Катедрата по химия на МУ-Варна взе участие в VI-ти Международен Симпозиум по анализ на морски и сладководни токсини

ноември 5, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Представители от Катедрата по химия на МУ- Варна взеха участие в VIти Международен Симпозиум  по анализ на морски и сладководни токсини. Форумът се проведе в периода 23-26 октомври 2017 г. в Байона, Испания.

Специалистите от МУ-Варна се представиха с доклад на тема „Изследване на  динамиката на домоена киселина в миди и плактон“. Те установиха за първи път наличието на домоена киселина в проби плактон и черноморски риби.

BSYSB 2018 – среща за въпроси и отговори с Организаторите

ноември 5, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

Уважаеми колеги,

Поради значителния интерес към Шестото издание на Черноморския симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината, желаем участниците да имат възможността да се срещнат с Организационния комитет на събитието.

Както се очаква, в хода на работата по написването и публикуването на абстрактите, както и по създаването и представянето на постери и презентации всяка година, възникват множество въпроси. На тях могат да отговорят хората, които дългодишно работят по Симпозиума.

Срещата с Организационния Комитет ще сe проведе на 7.11.2017 г. от 18.30ч в IIIта Аудитория на МУ-Варна.

Очакваме Ви!

Подаването на абстракти за BSYSB е отворено!

ноември 2, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да обявим подаването на абстракти за Шестия Черноморски Симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината (BSYSB) за отворено! Авторите ще могат да подават своите абстракти в нашата платформа до 31-ви януари 2018г. Инструкции и критерии за абстракти, както и друга необходима информация можете да намерите тук . След подаване абстрактите ще бъдат рецензирани от експертен екип рецензенти. За повече информация отностно BSYSB 2018 посетете:

http://bsysb.mu-varna.bg

https://www.facebook.com/bsysb.varna/

Очакваме ви във Варна между 12 и 15ти април.

Преподаватели и студенти взеха участие в XI Национална конференция по болнична фармация

ноември 2, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

В периода 20-22 октомври 2017 г. в гр. Трявна се проведе 11-та Национална конференция по болнична фармация, организирана от „Професионална организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ)“.

Факултетът по фармация към МУ-Варна бе представен от доц. маг.-фарм. Евгени Григоров, който е член на Управителен съвет на ПОБФБ, ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова, член на ПОБФБ, и студентите от V курс Станислав Кочев и Станислава Стойчева.

По време на конференцията се проведе и специална Студентска постерна сесия, на която бяха представени 2 доклада от преподавателите и студентите на МУ-Варна на теми, свързани с болничната фармация.

Конференцията бе подкрепена от над 10 фармацевтични компании, а участие в нея взеха над 200 студенти и професионалисти. На събитието бяха представени 25 семинарни лекции, свързани с иновациите и перспективите в практиката на болничните фармацевти. Проведена бе и кръгла маса за очакваните законодателни промени, най-вече относно процеса на верификация на лекарствени продукти.

Представители на МУ-Варна взеха участие на 13-та национална конференция по е-образование

ноември 2, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

На 26 октомври 2017 г. в град София се състоя 13-та национална конференция по е-образование  „Е-уменията на новото дигитално поколение“. Събитието се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и със съдействието на Министерство на образованието и науката.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бе представен от доц. д-р Иван Мерджанов, директор на Център по електронно и дистанционно обучение, и г-жа Искра Калчева, консултант по електронно и дистанционно обучение към центъра. Те изнесоха съвместна презентация на тема „Електронната платформа като част от университетската инфраструктура и като инструмент за развиване на интерактивния компонент в обучението“, като демонстрираха иновативни подходи и функционалности при изграждането на електронни курсове в рамките на учебната платформа на университета.

Представените електронни инфраструктурни модели и методи на електронна обработка на учебния материал предизвикаха интереса на аудиторията и преминаха в ползотворни дискусии с представителите на другите висши училища, участващи във форума.

По време на конференцията по е-образование бе обърнато специално внимание на развитието на иновативните образователни технологии и на ролята им за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.

Основните теми бяха насочени към развитието на дигитални умения в началните, средните, висшите училища и колежите, свързано с последваща реализация, сътрудничеството между образователните институции и бизнеса и възможностите за подобряване конкурентоспособността на младите хора в България и осигуряване на така необходимите на ИКТ бизнеса кадри.

В събитието взеха участие представители на редица водещи висши училища в България.

Нови възможности за сътрудничество между България и Франция в сферата на образованието и здравеопазването

октомври 31, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments
Днес, на 31 октомври в МУ-Варна бе проведена официална среща с представители на Френския институт в България, на която бяха обсъдени възможностите за развитие и задълбочаване на отношенията на университета с партниращи институции от Франция.
Новото ръководство на института беше представено от г-н Фабиен Флори – съветник по сътрудничеството и културната дейност в посолството на Република Франция и директор на Френския институт в България и г-н Оливие Кашлер – аташе по университетско и научно сътрудничество. Във френската делегация участваха още Ерик Перотел – аташе по сътрудничество в областта на френския език в представителството на Френския институт в гр. Варна и г-жа Милена Ангелова – директор на „Алианс Франсез“ във Варна.
 
Целта на посещението бе да запознае гостите със структурата на МУ-Варна и да бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на българо-френското сътрудничество в областта на висшето образование, научните изследвания и международната дейност. Представена бе историята на франкофонската идея в МУ-Варна, вече създадените връзки с университетите в Нант, Рен, Анже и Болничната група в Малетроа, както и студентската мобилност по програма „Еразъм+“ с университетите в Бордо и Страсбург през последните години.
 
На срещата бяха очертани области за научно сътрудничество от взаимен интерес като обществено здравеопазване, здравен мениджмънт, хранене и диетика, генетика и други. Бе поставен акцент върху факта, че в бъдеще предимство ще има изпращането на водещи гост-лектори от Франция, обменът на изследователи и разработването на докторски дисертации със съвместно българо-френско научно ръководство. Гостите отправиха предложение за среща с изтъкнат професор по микробиология, епидемиология и вирусология, който е носител на най-високата награда за научни постижения – златен медал на френския национален институт за здраве и медицински изследвания. Те поеха ангажимента да съдействат за установяване на активно партньорство между МУ-Варна и университета в Рен.

МУ-Варна учредява ежегодна научна награда за абсолвенти на името на д-р Никола Василев Сираков

октомври 31, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

МУ-Варна учредява ежегодна научна награда на името на д-р Никола Василев Сираков. С нея ще бъде отличен абсолвент от випуска на Факултета по медицина с най-високи постижения по време на следването си в областта на науката. Наградата цели да се насърчат студентите по медицина от следващи курсове за ранно ангажиране с научна дейност- като част от изследователските катедрени колективи, да се развие и стимулира креативността на младите лекари.

Спечелилият наградата ще получи диплом и парична награда в размер на 1000 лв., осигурени от семейството на д-р Никола Сираков.

Абсолвентите могат да подадат документите си в Деканата по медицина в срок до 07. 11. 2017 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Автобиография
  2.  Уверение, че студентът е официално завършил (положил последен държавен изпит)
  3. Списък с публикации

Класирането на кандидатите ще се извърши по стандартните наукометрични критерии, включващи:

  1. Публикации в международни реферирани научни списания
  2. Публикации в други международни научни списания
  3. Публикации в национални реферирани научни списания
  4. Публикации в други национални научни списания
  5. Брой цитирания на съответните публикации
  6. Участия в конгреси и конференции

Наградата ще бъде връчена на церемонията по промовирането на абсолвентите от Факултета по медицина на 11.11.2017г.

Състезание по предприемачество роди 5 стартъпа този уикенд

октомври 30, 2017By Магдалена БлизнаковаСтудентска дейност No Comments

През изминалия уикенд (27-29 oктомври) се проведе Startup Weekend HealthTech 2017 в Медицински университет – Варна.

Участие в състезанието взеха 53 студенти от технически, икономически и медицински университет. Победител стана екипът на младия докторант Самуела Кръстева, с ИТ платформа за подпомагане на пациенти с шизофрения. Второто място зае екипът на Abdul Shah, чуждестранен студент в МУ-Варна, с идеята NUpitka, която представлява напитка за хора, страдащи от диабет, и възможност за неговото лечение в ранна фаза. Третото място бе отсъдено за “Проект иви“, който цели да събере множество медицински данни за научноизследователски цели.

Сред идеите имаше и такива за 3D принтиране на протези и роботизирани крака, както и идеи, базирани на супер нашумялата blockchain технология. Победителите ще представят своята идея през ноември в Лондон пред инвеститори. Престижното състезание се провежда във Варна по лиценз на Techstars, предоставен на Beehive.

Източник: Сдружение Споделено Работно Място – Варна

Лице за контакт: Галин Желязков телефон: 0887807236

Уролозите в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна спасиха единствения бъбрек на жена

октомври 26, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини No Comments

Единственият бъбрек на жена бе спасен с лапароскопска операция от екип на клиниката по урология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с ръководител проф. д-р Александър Хинев. При интервенцията, извършена от хирурзите доц. д-р Деян Анакиевски, д-р Маринов, д-р Гочева, д-р Абушев и д-р Николова са отстранени 3 злокачествени тумора и метастази в надбъбречната жлеза, като лекарите успяват да запазят функциониращия орган на пациентката.

След консилиум лекарският екип в УМБАЛ „Св. Марина“ решава да извърши резекция само на трите туморни формации и надбъбречната жлеза чрез лапароскопска операция, която има много предимства за пациентите.

„Правилото в хирургията е да се опита да се спаси това, което може. Операцията протече без усложнения. Всичките 3 тумора бяха отстранени радикално, резектирани до здраво, както и надбъбречната жлеза.“, обяснява доц. Анакиевски. „Ние практикуваме лапароскопските операции от 2010г., а от 2015г. в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна разполагаме с най-високо поколение лапароскопска апаратура, което ни дава възможност да  предлагаме на пациентите възможност за миниинвазивни операции при проблеми с бъбреци, простата, пикочен мехур.“, допълва специалистът.

През 2004г. пациентката Русинка Парашкевова остава само с един бъбрек след нефректомия, извършена поради наличието на 15 см. злокачествен тумор на левия бъбрек. Тази година при контролен преглед тя разбира, че има тумор и на другия бъбрек. Лекари в родния и град препоръчват да се направи отново нефректомия, а след това – доживотна диализа. Пациентката търси консултация с доц. д-р Деян Анакиевски в клиниката по урология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и му се доверява. Днес тя е благодарна на целия екип на клиниката по урология за професионализма и спасения орган.

Велина Марковска

Лекари и студенти по дентална медицина в МУ-Варна прегледаха децата от Дома за медико-социални грижи

октомври 25, 2017By Магдалена БлизнаковаСтудентска дейност No Comments

Лекари и студенти по дентална медицина в Медицински университет – Варна извършиха профилактичен преглед на децата от Дома за медико-социални грижи. Медиците изследваха оро-денталния статус на децата, и оцениха оралното здраве на малчуганите със специфични потребности и придружаващи заболявания. Прегледите бяха осъществени от д-р Сирма Ангелова, асистент в Катедра „Детска дентална медицина“ във Факултет по дентална медицина към МУ-Варна, съвместно със студенти, обучаващи се в англоезичната програма.

Д-р Ангелова и бъдещите лекари по дентална медицина от Германия и Англия прегледаха профилактично децата, настанени в Дома за резидентна грижа и посещаващите Дневния център за деца с увреждания. На нуждаещите се от допълнителни консултации и лечение, бяха дадени индивидуални предписания.

„Приятно изненадана съм от качествените грижи, които се полагат за децата и от атмосферата в лечебното заведение като цяло. Поздравявам целия екип и ще се радвам сътрудничеството ни да продължи“, сподели д-р Ангелова.