Резултати от проведения конкурс за финансиране на научноизследователски и инфраструктурни проекти по фонд „Наука“

декември 19, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

   I. Проектни предложения одобрени за финансиране

Големи научни проекти:

 

 1. Проект № 17002 – „Витамин К- зависими GLA-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация“, с ръководител: проф. Бистра Цанева Галунска, д.х., с общ бюджет на проекта 50 000 лв., резултат – 100 %;
 1. Проект № 17007 – „Зрителен, перцептуален и козметичен комфорт – ефект върху качеството на живот при двустранно слепи пациенти, след хирургично възстановяване на зрението на едното око“, с ръководител: проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн, FEBO, FICO(Hon), FBCLA, с общ бюджет на проекта
  50 000 лв., резултат – 100 %;
 1. Проект № 17022 – „Промяна в количеството на висцералната мастна маса и отношението й към повишения сърдечно-съдов риск при пациенти с дългогодишен тип 1 захарен диабет“, с ръководител: доц. д-р Йото Йотов, д.м., с общ бюджет на проекта     49 263,10 лв., резултат – 94,17 %;
 1. Проект № 17019 – „Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колеректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация“, с ръководител доц. Мария Атанасова Раданова, д.б., с общ бюджет на проекта 49 928,79 лв., резултат – 93,83 %;

 

Големи инфраструктурни проекти:

 1. Проект № 17003 – „Създаване на структура за динамично определяне на периферната зрителна острота при пациенти с имплантирани вътреочни лещи и социално значими заболявания“, с ръководител доц. д-р, Бинна Николаева Ненчева, с общ бюджет на проекта 98 152 лв. (с дофинансиране от МУ-Варна в размер на
  48 152 лв.), резултат – 100 %;
 1. Проект № 17004 – „Създаване на структура за осъществяване на прецизнa топография на преден очен сегмент за ранна диагностика при заболявания на роговицата, както и при пациенти с катаракта и глаукома“, с ръководител: доц. д-р Яна Манолова Манолова, д.м, с общ бюджет на проекта 128 224 лв. (с дофинансиране от МУ-Варна в размер на 78 224 лв.), резултат – 100 %;
 1. Проект № 17006 – „Производство на алогенни костни трансплантати и оценка на ефекта от приложението им посредством хистоморфометричен анализ на твърди срезове“, с ръководител: проф. д-р Владимир Емануилов Панов д.м.н., с общ бюджет на проекта   107 201,70 лв. (с дофинансиране от МУ-Варна в размер на 57 201.70 лв.), резултат – 100 %;
 1. Проект № 17008 – „Иновативна инфраструктура за оптична реконструкция на клетки и тъкани при нормални и патологични състояния“, с ръководител: проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н., с общ бюджет на проекта 49 970 лв.,                  резултат – 97,92 %;

Малки научни проекти:

 1. Проект № 17020 – „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства“, с ръководител доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб, с общ бюджет на проекта 7 000 лв.,                    резултат – 100 %;
 1. Проект № 17015 – „Проучване ефектите на сяра-съдържащи минерални води върху метаболизма на сяра при хора“, с ръководител доц. Милка Аспарухова Нашар, дф, с общ бюджет на проекта 7 000 лв., резултат –  98,75 %;
 1. Проект № 17010 – „Нови RGD/полиамини – синтез и проучване за противотуморна активност“, с ръководител проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н., с общ бюджет на проекта 6 918,92 лв., резултат – 97,92 %;
 1. Проект № 17001 – „Роля на витамин К-зависимия протеин остеокалцин в регулацията на енергийния метаболизъм при жени с метаболитен синдром“, с ръководител: доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, д.м., с общ бюджет на проекта 6 976 лв., резултат – 97,5 %;
 1. Проект № 17011 – „Синтез и охарактеризиране на ново поколение ретиноиди“, с ръководител доц. Светлана Фоткова Георгиева д.ф, с общ бюджет на проекта
  7 000 лв., резултат – 97,08 %;
 1. Проект № 17013 – „Проучване и анализ на циркулиращите в североизточна България HDV генотипове“, с ръководител доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м, с общ бюджет на проекта 7 000 лв., резултат – 93,75 %;
 1. Проект № 17018 – „Определяне на въглехидрати, протеини и  фенолни съединения в черноморски водорасли от вид Cystoseira barbata и Ulva rigida“, с ръководител проф. Любомир Евстатиев Македонски, дх, с общ бюджет на проекта 6 999,91 лв., резултат – 92,08 %;
 1. Проект № 17016 – „Изследване на ефективността на ниско енергийния инфрачервен лазер за повлияването на орална болкова симптоматика“, с ръководител доц. д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, дм, с общ бюджет на проекта 6 977,20 лв.,
  резултат – 85,42 %;
 1. Проект № 17009 – „Изследване на хепатопротективния и антиоксидантен ефект на българска пробиотична храна, съдържаща LACTOBACILLUS BULGARICUS DWT1 от воден произход при интоксикации с ксенобиотици“, с ръководител доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д. м, с общ бюджет на проекта 6 982,60 лв., резултат – 82, 08 %.

           II. Резервни проектни предложения

Големи научни проекти:

 

1.  Проект № 17021 – „Биомаркери на оксидативния стрес: възможни предиктори за рецидив на предсърдно мъждене“, с ръководител доц. д-р Мария Негринова Негрева, д.м., с общ бюджет на проекта 45 950,15 лв., резултат – 93,75 %;

2.   Проект № 17005 – „Хранене, затлъстяване и неалкохолна мастна чернодробна болест“, с ръководител: доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, с общ бюджет на проекта: 45 953,91 лв., резултат – 74,58 %;

3.   Проект № 17012 – „Идентифициране на причините за високата епидемиологична активност на хронични бъбречни заболявания в село Медовец, обл. Варна“, с ръководител: д-р Илияна Георгиева Теодорова, дм, с общ бюджет на проекта 50 000 лв., резултат – 73,96 %;

     Големи/ инфраструктурни проекти:

 1. Проект № 17017 – „Създаване на високотехнологична фониатрична лаборатория за ранна диагностика на онкологични заболявания на ларинкса и подпомагане на вокалната рехабилитация на пациенти с подобни заболявания в Медицински Университет – Варна“, с ръководител: доц. Станислава Павлова Пенева, д.м, с общ бюджет на проекта 12 530,09 лв., резултат – 92,92 %.

  Ръководството на МУ-Варна и Експертната комисия на фонд „Наука“ поздравяват ръководителите и екипите на одобрените за финансиране проекти, и отправят препоръка към участниците в  бъдещите конкурси за кандидатстване с интердисциплинарни проекти, ориентирани към създаването на клинична полза/ продукт.

Подкрепете МУ-Варна в конкурса на Община Варна за най-красива коледна украса

декември 18, 2017By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност No Comments

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна се включва в инициативата на Община Варна „ Да украсим Варна за Коледа“.

Всички желаещи да подкрепят университета и вълшебната му коледна украса могат да го направят като харесат албума, публикуван на страницата на конкурса във Фейсбук.

Конкурсът се провежда за втора поредна година и има за цел да отличи най-красивата външна коледна украса на обществена или жилищна сграда, фасади, тераси, дворове, междублокови пространства, търговски помещения.  Кампанията ще продължи до 29-ти декември включително.

Литературните вечери в библиотеката на МУ-Варна стават традиция

декември 17, 2017By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност No Comments

На 14 декември 2017 г. се проведе втора среща от поредицата „Под магическото перо на медиците“. Голямата зала на библиотеката на Медицински университет – Варна отново събра гости и приятели на словото. Ръководство, преподаватели и студенти имаха възможност да общуват неформално и да обменят опит и нови идеи.

Емоционално и затрогващо от натрупана житейска мъдрост бе представянето на доц. д-р Йонко Йонков, който сподели немалко от „премълчаните си истини“. Освен дългогодишен университетски преподавател, ръководил Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, доц. Йонков е член на Сдружението на писателите във Варна и носител на статуетката Сова на Синдиката на българските учители.  Автор е на няколко стихосбирки, последната от които – „Премълчани истини“, има три преработени и допълнение преиздания.

Негови партньори в словото бяха студентите по медицина 4-ти курс Ростислава Петрова и Магдалена Близнакова. Двете представиха стихове и етюди в своеобразен диалог помежду си, търсейки отговори на вечните въпроси за любовта и щастието.

Поредицата „Под магическото перо на медиците“, инициирана от библиотеката, се утвърждава като търсена сцена за творческа изява на лекарите.

МУ-Варна участва на световния конгрес по заболявания на храносмилателната система в Япония

декември 15, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

По покана на Организационния комитет, проф. д-р Никола Колев – ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия и доц. д-р Димитър Томов, представиха научния и практически потенциал на учените и лекарите от МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ на втория ежегоден световен конгрес по заболявания на храносмилателната система, който се проведе в периода 4-7 декември 2017г. в милионния гр. Фукуока, Япония.

Доц. Томов изнесе оригинална презентация на темата „Динамична институционализация на изследванията върху колоректалните туморни маркери“, подготвена съвместно от екип в състав: проф. д-р Красимир Иванов, проф. д-р Никола Колев, доц. д-р Димитър Томов и доц. д-р Иван Донев. В рамките на форума проф. Колев и доц. Томов проведоха срещи с водещи специалисти от Европа, САЩ и Азия, които проявиха желание за сътрудничество и участие в научни форуми, организирани от Медицински университет – Варна.

Велина Марковска

Проф. д-р Силва Андонова е назначена за представител на България по проект на Европейска организация по инсулт – ESO EAST

декември 14, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н. – ръководител на Втора клиника по нервни болести  в УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, преподавател в катедрата по „Неврология и невронауки“ в МУ-Варна и национален консултант по нервни болести е назначена за Национален представител на България по проекта на Европейската организация по инсулт (ESO) – ESO EAST за 2018 и 2019 година. Назначаването на проф. Андонова е висока оценка за професионалните й умения на лидер, който има пълния капацитет да подобри грижата за хората с инсулт в България.

Засиленото и ускорено лечение на инсулта от ESO (ESO-EAST) цели да подпомогне подобряването на грижата за хората с инсулт в участващите страни с помощта на различни инструменти, особено чрез програми за споделено обучение  и усъвършенстване на качеството, за да се оптимизират и прилагат най-добрите практики в грижите за хората с инсулт в тези страни, както и да се стартира съвместно и ползотворно сътрудничество.

В рамките на проекта ESO-EAST, регистърът RES-Q за качество на грижите за хората с инсулт прави оценка на достъпността на грижите за тях понастоящем, за да се определят стратегиите и инструментите, които водят до подобряване на грижите при инсултно болните. Регистърът е безплатен за ползване от всички страни.

Основният фокус в работата на организацията е развитието на дейности и инструменти, целящи подобряване на грижите за хората с инсулт и постигане на максимален ефект при координиране на усилията за лечение на инсулт.

 В ролята си на представител за България на ESO-EAST, проф. Андонова ще координира дейностите на ESO-EAST в България с оглед постигане на целта – подобряване качеството на пациенти с инсулт.

Втора литературна вечер „Под магическото перо на медиците“

декември 13, 2017By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност No Comments

На 14 декември 2017 г. в Библиотеката на Медицински университет – Варна, ще се проведе втората литературна вечер от поредицата „Под магическото перо на медиците“. Специален гост е  доц. д-р Йонко Йонков – ръководил Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, член на Сдружението на писателите във Варна и носител на статуетката Сова на Синдиката на българските учители за принос в издигане международния авторитет на българското образование и култура. Автор е на няколко стихосбирки, последната от които – „Премълчани истини“, има три преиздания.

Литературен дебют ще направят студентите по медицина 4-ти курс Ростислава Петрова и Магдалена Близнакова. Двете ще представят свои стихове и етюди в търсене на щастието, любовта и ключа към „душевната ДНК-библиотека“.

Две поколения медици с поетично перо ще се съберат в четвъртък, 14 декември 2017 г., от 18 ч. в голямата на зала на Библиотеката.

Доц. д-р Йонко Йонков, Ростислава Петрова, Магдалена Близнакова и екипът на библиотеката канят колеги, преподаватели, студенти и приятели на общение с магията на словото.

Миналото и бъдещето на медицината преплетени в календара на МУ-Варна за 2018 година

декември 12, 2017By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност No Comments

МУ-Варна представя календар за 2018 година , в който миналото и бъдещето на медицината са преплетени в 12 стилни фотографии. Календарът вече може да бъде закупен в университетските книжарници в МУ-Варна и в УМБАЛ „Св. Марина“.

Модели на 12-те месеца са студенти от различни специалности в университета, а сцена на снимките е Музеят по история на медицината, който грижливо е съхранил и предоставил експонати от практиката на български медици от началото на XX век до наши дни. В календарa на МУ-Варна за 2018г. може да бъде проследена историята на медицината чрез офталмологична рамка и стъклена чашка за промивки, кожено-оловни ръкавици за преглед с рентгенов апарат, апарат за диатермия, стъклени шпатули, бебешка теглилка, спринцовка от началото на XX век, санитарни пакети за войници. Идеята и разработката на календара е изцяло на екип от МУ-Варна – Петко Момчилов, Христина Тачева, Катина Димитрова, Ивелина Димитрова и Огнян Антов.

Велина Марковска

Пациенти от Детската психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ получиха подаръци от немски деца

декември 11, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност No Comments

На 07.12.2017 г. пациентите от Детската психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ получиха коледни подаръци, които са събрани от деца от Германия и предоставени благодарение на международната организация Раунд Тейбъл. Това е трета, поредна година, в която международната организация избира да зарадва малчугани, които се лекуват в най-голямата болница в Източна България.

Организацията Раунд Тейбъл е създадена през 1927 г., а нейна основна цел е събирането на млади професионалисти, които обединяват сили в общественополезни каузи и инициативи. Тя има съмишленици в над 65 държави в цял свят, а гостуването на немската делегация е организирано от представителите на варненската организация.

Студенти по медицина представиха МУ-Варна на европейския конгрес по неврохирургия

декември 8, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование, Студентска дейност No Comments

Третокурсниците от англоезичната програма на обучение по медицина в Медицински университет – Варна Зарина Брейди и Шахсвар Ариф участваха на Европейския конгрес по неврохирургия, проведен във Венеция, Италия.

Студентите представиха случай на тема: „Лечение на проникваща черепна травма при деца“. Презентацията бе съвместна разработка с проф. д-р Явор Енчев, д-р Тони Кондев и д-р Богомил Илиев от Катедрата по неврохирургия. Студентите благодариха на преподавателите за помощта и подкрепата.

„Българската Коледа“ достави високотехнологична апаратура за лечение на деца в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна

декември 7, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments
„Българската Коледа“ подсигури скъпоструваща апаратура за детските клиники в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. С уникален за страната високотехнологичен ендоскоп за диагностика на горен и долен храносмилателен тракт при деца,  инфузионна помпа и линеарен трансдюсер вече могат да се лекуват пациенти до 18 годишна възраст в най-голямата балница в Източна България.
 

 
Иновативният ендоскоп ще даде възможност за още по-прецизна диагностика и лечение на малки пациенти с проблеми на горен и долен храносмилателен тракт във Втора детска клиника. Апаратурата е специализирана за пациенти в детска възраст. Втора детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна е специализирана за диагностика и лечение на деца и юноши с гастроентерологични проблеми. Всяка година в клиниката се лекуват над 4000 пациенти със заболявания на храносмилателната система от цялата страна.
 
Инфузионната помпа за автоматично настройване на скоростта на вливаните медикаменти ще се използва от медиците в Детското отделение за интензивно лечение, в което се оказват реанимационни действия на пациенти от 0 до 18 години от Североизточна България с терапевтични, хирургични, инфекциозни, токсични и други критични състояния.
Ръководството на болницата, лекарите и медицинските специалисти от клиниката изразиха признанието си към Президента, под чийто патронаж се провежда благотворителната инициатива „Българска Коледа“ и към българския народ за съпричастността към болните деца и техните семейства.