ФАКУЛТЕТ ФАРМАЦИЯ

септември 15, 2017By Магдалена БлизнаковаСтудентска дейност No Comments
 
 

Разпис на лекциите и упражненията за III курс, спец.”Фармация”, зимен семестър на учебната 2017/ 2018 година

Разпис на лекциите и упражненията за IV курс, спец.”Фармация”, зимен семестър на учебната 2017/ 2018 година

Разпис на лекциите и упражненията за V курс, спец.”Фармация”, зимен семестър на учебната 2017/ 2018 година

ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

септември 15, 2017By Магдалена БлизнаковаСтудентска дейност No Comments

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА

септември 15, 2017By Магдалена БлизнаковаСтудентска дейност No Comments
  
 
 

МУ-Варна участва на престижно изложение за кандидат-студенти в Дъблин

септември 15, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments
Медицински университет – Варна представя възможностите за обучение на чуждестранни студенти по медицина и дентална медицина на най-мащабното изложение в Ирландия „Irish Times Higher Options 2017, което се провежда в периода 13 – 15 септември в столицата Дъблин. Изложението бе открито от Министъра на образованието на Ирландия Ричард Брутън.
Над 160 университети, колежи и образователни институции от Великобритания, Ирландия, Холандия, САЩ, Полша и Унгария участват на тазгодишното издание, което е посетено от над 25 000 кандидат – студенти. МУ-Варна е единственият университет от България, който участва редом с най-престижните европейски университети като Оксфорд и Кеймбридж.

Започва записването за курсовете по клинична хомеопатия за академичната 2017-2018 г.

септември 15, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

През месец октомври започва курса по „Клинична хомеопатия“ за академичната 2017-2018 година за лекари, стоматолози и студенти по медицина в горни курсове. Той предлага на настоящите и бъдещите лекари възможността да обогатят терапевтичната си палитра с метода на клиничната хомеопатия. Курсът се организира от МУ-Варна съвместно с Европейската школа по клинична хомеопатия (ЕШКХ).

Общата продължителност на обучението е 2 години, организирано в два модула.  Първата година (I-ви модул) включва 6 съботно-неделни семинара, втората година (II-ри модул) – 5 съботно-неделни семинара. Семинарите се провеждат веднъж месечно в периода от октомври до април с начален час 9:00 ч. Всеки семинар има планирана обедна почивка от 12:30 до 14 часа. В събота семинарът приключва в 17:30, а в неделя в 16:30 часа.

Завършилите първи модул продължават обучението си във втори модул. Всяка година от курса приключва с издаване на Удостоверение  от Български лекарски съюз  за кредитна оценка (курсът се кредитира като продължителна квалификация от БЛС). Успешно завършилите двугодишното обучение получават Удостоверение по клинична хомеопатия от съответния Медицински университет и от ЕШКХ.

Таксата за участие е 192 лв. В цената са включени всички учебници, учебни помагала и разпечатки на лекционните курсове.

Първият модул от курса стартира на 21-22 октомври от 8:15 ч. в Медицински университет  – Варна, ул. Марин Дринов №55,  Аудитория 2.

Графикът на семинарите вижте тук.

Крайният срок за записване е 16 октомври.

За да се запишете в курса, е необходимо:

  • Да попълнете всички полета на заявката за записване.
  • Да преведете по банков път таксата за обучение от 192 лева с основание за плащане трите имена на курсиста и избрания модул за обучение по банкова сметка:

IBAN: BG24 STSA 930 031 000 407 00

BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, Клон Варна

  • Да изпратите: попълнената заявка за участие, копие от платежното нареждане и копие от Вашата диплома за завършено висше медицинско образование (за студентите – копие от първа страница на студентска книжка и страница на последния заверен семестър) на пощенски адрес гр. София 1408, ж.к. Южен парк бл. 29, вх. Б, офис 1, ЕШКХ – или на е-mail на EШКХ:  info@clinicalhomeopathy.eu

 

За повече информация: www.clinicalhomeopathy.eu

За контакти: д-р Татяна Бойкова – тел.: 0888929843 или на

е-mail: info@clinicalhomeopathy.eu

Чрез ендоваскуларно лечение при исхемичен инсулт се спасява животът на пациенти в „Св. Марина“ – Варна

септември 15, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments

Своевременната реакция до 6-тия чяс и ендоваскуларното (вътресъдово) лечение при исхемичен инсулт дават огромен шанс за живот на пациентите. Това съобщи днес проф. д-р Силва Андонова – национален консултант по неврология и шеф на Втора клиника по нервни болести в УМБАЛ „Света Марина“ във Варна. От юни 2016г. разходите за лечението, което включва вадене на тромб от мозъка или поставяне на стент, се поемат изцяло от Министерството на здравеопазването. Високотехнологичните манипулации са част от мултидисциплинарния подход и може да се извършват само в оторизирана болница. На пресконференцията днес присъстваха още проф. д-р Ара Капрелян – началник на Първа клиника по нервни болести, проф. д-р Явор Енчев – ръководител на Клиниката по неврохирургия, доц. д-р Тони Аврамов и д-р Чавдар Бъчваров, които са част от различни звена в университетската болница.

Прилагането на мултидисциплинарен подход при пациенти с остър исхемичен инсулт води до намаляване на смъртността, инвалидизацията и по-добър клиничен изход от болестта.

Набелязани са мерки за подобряване на качеството на обслужването на пациентите с остър инсулт.  През 2012г. бе инициирана среща с ръководството на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) във връзка с новите възможности pа лечение на пациентите с остър исхемичен инсулт и необходимостта от бързото им транспортиране до болница. Срещите с екипите на ЦСМП от Варна и региона станаха ежегодни, като лекарите и диспечерите се обучават за бързо и точно поставяне на възможна диагноза инсулт, проведено бе обучение  на екипите на ЦСМП за оценка на степента на огнищна неврологична симптоматика, като същевременно в хода на тяхното непрекъснато следдипломно обучение се запознават от водещи невролози от клиниката и с други терапевтични възможности и иновативни методи в лечението на острия исхемичен инсулт в т.ч. ендоваскуларното лечение в острия стадий на заболяването. В резултат на непрекъснати срещи и обучение на персонала от различните звена, както и регулярните срещи с екипите на ЦСМП, през годините се повиши и броят на болните с остър исхемичен инсулт, лекувани с интравенозна тромболиза След издаване на Заповед на министъра на МЗ № РД.01.213/28.06.2016 г. с която се даде възможност за осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на острия исхемичен инсулт, които не се заплащат от бюджета на НЗОК и приемането през 2016 г. на Национален  консенсус за механична тромбектомия при остър исхемичен инсулт, българските граждани, хоспитализирани с остър инсулт в съответните болници, отговарящи на критериите за провеждане на интервенционално лечение, имат възможността да получат адекватно и качествено лечение като останалите граждани на ЕС. За съжаление процентът на проведените реканализационни процедури /отпушване на съд/– интравенозна тромболиза, тромбектомия и др. в България остава нисък между 2% и 5% в сравнение с центровете за лечение на инсулт в страните от Западна Европа, където реканализационни процедури се провеждат при 20% до 30% от хоспитализираните с остър инсулт.

Необходимо е въвеждане на ефективно управление и координация на дейностите не само на болнично, но и на регионално ниво; изграждане на институционален капацитет за своевременно прилагане на съществуващите стандарти за лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт.

Особено важна е и организацията на медицинската помощ и най-вече последователното осъществяване на различните етапи на помощтадоболнична фаза, болнична фаза – диагностика и лечение в острата фаза, вторична превенция и ранна рехабилитация.

Необходимо е бързо разпознаване на симптомите на остър инсулт от самия пациент или неговите близки, незабавен контакт със службите за спешна и неотложна медицинска помощ (ЦСМП) и бърз транспорт до специализиран център за лечение на инсулт. Основните трудности при лечението на пациентите с остър исхемичен инсулт в България са свързани с късната хоспитализация на пациентите, неравномерното разпределение в страната на центровете за лечение на острия инсулт (само в градските райони), наличие само на няколко центъра за реканализационни процедури поради липса на подготвени кадри. Акцентът трябва да бъде върху обучението: обучение на екипите на ЦСМП, обучение на медицинския персонал, пряко ангажиран с лечението на пациентите с инсулт, обучение на членовете на мултидисциплинарния екип от специалисти в болничната и доболнична медицинска помощ, обучение на болните и техните семейства.

Продължават дните на отворени врати за чуждестранни кандидат-студенти в МУ-Варна

септември 11, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

За четвърти път тази година на 15 септември ще се проведат Дни на отворените врати за бъдещите чуждестранни студенти в Медицински университет – Варна. Университетът ще отвори врати за ученици, кандидат-студенти, родители и гости.

Организаторите на събитието обещават да разкажат и покажат интересни и любопитни неща на своите гости. Посетителите ще имат възможността да разгледат учебната база на Университета и да се срещнат не само с екипа на отдела, отговорен за кандидатстудентската кампания и бъдещите си преподаватели, но и с настоящи чуждестранни студенти в Университета.

Медицинският университет във Варна се слави като един от най-космополитните университети от дълго време. В момента тук се обучават студенти от над 40 страни от целия свят. Специалното внимание върху практическата част в процеса на обучение, ангажираността на преподавателите за овладяването на знания и реализацията на всеки един студент, отличната база за обучение, Европейското приложение към дипломата, което завършилите получават, и не на последно място благоприятното географско положение на града – това са само някои от причините, поради които Медицински университет – Варна привлича толкова много чуждестранни студенти.

Единственият у нас курс по „Морска медицина“ предлага интересни обучения на студентите от МУ-Варна

септември 11, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

От 11 септември стартира записването за курса по „Морска медицина“ за учебната 2017/2018 г. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна е единственият университет у нас, който предлага на своите студенти обучение по здравните проблеми, свързани с отношенията човек – морска среда.

Студентите имат възможност да се запознаят и получат знания по проблеми на корабната и водолазната медицина, водноспасителната дейност, както и знания и умения по водни спортове.

Дисциплината е предназначена за студенти от 3 и 4 курс, специалност „Медицина“. Обучението се провежда в МУ-Варна, с изнесени занятия във ВВМУ, на плавателните съдове на МУ-Варна, спасителния кораб на БЧК и други. Обучението завършва с отбелязване на Европейския ден на морето през месец май.

Записването се осъществява чрез студент координатор Димитър Чавдаров Димитров, тел. 0886260559, email: dimitar.chavdarov@gmail.com и/или в каб. 1007 (10 етаж, РЗИ) при доц. Димитър Ставрев.

Тържествено откриване на новата учебна година

септември 7, 2017By Магдалена БлизнаковаПредстоящи събития No Comments

На 18 септември, понеделник, от 10:00 ч. в двора на Медицински университет – Варна ще се състои официалното откриване на новата 2017/2018 учебна година.

Официалното откриване на новата учебна година за Филиалите на Медицински университет – Варна в Шумен, Сливен и Велико Търново ще се състои:

Филиал Шумен – 18 септември, понеделник, от 10.00 ч. в сградата на филиала,  ул. „Васил Априлов“ № 63

Филиал Сливен – 18 септември, понеделник, от 10.00 ч.  в сградата на филиала, ул. „Ген. Столетов“ № 30

Филиал Велико Търново – 18 септември, понеделник, от 10.00 ч. в сградата на филиала, ул. „Михаил Кефалов“ № 2

След тържествената церемония, следва посрещане на новите студенти. Ако си първокурсник, обърни внимание на следващите редове:

Студентите в първи курс от специалност „Медицина“ ще бъдат посрещнати след церемонията във Втора аудитория, разположена на 3 етаж в основна сграда на Медицински университет – Варна.

Студентите в първи курс от специалност „Дентална медицина“ ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Аудитория „Доц. Димитър Клисаров“, разположена на 1 етаж във Факултета по дентална медицина.

Студентите в първи курс от специалност „Фармация“ ще бъдат посрещнати след церемонията в 12.00 часа в Аудитория 1 (зала 104), разположена на 1 етаж във Факултета по фармация.

Студентите в първи курс от специалностите към Факултета по обществено здравеопазване ще бъдат посрещнати след церемонията в Първа аудитория, разположена на 4 етаж в основната сграда на Медицински университет- Варна.

Студентите в първи курс от специалност „Помощник-фармацевт“ ще бъдат посрещнати в 12.15 ч. в Зала 106, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Зъботехник“ ще бъдат посрещнати в 12.15 ч. в Зала 112, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Рентгенов лаборант“ ще бъдат посрещнати в 12.15 ч. в Зала 212, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Инспектор по обществено здраве“ ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 916, разположена в РЗИ – Варна.

Студентите в първи курс от специалност „Рехабилитатор“ ще бъдат посрещнати в 12.15 ч. в Зала 215, разположена в Медицински колеж.

Първокурсниците от специалност „Медицински лаборант“ ще бъдат посрещнати от 12.15 ч. в Зала 312 в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Медицински козметик“ ще бъдат посрещнати в 12.15 ч. в Зала 313, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Медицински оптик“ ще бъдат посрещнати в 12.15 ч. в Зала 220, разположена в Медицински колеж.

Именни стипендии на Фондация „Еврика“

септември 7, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Стипендии и общежития No Comments

 За петнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.

За четвърта поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще се определят и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей – ИКТ“.

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2017 г.

В прикачените файлове ще намерите пълна информация и условия за участие в конкурсите за стипендии.

Информация и условия за участие

Регистрационен формуляр