y9gt2Научните събития са важна част от академичния живот в Медицински Университет – Варна.

Именно с цел популяризирането им и информиране на студентската общност в Университета, комитетът по медицинско образование (SCOME) към АСМБ-Варна със съдействието на Студентски съвет и асоциациите на студентите по Дентална медицина (АСДМ) и Фармация (АСФВ) към Медицински университет-Варна организират серия от лекции на студенти, активно занимаващи се с научна дейност. Серията от лекции ще обхване както зимния, така и летния семестър, като в нея ще се включат студенти от всички специалности в университета.

Първата такава лекция ще се състои на 21.ХI.2016г. в 2ра Аудитория от 18.30 часа в навечерието от 111 години от публикуването на статията на Алберт Айнщайн „Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy Content?“, променила за винаги света водейки до уравнението E = mc².

Лекцията ще бъде изнесена от Георги Стоянов, студент по медицина, 6ти курс, многократен участник в научни форуми „по света и у нас“, автор на четири пълнотекстови научни текста, един от които публикуван в международно списание с impact factor и с едно международно цитиране от други автори.

Темата на лекцията ще бъде „Какво научих за мултиформения глиобластом за година и половина?“

Очакваме Ви!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *