. вкл.

 

Важно:

 Студентите от спец. Дентална медицина освен подаването на заявление  в webstudent.muvarna.bg трябва да представят в срок от 20 до 30 юни 2018 г. при Ивелина Атанасова – Организатор УД във факултета,  служебна бележка за базата в гр.Варна, в която ще проведат лятната задължителна практика. Без такава бележка няма да им бъде удължен престоят в студентското общежитие.

 

 

 

 

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски трудNO”

юни 6, 2018By Бойко МатевПредстоящи събития No Comments

За повече информация кликнете върху банера!

Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“, с подкрепата на дирекция „Превенции“, Община Варна и Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна стартират Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски трудNO“.

През последните години случаите на трафик на хора с цел трудова експлоатация, за съжаление, нарастват все повече. В същото време се наблюдава подценяване на тези случаи, както от отговорните институции, така и от самите потърпевши, които често възприемат лошите трудови отношения като норма. Особена уязвима група за този вид трафик са младите хора, които провокирани от липсата на възможности за реализация в България търсят работа в чужбина. Непознаването на стандартите и условията на труд в страната на дестинация, както и липсата на умения да разпознават рискови ситуации и знания за това къде и как да се защитят, засилват риска от въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация. Кампанията цели чрез различни комуникационни канали, да бъде повишена информираността на целевата група за рисковете от въвличане в този вид трафик, най-честите експлоатационни форми и начини за защита в страната и чужбина.

С уважение,

 

ПЕТЯ АТАНАСОВА

Председател на УС

Сдружение „Младежка инициатива

за устойчиво развитие“

СКРИНИНГ: „За по-добро зрение в 21-ви век“

май 28, 2018By Бойко МатевЗдравни новини, Предстоящи събития No Comments

Научно-изследователски екип от катедра „Очни болести и зрителни науки“ провежда кампания „За по-добро зрение в 21-ви век“ – БЕЗПЛАТЕН СКРИНИНГ чрез високотехнологично изследване ОСТ-А (Оптична кохерентна томография и ангиография).

Тази инициатива представлява уникална възможност напълно безплатно да получите количествен и качествен анализ на състоянието клетките и съдовете на ретината Ви на микроструктурно ниво.

За технологията:

ОСТ-А съчетава предимствата на два уреда: оптична кохерентна томография и ангиография. По този начин се извършват едновременно томографско изследване (изобразяване на всеки отделен слой) на ретината и неинвазивна ангиография (изследване на кръвоносните съдове на окото). Това прави диагностичния процес много по-бърз, безвреден, щадящ и удобен, както за лекар, така и за пациент.

Апаратът ZEISS Angioplex ™ OCT използва платформата CIRRUS ™ HD-OCT със скорост на сканиране до 68 000 A-сканирания за 1 секунда. Получава се триизмерно изображение, определящо потока на червените кръчни клетки, и микро-кръвоносните съдове на повърхностните, дълбоките и аваскуларните слоеве на ретината.

Предимства:

Извършване на изследването без нужда от предварителна подготовка на пациента – не се изисква разширяване на зеници, както и инжектирането на багрила, които могат да бъдат алергизиращи; По този начин дискомфортът се свежда до минимум.

Критерии за участие:

  • Възраст: до 40 годишна възраст
  • Липса на системно заболяване – пример: диабет, артериална хипертония;

Локация:

Център по Източна Медицина, Медицински Колеж – Варна

Записване:

  • Facebook
  • uvstudy@abv.bg
  • На място в Очна болница – Варна, лица за контакт: д-р Младена Радева, Д-р Мария Бояджиева, Д-р Катерина Бомерт

 

ГОЛФЪТ – СПОРТ ИЛИ НАЧИН НА ЖИВОТ

май 21, 2018By Бойко МатевПредстоящи събития, Спорт No Comments

На 29.05.2018г. /Вторник/ в Първа аудитория на МУ-Варна от 16:00 часа ще бъде изнесена презентация на тема: „ГОЛФЪТ – СПОРТ ИЛИ НАЧИН НА ЖИВОТ“ от Веселин Савоя – директор на “Thracian Cliffs“ – Голф, ПГА голф професионалист, член на Професионалната Асоциация по голф в Германия. Поканени на презентацията са всички студенти и преподаватели от МУ-Варна, както и всички, които се интересуват.

Веселин Савоя е завършил Националната спортна академия и е с повече от 15 години опит в сферата на спорт мениджмънта, голф и голф физиотерапията, мисията на Вес Савоя е до представи на широката публика ползите от голфа и да демонстрира, как голфът служи за пример в живота с лични качества като воля, сила, смелост и прецизност, коитоуспешно се прилагат в личните и бизнес взаимоотношенията между хората.

За контакти: тел.: 0884/410-710

Тържествена церемония по присъждане на звание „Doctor Honoris Causa“ и връчване на почетен знак „Синя лента“ и дипломи за академични длъжности и звания

май 21, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Днес, 21.05.2018г., в Първа аудитория на МУ-Варна се проведе тържествена церемония, на която проф. д-р Раед Арафат бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Високото отличие бе връчено на проф. Арафат от Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов  за изключителните му заслуги при внедряване на най-съвременните методи на обучение на интердеисциплинарни екипи за реакция и действия при природни бедствия и ситуации на масови безредици. Проф. Арафат представи академична лекция на тема: „Digital exercise and seminar on civil-military cooperation in health disaster response“.

Проф. д-р Раед Арафат е един от най-изтъкнатите експерти по природни бедствия, масови поражения и контратероризъм не само в Румъния, а и в Научния отдел на НАТО, ЕС И СЗО. Дейността на д-р Раед Арафат е пряко свързана с редица проекти на МУ-Варна, включително и за първото в страната обучение по антитероризъм за стажант-лекари, което се провежда в Медицински университет – Варна и има цел да обучава шесокурсниците за медицинското осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали.

Проф. д-р Раед Арафат е Държавен секретар на Румъния по въпросите на природни бедствия, масови поражения и тероризъм и Директор на Департамента по спешни ситуации към Министерството на Вътрешните работи на Румъния. Той е координатор на всички спешни медицински дейности в Румъния, вкл. при използване на въздушен транспорт, линейки, пожарна, гражданска отбрана, специализирани болници, планинска спасителна служба, както и всички държавни проекти, свързани със спешни ситуации.

През 1991 г. проф. Раед Арафат създава  мобилна служба за спешни реакции при кризисни ситуации, базирана в Румъния, в която си сътрудничат лекари от болниците за спешна помощ, пожарникари, пилоти и планинските спасители. За приноса си към румънския народ получава два пъти националния орден на Румъния „за заслуги“.

Благодарности към проф. Арафат отправи проф. Радослав Радев, а посланикът на Република Румъния в България Н.Пр. Йон Гъля го приветства по повод високото признание.

За 15-та поредна година в навечерието на 24 май, Деня на българската култура и славянската писменост, Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов връчи на заслужили преподаватели отличието – „Почетен знак със синя лента“. Церемонията по награждаването се състоя на 21 май в Първа аудитория на МУ-Варна.

Тази година престижното отличие получи доц. д-р Атанас Пенев за високи заслуги в областта на интензивната кардиология, за активната научна, управленска и дългогодишната преподавателска дейност и за неговия принос в развитието на Катедрата по вътрешни болести в МУ-Варна и Клиниката по интервенционална кардиология при Университетска болница “ Св. Марина” – Варна.

Вторият удостоен с „Почетен знак със синя лента“ бе доц. д-р Минко Минков за високите му заслуги в областта на предклиничните науки, за активна научна и дългогодишна преподавателска дейност и за развитието на Катедрата по анатомия и клетъчна биология при Медицински университет – Варна.

Студентската общност на МУ-Варна бе отличена с колективна награда „Почетен знак“ за активна студентска дейност, за организиране на Черноморския симпозиум за млади учени, за организирането, провеждането и изключителното представяне на Фестивала на медицинските университети, за безапелационните спортни победи и завоюването на купата за Комплексен победител на варненската универсиада през 2018г. и за особени заслуги в утвърждаването и издигането на авторитета на Медицински университет –Варна на локално, национално и световно ниво.

В рамките на церемонията с почетен плакет на Ректора за принос за укрепване на регионалното сътрудничество в областта на здравеопазването, развитие на взаимоотношенията между Медицински университет – Варна и Югоизточноевропейската здравна мрежа, както и за подкрепата Медицинският университет във Варна да стане образователен и експертен център за обучение на здравни специалисти бе удостоена г-жа Мария Русева от СЗО.

По време на церемонията бяха връчени и дипломите за академична длъжност „професор“ и „доцент“ и образователно-научна степен „доктор“ за първото шестмесечие на 2018 година.