Уважаеми колеги,

на 10.10.2019 год. /четвъртък/ ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна от 17:00 часа в зала 816 на Факултета по фармация.  

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

1. Прием на кворум

2. Избор на протоколчик

3. Прием на дневен ред

4. Отчет на изминали събития

5. Обновяване състава от членове

6. Предстоящи събития

  • Национална среща на фармацевтичните студентски асоциации – гр. Пловдив (1-3 ноември)
  • Фармацевтичен Бизнес Форум
  • Кампании

7. Други

ОЧАКВАМЕ ВИ!